ESEU

| PRIMA PAGINA | INAPOI

RUGURI

-ROMÂNIA SUB ASEDIU -


MARI PROBLEME SPIRITUALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

 

MEMORIE ROMÂNEASCĂ – ŞI „ŢINUTUL/ŢARA SECUILOR”...

Există o politică nu doar naţională, ci mondială!!! -  de producere a “uitării dirijate” a suferinţelor Neamurilor(cu excepţia, fireşte, a “UNICELOR SUFERINŢE“!!!  - cele ale “Poporului Ales”, fireşte…): câţi români îşi mai amintesc de “criza politică”(nerecunoscută, de autorităţile “statului român”!…dacă mai există aşa ceva!!!), produsă, sub “domnia” lui Emil Constantinescu ???!!! - atunci când, pentru “nestricarea echilibrului etnic din Harghita-Covasna”, au fost alungate, din “Scaune”(???) călugăriţele greco-catolice dintr-o mânăstire (acuma, şi cu problema greco-catolicismului din Ardeal e o…mare problemă… – dar asta, altădată…). Când Emil Constantinescu l-a trimis pe consilierul său de  la Cotroceni, pe Remus Opriş, în “Scaune”(…?) acesta din urmă n-a avut voie (din ordin secuiesc!!!) să se coboare din maşină!!! A dormit, în noaptea aceea, în autoturismul “proprietate personală”…Era, încă de pe atunci, “Szeklerland”…Dar nimeni n-a aprofundat, cu seriozitate, problema!!! “Ei, şi voi! Ce’ eşti copil?! Chiar iei/luaţi toate fleacurile în serios!!!”…Mda, ar cam trebui să începem să le luăm în serios…pentru că alţii au început cam de mult să le ia…Ungaria Mare şi Noul Imperiu Habsburgic nu sunt o poveste de adormit copiii…

      …Şi lucrurile au fost uitate… - când îi întrebi, azi, pe români, ce-a fost pe 15 martie, la Târgu-Mureş, nu mai ştiu…şi nu e vorba de copii de 5 anişori, ci de oameni în toată firea, care au văzut/auzit toată mistificarea/manipularea mass mediei internaţionale, cu cazul Mihăilă Cofariu…!!! Soluţia de “neuitare, pentru învăţare” de minte… - ne este luată, prin “manualele alternative” de Istorie…care oferă doar alternativa ştergerii memoriei istorice şi a identităţii naţionale!!! …N-ar fi deloc imposibil, în aceste condiţii de mancurtizare a românilor, să apară un nou şi „modern” Dücsö Csaba, cu un nou şi „modernizat”(sau deloc modernizat, dacă ne gândim la „sinusoidala” ciudată a lui „correctness political”, care face „martiri internaţionalo-<<holocaustici>>” din oameni buni-teferi, şi „pagube colaterale”, din genociduri americane, în Iraq-Afghanistan,  sau israeliene, în teritoriile arabe din fâşia Ghaza…) NINCS KEGYELEM! (FĂRĂ ÎNDURARE!… - …să fiţi, voi, nobili maghiari, cea mai splendidă realizare a rasei dominante mongole!!! - faţă de valahi…)…

      …Şi atunci, este necesară, se vede treaba (în plin “regim democratic!!!”), o nouă “existenţă prin rezistenţă” spirituală şi prin cărţi “pe sub mână”: cred că trebuie editată o istorie (cât mai!) adevărată, înafară de controlul riguros al MECT… - şi care istorie, întocmită de istorici patrioţi români şi buni profesionişti, să “circule” în regim (din nou, iar şi iar…) “samizdat”…

***

ÎMPOTRIVA „CUMANIZĂRII” PRIN DL. DJUVARA...

(preferăm explicaţiile „necumăneşti” ale unui esoteric şi pe cele ale unui Haşdeu... - celor ale unui român contemporan, care ne...înnegreşte cu falsităţi...)

 

Istoricul Neagu Djuvara, punând în discuţie originea voievozilor întemeietori ai Ţării Româneşti, Negru Vodă şi Basarab I, scrie o carte care, prin afirmaţiile ei, intrigă, cel puţin... o carte despre originile statale româneşti, bazată ( ni se spune...) pe argumente de ordin arheologic şi istoric. Ce afirmă domnul Neagu Djuvara şi, alături de el, o „anumită parte a presei”...de-o vreme încoace...? Afirmă că poporul român s-ar fi format cu ajutorul cumanilor, iar statul medieval românesc, în primul rând Ţara Românească, ar fi fost „vopsită bine”cu aceşti cumani... Unde vor fi dispărut, însă, românii... românii de până atunci...??? VALAHII, deh!... Aaa, păi, atât Negru Vodă, cât şi Basarab I „sunt cumani”!!!...înseşi numele lor o arată, limpede ca apa tulbure... Pentru Negru Vodă, explicaţia ţine de culoarea pielii – cumanii „aveau un ten închis la culoare”, zice istoricul Djuvara! – iar Basarab ar fi însemnând „tată conducător”...

Mulţumim frumos de „orientare”, domnule Djuvara! Dacă tot e să vorbim la modul „ipotetic”, atunci noi preferăm ipotezele care ne favorizează Neamul...(iar nu ni-l duc în nişte tenebre aiurite/aiuritoare...) – şi, şi mai bine, pe cele care sunt mai mult decât ipoteze deochiate: sunt explicaţii ŞTIINŢIFICE! Şi, deci,  aduc Adevărul, pentru Neamul nostru! Şi, în acest caz, îi preferăm pe B.P. Haşdeu şi pe Vasile Lovinescu... – domnului Neagu Djuvara!

La esoteristul român Vasile Lovinescu, există două feluri de a-ţi lămuri el sensul unui cuvânt:

               1-direct, traducând cuvântul... - destul de rar!

               2-sugerând căi de conexiune semantică, pentru a rezulta un sens sintetico-mitic.

Să luăm pe rând lucrurile:

                a-cazul lui “Negru Vodă”:  onomastica legendarului ctitor de ţară se poate tălmăci, întâi, prin simbolistici conexe: se porneşte de la Novac=Înnoitorul; se sugerează că, dacă Kronos=neòteros=înnoitorul, înseamnă că şi Saturn=NEGRUL (CARE) ESTE IZVORUL ALBULUI-LUMINII!!! (Dacia Hiperboreană, Rosmarin, Buc., 1994, p. 33). La fel, Marea Neagră - are “două chei”: I- Cheia Soarelui-Leuke-Insula Serpilor (...acolo, în Insula Şerpilor,  este Templul lui Apollon...de aceea ne-au “găbjit-o” ucrainienii... – au, şi politicienii lor, habar de esoterism… -   şi ţin mult mai mult la interesul ţării lor, “cu tot nedreptul”,  chiar     -       decât Emil Constantinescu şi Adrian Severin, “cu dreptul cel mai drept” al Neamului nostru…) + II - Cheia Lunii-Selina-Sulina-Selene...Deci, Marea Neagră ar trebui să însemne "IZVORUL LUMINII FORMEI CELEI BUNE"  (ev=bun+ropa=forma...) - cf. p. 30.

...Dar tatăl lui Novac este IANCU(S)=IANUS(cf. p. 35), adică "zeul cu două feţe", una spre trecut, cealaltă spre prezent, una spre întuneric, alta spre lumină...Deci, prin Tatăl-Iancu, Novac-ul devine izvorul dublu, concomitent al Luminii şi Întunericului...

