ARTICOLE

| PRIMA PAGINA | INAPOI

 

BĂTRÂNUL POSEDAT, BLASFEMIATOR DIABOLIC…:

NEAGU DJUVARA


 

Stimate şi dragă domnule A. C. -

...Este absolut revoltător ca, un spion (sic!!! ÎNSUŞI MĂRTURISEŞTE - cf. www.kamikazeonline.ro: “[…]în cei patru ani cît am fost un fel de șef de spionaj pentru Comitetul Național Român, dar în legătură cu CIA și cu serviciul special francez[…]) "adus de vânturi" şi devenit "academician şi specialist" (ÎN CE ANUME???!!! – în…”cumănistică”?!), precum senilul, dar atât de încăpăţânat-răutăciosul şi blasfemiatorul “domn/om de ştiinţă” (care ştiinţă?! – cea …“cumănească”?!), Neagu Djuvara, să încerce, în gesturile penibile ale agoniei sale, să spurce tot ce avem noi, românii, mai sfânt, după “ruinurile” Sarmizegetusei: MORMINTELE ŞI MOAŞTELE VOIEVOZILOR NOŞTRI VALAHI, CTITORI ŞI MARTIRI!!!

NU-i dea Dumnezeu odihnă, pe lumea cealaltă, acestui falsificator de istorie valahă, de tot OBRAZNIC şi de REA-CREDINŢĂ DEMONIC-BLASFEMIATOARE! - ...ci SA-L PUNĂ ALĂTURI DE (…sau chiar…”ÎN”!)  FOCURILE NOMAZILOR CUMANI!

...Nu-mi dau seama cum, dintr-o familie de aromâni - adică, dintr-o ascendenţă de “supra-români”, cum îi numea Petre Ţuţea, pe aromâni (e drept, dl Djuvara e generat din nişte…”corcituri”!...ca noi, toţi, de altfel, oamenii tereştri!) - a putut ieşi un astfel de monstru aiurit si de Adevăr Sfânt, de  Bine şi de Dreptate şi de Frumos - ADÂNC STRICĂTOR/PÂNGĂRITOR!

…Scriam, acum, câţiva (destui!) ani în urmă, despre “rătăcirea” (credeam eu, atunci…!) lui Neagu Djuvara:

ÎMPOTRIVA CUMANIZĂRII, PRIN DL NEAGU DJUVARA

(preferăm explicaţiile „necumăneşti”, ale unui esoteric şi pe cele ale unui HAŞDEU – celor ale uni „român” contemporan, care ne ...”înnegreşte” cu falsităţi)

Istoricul Neagu Djuvara, punând în discuţie originea voievozilor întemeietori ai Ţării Româneşti, Negru Vodă şi Basarab I, scrie o carte care, prin afirmaţiile ei, intrigă, cel puţin... o carte despre originile statale româneşti, bazată ( ni se spune...) pe argumente de ordin arheologic şi istoric. Ce afirmă domnul Neagu Djuvara şi, alături de el, o „anumită parte a presei”...de-o vreme încoace...? Afirmă că poporul român s-ar fi format cu ajutorul cumanilor, iar statul medieval românesc, în primul rând Ţara Românească, ar fi fost „vopsită bine”cu aceşti cumani deşertici şi nomazi... Unde vor fi dispărut, însă, românii... românii de până atunci...??? VALAHII, deh!... Aaa, păi, atât Negru Vodă, cât şi Basarab I „sunt cumani”, zice...”specialistul în cumănie” (în gogomănie, mai curând!) Neagu Djuvara!!!...înseşi numele lor o arată, limpede ca apa tulbure... Pentru Negru Vodă, explicaţia ţine de culoarea pielii – cumanii „aveau un ten închis la culoare”, zice istoricul Djuvara! – iar Basarab ar fi însemnând „tată conducător”...

Şi eu sunt „închis la culoare/negricios”, dar nu sunt...”cu origini cumane”! Mai curând, grecesco-ilyre!!!

Mulţumim frumos de „orientare”, domnule Djuvara! Dacă tot e să vorbim la modul „ipotetic”, atunci noi preferăm ipotezele care ne favorizează Neamul...(iar nu ni-l duc în nişte tenebre aiurite/aiuritoare...) – şi, şi mai bine, pe cele care sunt mai mult decât ipoteze deochiate: sunt explicaţii ŞTIINŢIFICE! Şi, deci,  aduc Adevărul, pentru Neamul nostru! Şi, în acest caz, îi preferăm pe B.P. Haşdeu şi pe Vasile Lovinescu... – domnului Neagu Djuvara!

