REVISTA CONTRAATAC

| PRIMA PAGINA |

Revistă de educaţie, cultură şi literatură, pentru elevi şi

profesori –îndreptată împotriva prostului-gust, imposturii şi agresiunii imoral-antiartistice