…Dar şi Omul (...vârful muntos) este figura lui Saturn, Papaios=BĂTRÂNUL...(cf. p. 35). “Chiar pe vârful Omul (…) este un omphalos uriaş, de 10 metri înălţime şi 20 de metri lăţime. Este Geticus Polus, numit de popor OSIA LUMII şi BURICUL PĂMÂNTULUI”- op. cit.,  cf. 35. (Da, numai domnul Djuvara nu vrea să ne recunoască – hai, să zicem, n-om fi nici “Buricul Pământului”, dar măcar…nu cumani…).

 Deci, noi, ca oameni, avem ambele izvoare, de "alb" şi de "negru", în noi...Zalmoxis este Brahma Nirguna – “zeul suprem dacic este fără nume/calificare”(cf. Strabon), ci doar funcţional... - izvor al contrariilor...(À propos: acea "istorie", cu Deceneus care coboară din vârf de munte, pentru a stârpi viţa-de-vie - este interpretată, la p. 37, de Vasile Lovinescu, drept salvarea Traciei de Nord-URANICE[Dacia], de influenţele dionysiace din Tracia de Sud, intrată sub nefastele perturbări spirituale, greco-oriental-persan-siriace...).

Deci, concluzia implicită: Negru Vodă este Izvorul Cosmic Absolut!

La p. 37, a aceleiaşi cărţi, apare o primă tălmăcire a cuvântului Sarab=rex et pontifex("Sarabii cumulau ambele funcţii"). "Sarabii erau deasupra castelor, erau hamsa - ereditară, vizibilă şi accesibilă." Şi, la p. 59:"Basarabia era numele unei caste şi nu al unei singure familii".

Mai jos, se spune despre Sarabos Tereos (cf. Jordanès)=Sarab purtând Tiara. BanSarabos=Casta Suprem-Solară/Celestă... La fel si (S)Arabii...

Iată veriga de unire între Europa şi Asia: ARABII...(Nu prea ne convine, probabil, ACUM... - dar arabii au fost cei mai mari alchimisti ai Evului Mediu...) [1] .

"Pe stema Valahiei se văd trei capete de Negri (n.n.: în sensul de “etiopieni”-lahi/popor esoteric/”plin de DUH”); iar pe acelea (n.n.: stemele) ale Moldovei - două chei încrucişate - având fiecare, la extremitatea superioară, 2 capete de Negri"...(cf. p. 61).

Dar dacă Zalmoxis=Saturn=Izvorul Dublu=Regele Lumii, înseamnă că şi Sarabii sunt Regii Lumii...pentru ca ei conduc funcţiunile Cerului si Pământului...Deci, şi Negru Voda este Sarab...

Să nu uităm că noi suntem "(v)lahi"=Negri-Saturnieni...SORI NEGRI-OCULŢI! (Precum Luceafărul eminescian…). Adică, Stăpânii-Regii Lumii...

Dar Arimoi/Arimii/Aresmoi/Oresmoi sunt nume care trimit si la Rama şi la Titani...(Typheus era Arimoi...), cei care l-au "înfruntat" pe Zeus, adică au "tentat" indistincţia sintetizantă, între uranic şi chtonian...între Negru si Alb...(Iată EURASIA , de care tot am vrea se zică, într-o bună zi, că este continental unitar al civilizaţiei terestre...).

b-iată, însă, şi pasajele "directe": "Descălecătorii (n.n.:Ţărilor române) sunt toţi din Transilvania (n.n: Adrian Bucurescu precizează, în Dacia secretă: HAR-DEAL...), ei sosesc dintr-un ţinut NEGRU sau sunt ei înşişi NEGRI. (...)Negru Vodă, ca iniţiator superior şi ca misionat(n.n.: sic! - cu misiune divină!) a realizat aici un suport spiritual, o manifestare pantaculară a misterelor din nou instituite de el, care au fost, în definitiv, o readaptare a tradiţiei dacice (n.n: readaptarea la tradiţia primordială se face, deci, fie de o personalitate divină sau cu funcţie divină, fie de Collegia fabrorum=comunităţi-congregaţii secrete=personalitaţi/spirite "colective"...UNU-ÎN-MAI-MULŢI, revenind la UNU... - iată şi comentariul lui V.Lovinescu: "de altfel, Ianus nu prezida, oare, Collegia fabrorum?"- cf. op. cit., p. 55) .

Şi Moldova este întemeiată de “Cel din Maramureş (Dragoş-Dragonul-Ouroboros-ul...)= Ţara Mureşului Negru”...Şi se merge pe alchimia "nunţii" dintre Căţeaua-Molda=Mercurul Lunar+Bourul-Urus (de aici, şi confuzia benefică dintre Bour şi Urs...în simbolizarea Pontifex-ului, a castei preoţilor/brahmanilor…)=Sulful Solar...

***

Iată şi “întăriri” semantice, la p. 320, în Vasile Lovinescu, Creangă şi creanga de aur: "Sarab era descompus de Haşdeu în Sar si Ab (Ba): Sar=Soare, Principe, Domn, Sef - în sanscrită, Surya=Soare. Deci, Stăpânul, prin excelenţă al Lumii...SUR, în româneşte, denumeşte indistincţia dintre Eter şi Tărie...Cal Sur=Cal Soare...Fiinţa transcendentă şi arsă de ETER...(...)”.

Ba sau Ab - înseamnă şi Şef, dar sugerează şi Copil - în sensul de izvor al Purităţii Eterice...Domn-Stăpân, sau Copil/Stăpân...(n.n: Fiii Soarelui-puritate esenţială/eternizată.. - maternitatea Anei Manolice semnifică tocmai această eternizare solară a Mânăstirii-Lume!).

“Profetul Muhamed spunea: "<<Ana Arab bila Ain>> - <<sunt Arab fără litera ain">>- deci, rămâne RAB=DOMN=NUME EXCLUSIV DIVIN".

Cam asta ar fi, la Vasile Lovinescu... - problema sensurilor/funcţiilor sacrale ale lui Negru Vodă/Basarabilor…Parcă sună mai nobil miturile vechi şi sfinte, cuvintele traduse din limbi reale, dar cu POVESTEA-MIT în ele, încă…decât  aiuritoarele poveşti “cumăneşti”/”cumanizante”(după cele “romanizante”, ale altor falsificatori de istorie, care mai naivi, care mai puţin naivi… - deci, mai…”catolici”…), fără duh şi fără vreun rost, fără de vreun folos… -  decât, poate, pentru detractorii şi aneantizatorii istoriei sacre a Neamului Românesc…al celor care scot pietrele sacre ale Sarmizegetusei, din locurile lor îndumnezeite/cosmicizate – pentru a le îngloba în temeliile motelurilor din zonă…şi asta, fără ca Ministerul Culturii, prin veneticii săi miniştri, măcar să se sinchisească…

Nici măcar nu ne trece prin minte că ilustrul domn Neagu Djuvara ar face parte dintre ei/aceştia (de care făcurăm vorbire mai sus…) – dar, hotărât lucru, “le dă (acestora) apă la moară”…”din gros”…

 

***

“CIRCUL DE STAT”  ŞI A PATRA ROMĂ  - sau: SINTEZE APOCALIPTICE!!!