La esoteristul român Vasile Lovinescu, există două feluri de a-ţi lămuri el sensul unui cuvânt:

               1-direct, traducând cuvântul... - destul de rar!

               2-sugerând căi de conexiune semantică, pentru a rezulta un sens sintetico-mitic.

Să luăm pe rând lucrurile:

                a-cazul lui “Negru Vodă”:  onomastica legendarului ctitor de ţară se poate tălmăci, întâi, prin simbolistici conexe: se porneşte de la Novac=Înnoitorul; se sugerează că, dacă Kronos=neòteros=înnoitorul, înseamnă că şi Saturn=NEGRUL (CARE) ESTE IZVORUL ALBULUI-LUMINII!!! (Dacia Hiperboreană, Rosmarin, Buc., 1994, p. 33). La fel, Marea Neagră - are “două chei”: I- Cheia Soarelui-Leuke-Insula Şerpilor (...acolo, în Insula Şerpilor,  este Templul lui Apollon (şi mormântul lui Achille!)...de aceea ne-au “găbjit-o” ucrainienii... – au, şi politicienii lor, habar de esoterism… -   şi ţin mult mai mult la interesul ţării lor, “cu tot nedreptul”,  chiar     -     decât Emil Constantinescu şi Adrian Severin, “cu dreptul cel mai drept” al Neamului nostru…) + II - Cheia Lunii-Selina-Sulina-Selene...Deci, Marea Neagră ar trebui să însemne "IZVORUL LUMINII FORMEI CELEI BUNE"  (ev=bun+ropa=forma...) - cf. p. 30.

...Dar tatăl lui Novac este IANCU(S)=IANUS (cf. p. 35), adică "zeul cu două feţe", una spre trecut, cealaltă spre prezent, una spre întuneric, alta spre lumină...Deci, prin Tatăl-Iancu, Novac-ul devine izvorul dublu, concomitent al Luminii şi Întunericului...

…Dar şi Omul (...vârful muntos) este figura lui Saturn, Papaios=BĂTRÂNUL...(cf. p. 35). “Chiar pe vârful Omul (…) este un omphalos uriaş, de 10 metri înălţime şi 20 de metri lăţime. Este Geticus Polus, numit de popor OSIA LUMII şi BURICUL PĂMÂNTULUI”- op. cit.,  cf. 35. (n. mea: Da, numai domnul Djuvara nu vrea să ne recunoască – hai, să zicem, n-om fi nici “Buricul Pământului”, dar măcar…nu “corturari”-cumani…).

 Deci, noi, ca oameni, avem ambele izvoare, de "alb" şi de "negru", în noi...Zalmoxis este Brahma Nirguna “zeul suprem dacic este fără nume/calificare”(cf. Strabon), ci doar funcţional... - izvor al contrariilor...(À propos: acea "istorie", cu Deceneus care coboară din vârf de munte, pentru a stârpi viţa-de-vie - este interpretată, la p. 37, de Vasile Lovinescu, drept salvarea Traciei de Nord-URANICE[Dacia], de influenţele dionysiace din Tracia de Sud, intrată sub nefastele perturbări spirituale, greco-oriental-persan-siriace...).

Deci, concluzia implicită: Negru Vodă este Izvorul Cosmic Absolut!

La p. 37, a aceleiaşi cărţi, apare o primă tălmăcire a cuvântului Sarab=rex et pontifex("Sarabii cumulau ambele funcţii"). "Sarabii erau deasupra castelor, erau hamsa - ereditară, vizibilă şi accesibilă" . Şi, la p. 59: "Basarabia era numele unei caste şi nu al unei singure familii".

Mai jos, se spune despre Sarabos Tereos (cf. Jordanès) = Sarab purtând Tiara. BanSarabos=Casta Suprem-Solară/Celestă... La fel si (S)Arabii...

Iată veriga de unire între Europa şi Asia: ARABII...(Nu prea ne convine, probabil, ACUM... - dar arabii au fost cei mai mari alchimişti ai Evului Mediu...) [1] .

"Pe stema Valahiei se văd trei capete de Negri (n.mea: în sensul de “etiopieni”-lahi/popor esoteric/”plin de DUH”); iar pe acelea (n.mea: stemele) ale Moldovei - două chei încrucişate - având fiecare, la extremitatea superioară, 2 capete de Negri"...(cf. p. 61).

