C O R N E L I U   Z E L E A   C O D R E A N U       

| PRIMA PAGINA | INAPOI

 

 

O P E R A   S C R I S Ă  A  L U I   C O R N E L I U  Z E L E A  C O D R E A N U       

 

D O C  T R  I N A      L E G  I O N  A R Ă   -  Î  N T R  E     V  I Z  I  O N A R I  S M     Ş  I     A  L C H I  M I E

N A Ţ  I O N A L Ă

 

 

Inchinare:
Celui mai înalt Spirit Călăuzitor şi de Neam Mântuitor, umbrei de lumină a Arhanghelului Mihail pe Pământ   -    lui CORNELIU ZELEA CODREANU

 

 Dedicaţie :
                                   Existenţa acestei cărţi se leagă de făptura soţiei mele, ELENA, fără înţelegerea şi sprijinul căreia ( moral şi de suflet) această carte n-ar fi prins corp şi fiinţă.

     MOTO :  
                    “Şi vom veni mai mulţi din Soare-Apune:
                    şi cei de ieri, şi cei ce azi încă nu-i ştim,
                    pe vechile morminte or să tune
                    noi cavaleri cu chip de heruvim,
                    şi ei sau alţii tot te vor supune,
                    strălucitorule Ierusalim”

                                        ( RADU GYR , STIGMATE II, ÎNTOARCEREA DIN CRUCIADĂ, p. 241)