 


Puţin mi-ar păsa de tembelul show politic al “celor mai importanţi oameni din România”(show-“Circ de Stat”, făcut posibil, prin complicitatea “total devotată” a întregii mass media diversioniste, avide de scandal spectaculos!), dacă n-aş fi convins că, în spatele scenei, se ascund, cu premeditare, faptele cu adevărat grave din/pentru România:

1-nimeni n-a părut să observe (cel puţin aceasta este impresia “semănată” de mass media!) că, de la 1 ianuarie 2007, ROMÂNIA NU MAI ESTE STAT SUVERAN!!!(PRIMA CERINŢĂ, PENTRU ORICE STAT INTRAT IN U.E., ESTE CEDAREA INTEGRALĂ A SUVERANITĂŢII NAŢIONALE  - pentru care, în treacăt fie zis, strămoşii noştri s-au luptat şi şi-au vărsat sângel, o întreagă istorie…(şi ne vor blestema, cumplit, pentru trădare!) - CĂTRE STRASBOURG-BRUXELLES!!!);

2-nimeni nu pare să observe că, deşi situaţia economică, socială, educaţională, medicală a României se deteriorează pe zi ce trece, până la intrarea în colaps – sindicatele tac, mişcarea sindicală din România “a intrat în adormire”!!! Oameni buni, când statisticile (strecurate, cu greu, printre ştirile eminamente politico-circăreşti), spun despre faptul că anemia populaţiei României a trecut de mult de 80%(deci, pe cale de consecinţă, potenţialul de leucemie al românilor este de peste 80%!!!) – voi vă lăsaţi manipulaţi de Circarii Antinaţionali – Băsescu şi Tăriceanu???;

3-nimeni nu pare a băga de seamă aberaţia ca România să trimită, suplimentar, trupe, pe fronturi străine interesului naţional (în primul rând, în Iraq şi Afghanistan), pe când statele cu interese reale, în zonele respective, ÎŞI RETRAG TRUPELE!!! Oare am devenit “marca” sacrificială a Celei de-a Patra ROME (cea mai blestemată şi infernală, dintre toate!) – Washingtonul?;

4-nimeni nu pare a băga de seamă că, de mai bine de 10 luni, ofensiva împotriva creştinismului (şi a Ortodoxiei, în primul rând!!!), în lume şi în România, a atins cote aberante!!!

           Suntem acuzaţi, mereu, cu aroganţă prostească, de “sindromul conspiraţiei”. Dar a ce vă miroase tot acest scenariu, care pică EXACT după intrarea României în U.E. – intrare care, ni s-a spus, ar echivala cu intrarea României în starea de stat civilizat?!…Nu numai că statalitatea României este extrem de incertă (incertitudine alimentată şi de crizele artificiale, de tipul referendumului pentru Ţinutul Secuiesc, urmat de înfigerea „panourilor” menţionând existenţa unei ciudate enclave, în trupul României - „Ţara/Ţinutul Secuilor”... - sau a lipsirii ţării de un (autentic...) Ministru de Externe, chiar dacă, de vreo două luni, el cică s-ar numi  Adrian Cioroianu... – probabil că, în noul context, de ţară a U.E., nici nu mai avem voie/nevoie la/de Ministru al Externelor, pentru că am intrat într-o “internalitate”, care seamănă a puşcărie: ni se impun dinafară, sub masca “sugestiilor”, cele mai cumplite şi dezastruoase lucruri, prin care ne sunt “rase” economia, agricultura, comerţul - pur şi simplu, suntem scoşi înafara oricărei pieţe!!! :  gripe aviare INVENTATE!!!, ciobanii care trebuie să renunţe la transhumanţă, să-şi ducă oile cu elicopterul  etc. – da, komisarii europeni ne vor “rezolva” - în toate sensurile cuvântului…) - dar suntem jigniţi în însăşi fiinţa noastră de popor, negându-ni-se civilizaţia, de parc-am fi o grămadă de zgâiţi, boşimani sau din deşertul Mato Grosso (iar nu cei ce i-au dat lumii pe Brâncuşi, Enescu, Henri Coandă, Nicolae Teslea-istroromânul etc. – cei care au apărat, prin sfinţii noştri voievozi, Muşatini şi Basarabi, Europa CREŞTINĂ (care, din păcate, azi, îşi neagă, fariseic, identitatea spirituală creştină…): cu ce sunt mai civilizaţi occidentalii europeni, la nivel spiritual, faţă de români/estici??? Corupţia majoră există, în formele cele mai grosolane, în toate statele aşa-zis “democratice”(vestice sau estice, deopotrivă!!!) – dar potenţialul de spiritualitate prin religie/credinţă/trăire prin credinţă  - a “răposat” demult, în tot Apusul apunător…

           Manualul de Istorie a României nu mai are cuvântul “românesc” decât, implicat/implicit, la nivelul titlului. Şi asta, pentru că aşa-zisa “elită”intelectuală, pârât românească, a acceptat să înlocuiască istoria noastră, cu istoria oricui – a NATO, a UE, a Holocaustului/evreilor…

           Ni se impută, nouă, românilor, Holocaustul (tare “bănoasa afacere evreiască” – după exprimarea evreului, cu părinţi supravieţuitori ai Auschwitz-ului – Norman Finkelstein, în cartea sa, Industria Holocaustului) – iar Legea 107/2006 condamnă, teribil de democratic (!), delictele de opinie, privitoare la Holocaustul evreiesc (9 state din Europa au acest conţinut revoltător de lege: România, Austria, Cehia (de, “geniul democratic” al lui Vaçlav Havel…), Slovacia, Polonia, Germania(pusă sub”popreală”/botniţă  ideologică  de 50 de ani de ocupaţie imperialistă americano-anglo-franceză-ruseasco-sovietică  - a se vedea chiar filme produse în SUA, pe această temă – dar cu surdină şi “drajeu” hollywood-ian… - precum SCANDAL INTERNAŢIONAL, difuzat de TVR Cultural, luni, 12 martie 2007, ora 20 - în care cântecul lui Marlene Ditriech, alias cântăreaţa de “bombă”, fosta aristocrată germană Erika von Schluetow -  printre ruinele înfometatului şi groaznic umilitului Berlin, ocupat de “aliaţi”, cu varianta operativă  de a transforma Germania în “păşune pentru vacile texane” -  spune:”Vă vând arta pe o conservă de porc (…)/Vând tot pe mâncare - ambiţii, convingeri, crezuri, idealuri!”), Franţa, Israel, Lituania. Deja, pe 20 februarie 2006, scriitorul şi istoricul englez DAVID JOHN CALDWELL IRVING, a fost arestat, la vama austriacă, şi condamnat, printr-un proces de O ZI!!! – la închisoare pe 3 ani (risca 10 ani…), pentru că nu nega, dar punea sub semnul întrebării/întrebărilor noţiunea de Holocaust evreiesc. Eu, personal, în articolul Cum poţi deveni antisemit…, publicat în revista Salonul literar-Focşani, Anul VIII, nr. 60 (şi nu numai!) – am demonstrat că e nevoie de mai multă atenţie pentru sensibilitatea şi a altor popoare, înafară de evrei, atunci când se foloseşte, neştiinţific, termenul de “holocaust”: japonezii (ca popor), africanii ori “pieile roşii”/amerindienii (ca locuitori ai unor întregi continente), victime ale exterminării. (Toată istoria LUMII ar trebui interzisă, dacă se interzice negarea Holocaustului evreiesc - căci istoria=O CRIMĂ CONTINUATĂ, de la Cain şi Abel încoace). Or, evreii mai trăiesc, slavă Domnului (şi încă grozav de bine!), şi-au format chiar un stat cu tendinţe profund rasiale şi naziste: veşnica “bombă amorsată”, Israelul!