Dar dacă Zalmoxis=Saturn=Izvorul Dublu=Regele Lumii, înseamnă că şi Sarabii sunt Regii Lumii...pentru ca ei conduc funcţiunile Cerului si Pământului...Deci, şi Negru Voda este Sarab...

Să nu uităm că noi suntem "(v)lahi"=Negri-Saturnieni...SORI NEGRI-OCULŢI! (Precum Luceafărul eminescian…). Adică, Stăpânii-Regii Lumii...

Dar Arimoi/Arimii/Aresmoi/Oresmoi sunt nume care trimit si la Rama şi la Titani...(Typheus era Arimoi...), cei care l-au "înfruntat" pe Zeus, adică au "tentat" indistincţia sintetizantă, între uranic şi chtonian...între Negru si Alb...(Iată EURASIA, de care tot am vrea să se zică, într-o bună zi, că este continental unitar al civilizaţiei terestre...).

b-iată, însă, şi pasajele "directe": "Descălecătorii (n.mea:Ţărilor române) sunt toţi din Transilvania (n.mea: Adrian Bucurescu precizează, în Dacia secretă: HAR-DEAL...), ei sosesc dintr-un ţinut NEGRU sau sunt ei înşişi NEGRI. (...)Negru Vodă, ca iniţiator superior şi ca misionat (n.mea: sic! - cu misiune divină!) a realizat aici un suport spiritual, o manifestare pantaculară a misterelor din nou instituite de el, care au fost, în definitiv, o readaptare a tradiţiei dacice (n.mea: readaptarea la tradiţia primordială se face, deci, fie de o personalitate divină sau cu funcţie divină, fie de Collegia fabrorum=comunităţi-congregaţii secrete=personalitaţi/spirite "colective"...UNU-ÎN-MAI-MULŢI, revenind la UNU... - iată şi comentariul lui V.Lovinescu: "(…)de altfel, Ianus nu prezida, oare, Collegia fabrorum?"- cf. op. cit., p. 55) .

Şi Moldova este întemeiată de “Cel din Maramureş (Dragoş-Dragonul-Ouroboros-ul...)=Ţara Mureşului Negru...Şi se merge pe alchimia "nunţii" dintre Căţeaua-Molda=Mercurul Lunar+Bourul-Urus (de aici, şi confuzia benefică dintre Bour şi Urs...în simbolizarea Pontifex-ului, a castei preoţilor/brahmanilor…)=Sulful Solar...

***

Iată şi “întăriri” semantice, la p. 320, în Vasile Lovinescu, Creangă şi creanga de aur: "Sarab era descompus de Haşdeu în Sar şi Ab (Ba): Sar=Soare, Principe, Domn, Şef - în sanscrită, Surya=Soare. Deci, Stăpânul, prin excelenţă al Lumii...SUR, în româneşte, denumeşte indistincţia dintre Eter şi Tărie...Cal Sur=Cal Soare...Fiinţa transcendentă şi arsă de ETER...(...)”.

Ba sau Ab - înseamnă şi Şef, dar sugerează şi Copil - în sensul de izvor al Purităţii Eterice...Domn-Stăpân, sau Copil/Stăpân...(n.mea: Fiii Soarelui-puritate esenţială/eternizată.. - maternitatea Anei Manolice semnifică tocmai această eternizare solară a Mânăstirii-Lume!).

Profetul Muhamed spunea: "<<Ana Arab bila Ain>> - <<sunt Arab fără litera ain">>- deci, rămâne RAB=DOMN=NUME EXCLUSIV DIVIN".

Cam asta ar fi, la Vasile Lovinescu... - problema sensurilor/funcţiilor sacrale ale lui Negru Vodă/Basarabilor…Parcă sună mai nobil miturile vechi şi sfinte, cuvintele traduse din limbi reale, dar cu POVESTEA-MIT în ele, încă…decât  aiuritoarele poveşti “cumăneşti”/”cumanizante”(după cele “romanizante”, ale altor falsificatori de istorie, care mai naivi, care mai puţin naivi… - deci, mai …”catolici”…), fără duh şi fără vreun rost, fără de vreun folos… -  decât, poate, pentru detractorii şi aneantizatorii istoriei sacre a Neamului Românesc…al celor care scot pietrele sacre ale Sarmizegetusei, din locurile lor îndumnezeite/cosmicizate – pentru a le îngloba în temeliile motelurilor din zonă…şi asta, fără ca Ministerul Culturii, prin veneticii săi miniştri, măcar să se sinchisească…