           Este pedepsit delictul de opinie al scriitorului şi profesorului englez Irving -  care manifestă o perfect explicabilă suspiciune, un perfect normal scepticism ştiinţific, faţă de un fenomen faţă de care înşişi evreii au serioase dubii şi chiar acuzaţii de manipulare a opiniei publice, folosindu-se o tragedie, în scopuri mercantile (de, năravul din născare…). Dar nimeni nu se gândeşte cu cât mai grav este delictul unui Dan Brown, autorul Codului lui da Vinci, sau al unor James Cameron/Simcha Iacubovici, care descoperă, cică, 10 morminte ale “familiei lui Iisus” ; cât de nevinovat afirmă, aceşti agenţi ai mişcării lui Brian Flemming  ( ateul declarat, născut în 1966, în Los Angeles, California – care a scos din mânecă filmul Dumnezeul care n-a fost acolo – 2005 şi a fondat o puzderie de organizaţii, perfect tolerate de toate statele lumii: Echipa ripostei raţiunii – The Rational Response Squad, Război contra Crăciunului, Război contra Paştelui etc. etc.  -  toate mesajele războinic-criminale ale lui Flemming fiind preluate, deosebit de îndatoritor, chiar servil, am spune noi, de către postul Discovery – care, în felul acesta, se descalifică, şi ştiinţific, şi moral!!!) – că “fiul lui Hristos este Iuda”…  Iar creştinii zâmbesc, duios… - “Ei, joacă de copii nevinovaţi, teribilişti, nu-i aşa?” NU, nu-i aşa: ori judeci cu aceeaşi balanţă/măsură, şi fapta lui Irving, şi fapta lui Flemming et Co. (cu toate că Flemming et Co. fac infinit mai mult rău decât orice “holocaust”  - căci, dacă naziştii germani s-au atins de corpul fizic al evreilor, Flemming et Co.se ating, violent, de Sinea Spirituală a TUTUROR CREŞTINILOR – şi dispreţuiesc, sadic şi sfidător, martiriul a milioane de creştini, persecutaţi şi măcelăriţi, pentru religia lor, nu doar pentru rasă, de Imperiul Roman!!! – şi pun sub semnul morţii spirituale MILIARDE DE CREŞTINI, ACTUALI ŞI VIITORI, DE PE TERRA!!!),  ori renunţi la a judeca, pe oricine ar fi “delincventul” – şi te mărgineşti la a asculta şi a moţăi din cap, aromind la focul tuturor putorilor de infern ale Logos-ului terestru actual…Şi contempli, admirativ, tot mai grosolanele şi sfidătoarele PARADE/convoaie ale stârpiturilor şi USCĂCIUNILOR Pământului – HOMOSEXUALII, care încalcă violent legea (aşa firavă şi tembelă, cum e ea…), care le interzice, totuşi, propaganda şi prozelitismul sexual: or, sodomic-infernala “familie” homosexuală nu este altceva decât paroxismul propagandei şi al prozelitismului “gay” – ameninţând însăşi VIAŢA/VIITORUL DE VIAŢĂ AL  TERREI!!! N-au decât să se afunde în bârlogul  păcatului lor – şi să se roage fierbinte, pentru ca Dumnezeu să-i scape de cumplita pidosnicie (n-avem nimic cu ei, chiar îi compătimim, dacă nu devin sfidători şi oribili, prin manifestare!) – iar nu să iasă, ca în Evul Mediu, leproşii  -  şi să-i atingă, sadic, pe cei teferi, cu buba otrăvită a nenorocirii şi păcatului lor!!! Istoria Infamiei se repetă – dar omenirea nu a învăţat nimic…Eşti, se pare, Omenire – prea bătrână şi obosită… Probabil că meriţi, din plin, SFÂRŞITUL APOCALIPTIC – să te odihneşti… - unde ţi-o hotărî Dumnezeu odihna…

           Toate aceste manevre, dinspre Washington şi trecând prin Bruxelles-Strasbourg – afectând întreaga planetă (SUA/Noul Babilon sunt singurul “stat” care n-a semnat tratatul de la Tokio, privind necesitatea protecţiei mediului, prin domolirea “capitalismului turbat”, care nu ţine cont nici de asasinarea Terrei, nici de sinuciderea implicită…) – nu sunt altceva decât IMPERIALISMUL UNEI NOI ROME – din păcate, o “nouă Romă” complet lipsită de spiritul raţional-ingineresc al Vechii Rome…”Noua Romă” construieşte, cu banii noştri, doar autostrăzi (distrugându-ne, parşiv, întregul potenţial economic propriu, dobândit în mai bine de două secole!!!):  doar prin acest aspect de jaf şi transport organizat se aseamănă, vag şi mult mai crud, Noua Romă (a patra, după Roma, Bizanţ şi Moscova) - cu Roma de altădată, atât de detestată de toate popoarele a trei continente, încât s-a prăbuşit ca un măgar supraîncărcat cu mârşăvie

           Nu altă soartă decât dispreţul şi violenţa cumplit pedepsitoare ale istoriei o aşteaptă şi pe “Noua Romă”– precum şi pe cozile ei de topor, care-şi trădează Neamul/Neamurile lor sacru/sacre, pentru comisioane otrăvite şi posturi înalte…Şi lui Iuda i s-au promis multe, dacă-şi trădează Învăţătorul… - dar acela, IUDA, a avut măcar restul de bun-simţ disperat de a azvârli, în praful templului lui Caiafas, cei 30 de arginţi ai “vânzării” de Dumnezeu…Eu nu văd nici măcar acest rudiment de conştiinţă, la tembelii şi iresponsabilii noştri guvernanţi, mai “periaţi” sau mai mârlani, ai zilelor şi vremilor noastre apocaliptice…                                

                                                            

 

***

ANII TRĂDĂRILOR (...trădări mari, trădări mici...)

 

În 1997, preşedintele de atunci, Emil Constantinescu, şi Ministrul de Externe, tot de atunci, Adrian Severin, dădeau Ucrainei, de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni,  printr-un Tratat (...”de prietenie şi bună vecinătate”...) mârşav, fără a fi siliţi de tancuri şi mitraliere, Basarabia de Sud, Bucovina de Nord, Ţinutul Herţei, Insula Şerpilor (cu tot cu platforma petrolieră submarină...)...Peste 10 ani, în octombrie 2007, care va să zică, preşedintele de acum, Traian Băsescu, şi Ministrul de Externe de acum Adrian Cioroianu, nu îndrăznesc să ridice capul din pământ, ca doi repetenţi, în faţa lui Victor Iuşcenco, atunci când acesta se răsteşte la România şi la români (prin intermediul „aleşilor”... – cine naiba i-o fi ales şi pe ăştia...?), afirmând, despre Canalul Bâstroe, că e parte a Ucrainei SUVERANE... – şi-o să-l sape până ce s-o dărâma pământul sub ei...şi-o dispărea, sub pământ, Delta Dunării...De fapt, „suveranii” ăştia ne făcuseră cadou, imediat după 1989, pe Canalul de Mijloc-Sulina, un vas încărcat cu bare de fier, Rostock, pe care, râzându-ne în nas, l-au scufundat, sub ochii noştri blegi, pentru a bloca traficul pe Dunăre şi a-şi crea un pretext pentru construirea actualului Canal Bâstroe, care distruge TOATĂ DELTA DUNĂRII!!! (...Abia prin 2005 am reuşit noi să ridicăm Rostock-ul la suprafaţă...dar deja apăruse Canalul Bâstroe!... - să fi ştiut Iliescu ceva?...nu m-ar mira deloc şi nimic, la acest „prieten slav”, din fruntea românilor „revoluţionaţi”...).

Îmi venea să intru prin televizor, şi să-l iau de gât şi să dau de pământ cu  laşul ăsta de preşedinte român, care se dă cocoş faţă de...Cocoş(i), şi faţă de alegătorii/admiratorii lui din Ferentari, dar când e vorba cu adevărat de ceva bărbătesc, se dovedeşte a fi  tot atât de bărbat cât un clapon...”babă turcească”, cum le ziceau românii cei vechi -  hadâmbilor...Îi erau galbene izmenele, în tur, de emoţie că l-a vizitat şi pe el cineva, chit că venise „cineva”-ul să-l jefuiască...

Auzi cine cutcurigeşte la noi, cine se „sumuţă” cu...SUVERANITATEA!!! Un NIMENI, al UNUI VID GEOGRAFIC!!! Cronicarul spune că Duca Vodă a primit ordin de la sultanul de atunci (secol XVII) să facă o ţară... – şi a adunat ce pleavă o fi găsit pe drumuri...fel de fel de nemernici...tătari prinşi prin poiată, moldoveni cu ştreangul de gât...ruşi la cerşit... - şi a rezultat ...Ucraina...”SUVERANA”...Ptiu! Arză-l-ar focul iadului pe Duca Vodă, în veci de veci...!!!

Dar, cu ocazia asta, se mai vede ceva: se  vede cât de săritoare sunt, la nevoie, ţările faţă de care ne-am căciulit (alea din UE...) şi organismele internaţionale, faţă de care ne-am înrobit, cu viaţa şi moartea...De ce-om fi intrat în NATO, nu ştiu... – că nu dă fuga decât, mereu, spre petrolul asiatic... dar până şi UNESCO [2] , despre care se zice că a declarat Delta Dunării Patrimoniu Mondial, Zonă de importanţă ZERO (adică, eu credeam că asta ar însemna „MAXIMĂ”, iar nu „DELOC”..), tace „ca scroafa-n păpuşoi”, cum zice gros românul, când îl iau ofurile...

...Aşa ne trebuie...Să mai deschidem ochii, înainte de a ne oferi, şi ţara şi soartă de neam, şi pe noi înşine, pe tavă, legaţi de mâini şi de picioare, cuiva...

...Deci, din zece în zece ani, câte-o trădare mare...în rest, dintr-alea obişnuite:

 

-Ministrul de Externe al României acceptă noţiunea de „limbă moldovenească”... (nu le-a venit nici ruşilor să creadă că poate exista un ministru, al vreunei ţări, atât de prost, încât să înghită o aşa găluşcă... - ei lansaseră „poanta” aşa, „la derută”...dar baboiul cel tălâmb s-a prins în undiţă...).;

-nici nu s-a demonstrat că nenorocitul ăla de ţigan, Nicolae Mailat, e vinovat...de viol şi de uciderea Giovannei Reggiani (că, dacă n-ar fi fost soţul ei, Dumnezeu s-o ierte, amiral, şi dacă, pentru campania electorală a primarului Romei, Walter Veltroni , ăsta n-ar fi avut nevoie de „ţap ispăşitor”, nici nu se băga de seamă, într-o Italia cuminţică, în care Mafia lichidează 2-3 guguştiuci la  minut...) – şi s-au şi format patrule civile şi Forza Nuova, nişte „vigilantes”, ca-n Vestul Sălbatic, care-i belesc pe românii din cizma Italiei, de la Torino până la Palermo, vinovat-nevinovat, la grămadă, că...ESTE!!!  Care e reacţia Preşedintelui Băsescu şi a Guvernului deşteptului de Cioroianu, faţă de „democraţia” asta vestică, cea care nici n-a auzit de „prezumţia de nevinovăţie”?! Aţi ghicit: reacţie cu eficienţă ZERO!!! Şi doar soluţia e la îndemână: la fiecare român „belit” de-al nostru, expulzăm câte-un „om de afaceri” italieneşti...de-al lor...de s-ar constata c-avem mai mulţi huligani italieni care „belesc” România, decât „mailaţi” care poate c-o violează, poate nu, pe doamna Italia...Asta, măcar până-şi face ancheta, tândăloasa aia de Poliţie italiană...”carabinieri”, deh...Vezi să n-aibă curajul să facă asta, căcăcioşii noştri de conducători, care ne-au adus în genunchi, pe toţi şi pe ne-întrebatelea, în UE, la 1 ianuarie 2007...

-desfiinţarea Armatei României (marţi, 30 octombrie, Băsescu a anunţat pe TVR-1 că reduce angajaţii MApN cu 1480 de militari şi cu 1750 civili... – cine-o mai fi rămas pe-acolo, s-o ajute pe femeia de serviciu, la „teu”?!); cu o zi mai devreme, se anunţa, pentru „echilibrarea situaţiei”, angajarea ca mercenari, în slujba SUA/NATO, a încă 4.400 de tineri români...care, cică, s-au săturat să mai fie „căpşunari”...Bucuria guvernanţilor n-a fost proastă: în definitiv, aş clasifica ACEASTĂ TRĂDARE, la fel de „majoră”, precum aceea a cedării teritoriilor străbune şi a autorităţii de stat: SĂ-ŢI ALUNGI TINERETUL, spre mercenariat şi slugărit prin străinătate – în loc să pui piciorul în prag jafului/înstrăinării naţional/naţionale, şi creând locuri de muncă pentru români, în România (...nu să aştepţi, cu bucurie, nigerieni, chinezi şi pakistanezi, pe care să-i plăteşti cu o douăzecime din salariul normal...);

-desfiinţarea zootehniei româneşti, prin ascultarea, în genunchi, a parascoveniilor criminale ale UE: un cioban de la Mihail Kogălniceanu spunea (...şi ştiu, dureros de bine ştiu, că-i adevărul adevărat...) că un chil de lapte de oaie costă 11.000 lei vechi (...jumate de kg de apă minerală costă 30.000 lei vechi!!!), un chil de lapte de vacă – 5.000 lei vechi, iar lâna de oaie...tot 5.000 lei vechi chilul...KILOGRAMUL DE LÂNĂ DE OAIE !!!NEBUNILOR ŞI ASASINILOR DE ŢARĂ!!! DE CE ÎI  BATJOCORIŢI  PE CIOBANII ŢĂRII „MIORIŢEI” TRACICE?!

AR FI MULT MAI DEMN ŞI CINSTIT SĂ-I UCIDEŢI, TRĂDĂTORI NEMERNICI CE SUNTEŢI!!!„De aceea, vezi mata buruienile alea din fund? – aşa, alea...am îngropat toată lâna tunsă acolo...mi-a fost milă să-i dau foc...”; zi-i „destin mioritic”... şi pace!...nu?!;

-ne mor copii, sub patru ani, de cancer!!!... – în România, ultimele statistici spun că există peste 60.000 (ŞAIZECI DE MII!!!) de copii, sub 4 ani, bolnavi de cancer...Şi ce dacă? „Pierderi colaterale” ale liberalismului şi democraţiei româneşti, de tip (şi după mintea şi limba de lemn otrăvit...) american!!!

-17.449 de şcoli rurale se dărâmă peste elevi, iar la Poiana Negustorului, din judeţul Bacău, familiile sunt atât de sărace, încât care copil sare dimineaţa primul în UNICA pereche de izmene, respectiv în UNICA pereche de bocanci a familiei (zestre păstrată, cu sfinţenie, din generaţie în generaţie...), acela câştigă, în ziua aceea, premiul de a se duce la şcoală...Vi se pare poveste? Duceţi-vă la Poiana Negustorului, SĂ VĂ VEDEŢI INCREDIBILA POVESTE!!!;

-Băsescu încurajează gaşca de haidamaci a lui Tökes (CNMT-ul... - Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania...), iredentişti până în dinţi... – sporind, astfel, implicit, şi nivelul pretenţiilor UDMR, care, dacă nu ar creşte pretenţiile lor faţă de români, măcar la jumătate cât Tökes, şi-ar pierde alegătorii maghiari...- simplă şi logică şi limpede ca teorema lui Pitagora, este nemernicia „made in” România...;