Nici măcar nu ne trece prin minte că ilustrul domn Neagu Djuvara ar face parte dintre ei/aceştia (de care făcurăm vorbire mai sus…) – dar, hotărât lucru, “le dă (acestora) apă la moară”…”din gros”…

 

***

…Acum, însă, în vara lui 2012 - când veneticul-academiciano-specialist - ???!!! – cere scoaterea/PROFANAREA Sfintelor Ciolane ale Ctitorilor Mucenici, din Sfintele lor Morminte – pentru a dovedi, vezi, Doamne, prin mijloace ştiinţifice/ADN!!! - …că ne tragem NU din Traco-Dacii/Poporul Căii DREPTE, ci din …NOMAZII DEŞERTULUI!  (nici măcar “neprietenii” noştri, atât de activi întru “neprietenie”, de la Budapesta  - NU AU AVUT UN GÂND ATÂT DE DIABOLIC!) - suntem convinşi, 100%, că Neagu Djuvara se face, IARĂŞI, porta-vocea Diavolului, ca-n tinereţile lui de spion! Deci, nu e doar o ”rătăcire” (cum presupuneam eu, în 2008) - ci rezultatul unei acţiuni concertate, premeditate de străini crânceni la suflet şi de “români” trădători de Neam şi Patrie, împotriva însăşi rădăcinii Patriei şi Neamului Românesc!

Doamne, ajută şi binecuvântează, încă o dată şi încă o dată, în veci, acest biet Neam trădat şi scuipat, de mulţi dintre ai Săi, dar şi de toţi veneticii!!!

Cu, mereu, aceeaşi admirativă preţuire şi caldă prietenie,

prof. dr. Adrian Botez

P.S.: Nu sunt membru al Academiei DACOROMÂNE, dar demersul domniilor lor, din aceste zile, este cât se poate de justificat! Trimit/re-transmit, mai jos, "APELUL CĂTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ" (dacă nici Măicuţa noastră, Biserica Creştin-Ortodoxă, care ne-a ocrotit şi călăuzit Duhul Credinţei şi al Luminii Culturii, peste atâtea întunecate şi sângeros-vremuite veacuri, nu ne ajută - atunci, CINE?!):

   “A fi pentru a şti, a şti pentru a avea, a avea pentru a putea, a putea pentru a face, a face pentru a fi oameni fericiţi!”

                    F     U    N    D    A    Ţ    I    A

TEMPUS  DACOROMÂNIA COMTERRA”

Sediul legal central: Bucureşti, Dr. Taberei nr.26/119, dosar 4375/303/2008 la jud. sect.6; cont CEC Bank, Ag. Dr. Taberei, Buc., sect.6, Cod  IBAN R035CECEB60443RON0354455,  cod fiscal nr. 4929150.  Academia DacoRomână –A.D.R.- este instituţie autonomă în cadrul Fundaţiei Academia DacoRomână ”TDC” din 9.05.2008.  Of. postal 66, g.1, CP. 58-14, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.35/PJ/2002.www.tempusdacoromania.ro,www.academiadacoromana,www.partidulromanieieuropene.ro, geostroe@gmail.com

 

“Întru eternizarea valorilor temporale dacoromâneşti pe Terra noastră comună, într-o lume comterristă, a fiecăruia şi a tuturora!”

Către Patriarhia Română

NOI, membrii Fundaţiei Academia DacoRomână TDC, constituită în scopul cunoaşterii, cercetării, creării, stimulării, promovării, apărării şi eternizării valorilor dacoromâneşti de pretutindeni şi pregătirii spirituale a renaşterii pentru reîntregirea naţiunii dacoromâne de pretutindeni în contextul valorilor umane universale, vă înaintăm următorul protest reieşit din propria noastră conştiinţă.

       Cu profundă mâhnire şi tristeţe în suflet am aflat despre producerea unei agresiuni fără precedent împotriva fiinţei neamului nostru.

      Mormintele unde-şi dorm somnul de veci voievozii cei străvechi au rămas printre puţinele locuri de alinare sufletească. Românii le percep ca locuri

sfinte, de mângâiere spirituală, care exprimă imaginea simbolică a neamului de la facerea lumii noastre creştine.

       Profanarea mormintelor voievozilor noştri de la începuturile statelor medievale româneşti are o ţintă bine şi tainic gândită de duşmanii neamului nostru.