-până şi în sânul B.O.R. se petrec trădări, de un fel sau altul: pe 1 noiembrie 2007, am primit veste şi dovezi incredibile, dar de netăgăduit, de la un prieten, precum că, în Catedrala Ortodoxă din Timişoara (deci, cum s-ar zice, ÎN CASA LUI DUMNEZEU!!!) - Ordinul Templierilor (The Sovereign Military Order of Malta - SMOM) a efectuat, sub comandă austrică şi malteză, primirea a 20 de noi Templieri – români şi italieni…Ordinul Templierilor funcţionează, în România, din 2001. După cum bine se ştie, Cavalerii Templieri nu mai sunt decât o ramură a satanicei Masonerii…Dracul în Biserica lui Dumnezeu-Hristos…sau, vorba veche românească: “Cruce mare, drac bătrân”…

-peste toate calamităţile astea, rânjesc, „pe sticlă”, tot felul de borfaşi şi şuţi, care, după ce ne-au buzunărit şi ne-au „săltat” bruma noastră de agoniseală, cu sudori de sânge muncită, vin şi „belesc fasolele” la noi, cu bucuria „intangibililor/inamovibililor”: „Ce ne puteţi face? NIMIC!” Păi cum naiba să vă facem ceva, câtă vreme CSM-ul l-a scos „basma curată” pe primul infractor al ţării...300 de milioane de dolari daună (atâta făcea, cică, flota României...) transformându-se, prin farmecele (specificul naţional românesc contemporan : farmecele...) Justiţiei, în pagubă...ZERO???!!!

Există, în Danemarca, nu oameni mai buni decât în România contemporană, ci un strop de bun-simţ în plus: LEGEA JANTE – „legea modestiei”: cine e bogat, sau foarte inteligent (...bine, asta „nu se pune”, la baştanii din România...), n-are dreptul să se împăuneze oficial...(probabil, „se dă mare” doar acasă, faţă de soacră...). Ei, spune-le de LEGEA JANTE lui Gigică Becali, ori lui Hrebenciuc, Vântu, Prigoană, Irinelului Columbelului...

Cu ce se mândreşte, totuşi, România contemporană?! Chiar nu are ea nimic bun, suav, profund uman?! Cum de nu: sâmbătă, 27 octombrie 2007, la TVR-1, nişte juni elevi de liceu (şi câţiva studenţi...) se mândreau/grozăveau, în plin Bucureşti,  că au putut realiza ceva unic în lume, RECORD MONDIAL...la ce credeţi?...- hai, daţi-vă „cu părerea”, încercaţi...eh, nu sunteţi buni la intuiţie: SE MÂNDREAU CĂ I-AU BĂTUT PE THAILANDEZI, LA LUNGIMEA LANŢULUI DE PREZERVATIVE...cică ăia l-au făcut de 2,7 km, iar „ai noştri ca brazii”, l-au reuşit de 3 km...

„Viitor de aur ţara noastră are”...

 

 

***

                                                                                                          

DESPRE CAIAFELE MONDIAL/MONDIALISTE…

 

Acum mai bine de 10 ani, pe când , la Antena 1, mai era emisiunea Tucă Show …(deloc simpatică mie, prin realizatorul ei infatuat… degeaba…), în respectiva emisiune a apărut, alături de vreo 5-6 politicieni români demagogi, dl Virgil Măgureanu (fost şef al SRI-ului…). Agasat de amatorismul imbecil al discuţiilor, dl Măgureanu (care numai prost şi neinformat nu se poate spune că este…) a izbucnit, deodată, cam aşa (citez din memorie): Eu nu ştiu de ce tot bateţi domniile voastre apa-n piuă: nu există nici măcar prefect de judeţ, care să nu fie obligat, pentru a accede la şi a rămâne în post, să nu facă parte din Loja Masonică Internaţională <<Cercul>>…care este imediat sub Loja (cu componenţă eminamente iudaică) <<B'nai B'rith>>…

Ce m-a făcut să-mi aduc aminte de ieşirea, cam “neprofesionistă” (ţinând cont de “discreţia” reglementară şi necesară a Serviciilor Secrete, din orice ţară… - iar din Serviciile Secrete nu se “iese la pensie”…)? M-a făcut, în primul rând, declaraţia, din 2004, a  dlui Dominique Strauss-Kahn (…de fapt, Cohen…este israelit francez sefard), devenit director general al FMI -  apărută în articolul lui Thierry Meyssan (teribilul ziarist şi scriitor francez, care a dat vălul la o parte şi de peste mârşăvia criminal de cinică a CIA, din 11 septembrie 2001) , directorul lui Reseau Voltaire: Gouvernance globale. Dominique Strauss-Kahn, l'homme de<<Condi>> au FMI. Ce zicea, în 2004 – şi, deci, are consecinţe cu atât mai puternice, pe planeta Terra, din 2007, de când DSK a devenit directorul general al FMI? Iată: Eu consider că oricare evreu din diaspora şi din Franţa trebuie să ajute, din toate forţele sale, Israelul. Aceasta este, de fapt, raţiunea, pentru care este important ca evreii să pună mâna pe responsabilităţi politice. (…)…Şi doar am fost avertizaţi, de mult (de Kogălniceanu şi Alecsandri, care ştiau ce vorbeau, căci făceau parte din elita masonică a sucursalei Marelui Orient Francez în România…, de vizionarii patrioţi Haşdeu, Eminescu…, de genialul descoperiotor al insulinei, dr. Nicolae Paulescu…): Evreii nu sunt niciodată loiali ţării unde locuiesc, ţării care le-a dat/le dă pâinea… – ei nu pot fi loiali decât Comunităţii Evreieşti/Israelite Internaţionale…

Deci, atunci când a fost desemnată, în alegerile prezidenţiale - 2007, puţin credibila Segolène Royal, contracandidată a lui Nicolas Sarkozy, pentru Palatul Eliysée, aceasta a fost manevra trecută prin mâinile omului CIA, actualul DSK: omul de la Elysée, Sarkozy, este israelit maghiar, deci poate fi ajutat de DSK, israelit francez…pentru ca, amândoi, să-şi ajute…nu Franţa, care le-a dat pâinea, ci Israelul, în detrimentul Franţei…pentru călcarea în picioare a intereselor Franţei… şi chiar pentru  distrugerea ”patriei” care i-a adoptat...Premiul lui DSK, pentru reuşita planului de instalare a lui Sarkozy? Director general al FMI, cum altfel?! Israeliţii sunt, faţă de coreligionarii lor, foarte “parolişti”şi teribil de generoşi…pentru că generozitatea lor e de tip “bumerang” – “lovindu-i“ cu binefacere/mondialism biruitor, întru prădălnicie… (chestia talmudică, aceea cu Tob şebagoim harog!  - Ucide-l pe cel mai bun dintre creştini! este valabilă, evident, doar pentru noi, “goimiii”…). Păi, când “a brăzdat” el, DSK, lumea, pe banii mult-răbdătoarei/naivei Franţe, doar nu vă-nchipuiţi că a făcut-o împotriva candidaturii sale la şefia FMI?!

…Cineva râdea, pe sub mustaţă, la Televiziunea Română: Ce tot vorbiţi de evreii din România? Ei aproape că nu mai există! De fapt, corect ar fi fost să zică: Nu sunt vizibili, precum celebra scrisoare  <<descoperită>> de detectivul Auguste Dupin, al lui Edgar Allan Poe: era agăţată sub nasul tuturor, la vedere!!!

Aşa şi cu evreii din România: sunt “invizibili” – pentru că sunt singurii…vizibili, 24 de ore din 24, pe micul ecran…”Invizibilizaţi”, prin oboseala ochilor noştri suprasaturaţi de imaginea lor…Ei conduc România, dar, fireşte, după reţeta dezvăluită de DSK: toate eforturile României, pentru prosperitatea…Israelului (…şi a aliaţilor/dulăilor lui…în primul rând, “axa” Washington-Londra… -  deci, SUA, Anglia etc. etc. etc.).

Să ne mai mirăm că Germania re-iudaizată “s-a unificat”, iar România – nu…???!!!Să ne mai mirăm de “fraternitatea” întru crimă ritualic-talmudică, spurcătoare de DUH, de la Crăciunul 1989, a lui Iliescu-Gelu Voican Voiculescu-Petre Neulander/Roman…?! De poziţia aberantă a lui Emil Constantinescu, în 1999, când a dat drept de zbor, de pe aeroporturile Arad şi Timişoara, pentru bombardierele americane, care lansau, peste ortodocşii sârbi şi peste românii din Novy Sad, rachete scrise cu vopsea albă, prin care le urau celor bombardaţi, cu un cinism infinit, pornit dintr-o ură viscerală faţă de Creştinism-Ortodoxie, Paşte fericit?!

…Şi, în fine, de slugărnicia unui oarecare conducător numit, se pare, Braunovici, care înrobeşte România către SUA… - şi de aberaţia grotescă a numirii Elenei Udrea (cea care numea, mai ieri, preşedinţi prin Norvegia…)  - conferenţiar pentru geopolitica şi geostrategia de la Marea Neagră – plătită cu 750 de euro/per cursant (…şi s-au găsit, pentru “conferenţiarul” Elena Udrea 160 de cursanţi… - pe când, pentru patriotul genial Gheorghe Zamfir, nu s-a putut afla loc, la catedra de NAI , pe care o înfiinţase el însuşi…)…?!

Nu, dragi “români”, care vă uitaţi spre “Orient”…e drept, acolo este Ierusalimul tuturor religiilor Bibliei, dar voi l-aţi transformat în centrul de decizie al globalismului/mondialismului, care numai vouă, negustori/”păcălici”, din mileniu în mileniu, vă foloseşte…

…Vom încheia amarul nostru  periplu comparatist, prin mentalitatea europeană (de la Franţa, prin SUA, spre România…) – rezumându-l, pe acelaşi curajos Thierry Meyssan: pe când toată lumea credea că DSK se pregăteşte să ajute Franţa, prin funcţia sa proaspăt dobândită (de director general al celui mai contestat for internaţional: FMI…), dar şi în calitate de membru al celor mai “cunoscute” societăţi secrete ale Marii Finanţe Internaţionale (CFR, Bilderberg etc.) – dl cu pricina “mijlocea” o afacere grozav de spornică: la Seminarul European de la Yalta (…Yalta, mereu Yalta, devenită simbolul marilor/decisivelor trădări mondiale…) “puneau gabja”, fiecare dintre participanţi, pe câte 7 milioane de euro, vărsaţi de un alt “fidel de Israel”: celebrul Sörös…evreu maghiar (frate, deci, cu Sarkozy…) - în vederea susţinerii “revoluţiei portocalii” (…din România-Ucraina…până în Uzbekistan şi Mianmar/Birmania, unde călugări buddhişti poartă “portocaliul în mod firesc/ritualic…ca modă milenară…). Ei, şi Agenţia de Relaţii Publice TD International, oficină a CIA (cea care l-a sprijinit, întru totul, pe bietul DSK, în pelerinajul său generos…, pe două continente… - …vă rugăm să vă scoateţi din cap că SUA şi UE sunt autentice rivale: cum naiba “ar rima”/s-ar potrivi asta, cu frăţia coreligionară, dintre americanii Rockefeller şi europenii/englezii Rotschild…???!!!) este condusă de un oarecare William A. Green…expulzat în 1995, pentru motive de-o gravitate aşa de mare, încât n-au fost niciodată dezvăluite în public…Dom'le, ceea ce mă umple de respect, faţă de aceşti oameni de o fidelitate excepţională (n-are importanţă faţă de cine…) este discreţia lor exemplară…

Asta le lipseşte din educaţie bandiţilor noştri…: discreţia.

Remember! – …vorba unui rege, care i-a supărat aşa tare pe “fideli”, pe la 1648, în Anglia, că s-au uitat la amigdalele lui direct, fără să se mai împiedice de capu-i încoronat…

***

CE LIPSEŞTE RAPORTULUI TISMĂNEANU…

 

1-Zaharia Jac (Iacob Zalmanovici) - .n. Focşani, 14 XI 1890, evreu; Lupta şi Semnalul;

2-Zaharia N.Theofile (Tobias Zalmanovici) – n. Iaşi, 10 III 1894, evreu; Universul;

3-Zissu Sergiu (Sűssmann) – n. Bucureşti, 3 VII 1896  - ?; Lupta;

4-Zsigmond Nicolae (Zeiner Maximilian) – n. Timişoara, 1 III 1885 - ? ; Erdelyi Friss şi Ujsag

5-Volbură Radu (Max Coldenberg) – n. Adjud, 1899, evreu; Curentul-Galaţi;

6-Zaharia  Arthur (Zalmanovici) – n. Iaşi, 31 X 1906 – radiat!; Curentul;

7-Vifor Radu (Moisă Rorlich) – n. Piatra Neamţ, 1894, evreu; Curentul;

8-Vişan I.L.Al. (Alter Iosipovici) – n. Bucureşti, 1904, evreu; Epoca;

9-Török Tiberiu – n.Oradea, 9 III 1908, evreu; Erdelyi Magyarszag;

10-Toma Solomon  A.– n. Urziceni, 11 II 1875; radiat! ; Adevărul şi Dimineaţa;

11-Vainstein Ruvin – n. Chişinău, 26 X 1892; radiat!; Poşta Basarabiei;

12-Vainstein Struli – n. Chişinău, 27 XII 1891; radiat!; Unser Zeit;

13-Terziman Alexandru (Iţic Altersohn) – n. Stănişeşti-Tecuci, 14 IX 1894; Izbânda;

14-Stromingher Moise – n. Panciu, 28 III 1895, evreu; Argus, Dreptatea, Adevărul, Dimineaţa, Semnalul, Jurnalul

15-Sulcină Adrian (Schor Arnold) – n. Roman, febr. 1881, evreu; Universul, Adevărul, Dimineaţa;

16-Şuţu Ion Rudolf (Rudo) – n. Iaşi, 27 VII 1870; radiat!; Universul, Adevărul, Dimineaţa;

17-Szomary Oscar – n. Arad, 22 IV 1890; evreu; Prezentul, Ellenzec, Magyar Neplap;

18-Steinhaus Martin – n. Timişoara, 21 VI 1912 ; evreu; Aradi Közlöny;

19-Stelescu Alexandru (Stern Alter) – n. Brăila, 3 IV 1991; radiat!; Gazeta;

20-Streitman St. Henric – n. Piatra Neamţ, 1 II 1870; evreu; Semnalul, Reporter, Vocea Galaţilor;

21- Stroe M. George (Strulovici M.) – n. Buc., 8 V 1903; evreu; Argus;

22-Samson P. (Abramovici P. Samson) – n. Tecuci, sept. 1907; evreu; Lumea, Lupta, Jurnalul;

23-Sarkany Gabriel (Saltzberger) – n. Timişoara, 24 XII 1878; evreu; Temesvarer Zeitung şi Personal;

24-Roman R. Al. (Alter Ronetti-Rosenberg) – n. Tg. Neamţ, 11 III 1908; evreu; Ordinea;

25-Rosenberg Arpad (Rado) – n. Sârşig, 1 I 1909; evreu; Estilap;

26-Rosenblatt Isac – n. Cernăuţi, 28 III 1898; radiat!; Algemeine Zeitung;

27-Rosental Zelman – n. Teleneşti-Orhei, 20 X 1889; radiat!; Unser Zeit;

28-Rosenthal Iacob – n.Botoşani, 27 IX 1879; radiat!; Agenţia Rador, Direcţia Presei;