       Cu minte de creştin şi suflet de român ne întrebăm, retoric, de ce trebuie să privim neputincioşi la o astfel de blasfemie şi de ce nu avem curajul

să ne opunem cu toate forţele acestei agresiuni perfide asupra identităţii noastre naţionale?

        Au fost primii voievozi români păgâni sângeroşi, care au apărut în spaţiul carpato-danubiano-pontic pentru a le crea românilor nevolnici un stat

pe care aceştia nu erau capabili să-l creeze şi să-l menţină?

       Simte vreun om român nevoia ca în această situaţie-limită să arate Europei comunitare că pe aceste meleaguri n-au fost niciodată ţări româneşti, ci

regate cumane sau altaice, construite prin sabie de către strămoşii unor venerabili comunitarişti, cumano-fanarioţi şi altor internaţionalişti?

Cum a fost posibil ca indivizi cu nume cumane, ungare sau altaice să intre în lăcaşurile sfinte ale neamului pentru a spinteca trupurile unor voievozi

care-şi dorm somnul de veci în respectul generaţiilor de români care i-au urmat?

Ce face Parchetul, atât de activ când e vorba de încăierarea politicienilor pe lucruri de nimic? Nu are ochi a pentru a vedea, preveni şi

contracara un asemenea atentat la memoria socială a neamului nostru?

Ce fac aşa-numitele Societăţi culturale, atât de guralive în deceniul trecut? Constatăm că au muţit în faţa unor asemenea nemernici, care îşi impun

rânjind voinţa de a arăta Europei democratice că românii nu-s capabili să creeze un stat şi să-şi menţină statul.

Ştim că acele morminte, aşezate în vremuri străvechi în aşezămintele eclesiastice ale neamului, pentru a imortaliza şi întări pecetea neamului,

sunt în custodia şi în răspunderea Patriarhiei Române.

De aceea, nu ne putem explica tăcerea Patriarhiei Române şi starea de letargie a clerului ortodox, în faţa acestui act necugetat, permis de o putere

politică violentă unor indivizi al căror ADN merită cercetat, pentru a vedea dacă sunt oamenii locului sau sunt străini vatra noastră ancestrală. 

În vremurile trecute, de urgie nestinsă, biserica ortodoxă a fost o ecclesia militans, sub faldurile căreia românii s-au strâns încrezători şi au depăşit

vremurile de răstrişte, menţinâdu-şi identitatea de neam.

Ne întrebăm, cum v-a lăsat sufletul de creştin să le îngăduiţi acelor indivizi să-şi etaleze nemernicia într-un sfânt lăcaş creştin, atătând unei lumi

năucite puterea lor de a-i depune pe primii voievozi români în lada de zestre a unui neam migrator care a stăpânit vremelnic o parte din teritoriul

vechii Dacii?

Apelăm la Înaltul cler al Bisericii Ortodoxe Române, pentru a lua o atitudine energică şi hotărâtă împotriva acestei samavolnicii.

Vă rugăm, cu tot respectul, opriţi blasfemia la adresa memoriei istorice a neamului românesc!

 

”Aşa să ne ajute Dumnezeu!  

 

București, 2 iulie 2012, în amintirea  Domnului Ștefan cel Mare și Sfânt, la Putna

 

                                              

 

                                               Senatul  ACADEMIEI DACOROMÂNE

 

 [1] -Cf. V. Lovinescu, Dacia Hiperboreană, Rosmarin, Buc., 1994, p. 65:” Iosif din Arimateea, plecând pe o corabie cu Sfântul Graal, spre Marea Britanie, s-a oprit îndelung în cetatea SARAS, al cărui Rege era EVALAC(...). La sfârşitul Questei Graalului, <<din cauza păcatelor Bretonilor>>, Galaad, Perceval şi Bohor  s-au îmbarcat cu Sfântul Potir în aceeaşi corabie, care îi duce până la Cetatea SARAS, al cărei Rege devine Galaad; acesta a închis Graalul în Templul Spiritual al acestei Cetăţi. Din Saras, au ieşit Sarazinii, spune povestea...Saras, Sarabii; Evalac, Valahii; Sarab transformat în Arab, denumire populară a Negrului, la fel ca Sarrasin (şi Maur) în Evul mediu Occidental. Resorbţia GRAALULUI în Templul Spiritual din SARAS, tot atâtea lucruri formidabile, greu de precizat, nu atât din pricina lipsei de fapte, ci pentru că sunt inefabile...

Bine că domnul Djuvara transformă fapte deloc inefabile, în...falsuri „cu gură mare”...Foarte mare, incredibil de mare...şi goală...