29-Rosenthal-Relea Aurel – n. Piteşti, 13 V 1905; radiat!; Adevărul, Dimineaţa;

30-Ross Joseph (Rosenfeld) – n. Iaşi , 1 I 1899; radiat!; Adevărul, Dimineaţa;

31-Roşu Marin(Maier Goldenberg) – n. Craiova , 29 V 1901; radiat!; Gazeta, Cuvântul;

32-Râpeanu Benjamin (( Rosenberg ) – n. P. Neamţ, 5 VI 1897; evreu; Opinia, Adevărul, Dimineaţa;

33-Ranta Adrian (Rosenfeld) – n. Galaţi , sept. 1901; radiat!; Lupta, Semnalul;

34-Ring Camil (Sufrin) – n. Iaşi , 20 V 1909; radiat!; Tempo, Semnalul;

35-Rodan-Cronberg Victor – n. Galaţi , 21 VII 1898; evreu; Curentul, Dreptatea;

34-Pilisi Geza (Pilitzer) – n. Fuzesgyarmat, 12 VII 1889; evreu; Arady Közlöny;

35-Pogany-Salamon Marcell – n. Bontida-Cluj, 5 XII 1995; radiat!; Brasoi Lapok;

36-Pauker G- n?radiat!;  Jurnalul;

37-Paukerow Leonard – n. Chişinău, 6 XI 1886; radiat!; Prezentul;

38-Peltz Isac – n. Buc., 1899; evreu; Lupta, Presa Politică şi Financiară, Personal;

39-Păstorescu S. (Schaffermann Simon) – n. Botoşani, 11 II 1903; evreu; Ancheta;

40- Pasztor Nicolae – n. Oradea, 18 II 1991; evreu; Nagyvaradi Friss, Ujsag, Erdelyi Magyarszag;

41-Pauker Emanoil Mendel – n. Iaşi, 8 XI 1891; evreu; Adevărul, Dimineaţa, Finanţe şi Industrie-Personal;

42-Nudelman David – n. Chişinău, 11 II 1888; radiat!; Poşta Basarabiei;

43-Orester Moise – n. Chişinău, 3 IV 1900; radiat! ; Pessarabscoe Slovo Gazeta;

44-Millian- Maximin G. (Mendel Grunberg) – n. Ploieşti, 1 IX 1885,; evreu; Lupta, Personal;

45-Milorian Sergiu (Solomon Swiebel) – n. Buc., 19 IX 1901; radiat!; Mişcarea, Zorile, Gazeta;

46-Mohr Solomon (Faust Mohr) – n. Focşani, 30 VIII 1882; radiat!; Ora 8, Comedia;

47-Moncinschi Vladimir – n. Chişinău, 12 X 1887; radiat!; Poşta Basarabiei;

48-Moscovici Ilie – n. Băiceni-Iaşi, 26 XI 1885; radiat!; Vorwarts, Socialismul, Mişcarea Socială;

49-Miereanu M. (Iacob Moses Hönig) – n. Iaşi, 13 V 1875; evreu; Universul, Personal;

50-Marton Ştefan Ladislau Iuliu – n. Oradea, 21 V 1898; evreu; Estilap;

51-Massoff Ioan – n. Buc., 17 VI 1904; evreu; Rampa, Jurnalul;

52- Mauermeister-Zidăreanu Alexandru – n. Hânceşti-Lăpuşna, 20 IV 1897; evreu; Universul;

53-Marcovici Moritz – n. P.Neamţ, 27 I 1899, evreu; Viitorul;

54-Marcu-Holda Ana(Nathansohn) –n. Tg. Neamţ, 31 V 1877; evreică; Viitorul;

55-Marcus Singer – n. Gura Humorului, 13 VI 1910; radiat!; Czernowitzer Morgenblatt;

56-Markovits Ernest – n. Livada Nouă, 22 XI 1887; radiat!; Nagyvaradi Friss, Ujsag;

57-Major Adalbert – n. Pecica Română, 29 X 1900; radiat!; Erdely Hirlap;

58-Mandel Tiberiu – n.Sibiu, 14 XII 1911, evreu; Aradi Közlöny;

59-Leipnik Ladislau – n. Timişoara , 8 III 1907; evreu; Temesvarer Zeitung;

60-Leonte Mihail (Moise Leon Esra) – n. Buc., 8 XI 1873; evreu; Universul;

61-Lesnea Dimitrie – n. Iaşi, 1 V 1900; radiat! ; Adevărul, Dimineaţa, Unirea;

62-Libros Mircea – n. Buc., 6 XII 1888; evreu; Argus;

63-Labin Saniel – n. Buc., 9 XII 1877; evreu; Adevărul, Dimineaţa, Personal, Semnalul;

64-Landau Michel – n. Hârlău, 7 I 1895; evreu; Unser Zeit;

65-Landesberg Wiliam – n. com Galgocz-Ungaria, 29 XI 1851; evreu; Banater Bote;

66-Lăzăreanu Barbu (Bernard Leizerovici) – n. Botoşani, 5 XI 1906; radiat!; Adevărul, Dimneaţa, Jurnalul;

67-Kasztner Rudolf – n. Cluj, 14 IV 1906; radiat! Uj Kelet;

68-Karoly-Klein Alex – n. Arad, 27 III 1894; evreu; Ederlyi Hirlap;

69-Klekner E. Iosif – n. Brăila, 19 X 1892; evreu; Argus, Adevărul, Dimineaţa, Semnalul;

70-Marcu-Balş Petre (Pandrea) – n. Balş-Romanaţi, 29 VI 1904,; radiat!; Dreptatea;

71-Jakobovits Elemer– n. Oradea, 5 VI 1897; evreu; Nagyvaradi Szabadszag;

72-Kadar Emeric – n. Comarno-Cehoslovacia, 12 I 1894; evreu; Ellenzek;

73-Ionescu Nicolae – n. Focşani, 1 VIII 1902; radiat!; Adevărul, Dimineaţa, Personal, Curentul;

74-Ionescu P. Rodica (Wexler-Fundoianu) – n. Iaşi, 19 V 1910; evreică; Adevărul, Dimineaţa, Jurnalul;

75-Ionescu Vion-Vasile – n. Călăraşi, 4 XI 1890; radiat!; Universul;

76-Iordan Alexandru – n. Medgidia, 8 VIII 1906; radiat!; Viitorul, Mişcarea;

77-Honigman Albert – n. Iaşi , 15 IX 1869; evreu; Lupta, Personal;

78-Horia Georges (Horowitz) – n. Craiova , 29 XII 1894; evreu; Argus;

79-Horosz Adalbert (Bela) – n. Cluj, 22 I 1909, evreu; Brassoi Lapok;

80-Hurtig Alexandru – n. P.Neamţ, 1897; radiat!; Argus, Agenţia Rador;

81-Huzella Edmund – n. Oradea , 1891; radiat!; Magyar Lapok;

82-Haralambie Avram (Leibovici Herş Avram) – n. Bârlad, 23 I 1882; evreu; Adevărul, Dimineaţa, Argus, Lupta, Jurnalul;

83-Hartmann H. (Horia Tăriceanu ) -  n. Iaşi , 5 X 1889; evreu; Lupta, Ştirea;

84-Hatszegy Ernest  (Zuckermandel)– n. Haţeg, 25 III 1904; evreu; Uj Kelet, Agenţia Rador;

85-Hegedus Ferdinand (Nandor) – n. Oradea , 29 IX 1884; radiat!; Szabadszag Nagyvarad;

86-Hegedus Paul – n. Botiz, 24 III 1907, evreu; Szamos;

87-Heller Nicolae – n. Oradea , 29 XII 1910; evreu; Estilap;

88-Helman Pinco – n. Galaţi , 5 VI 1899; radiat!;  Universul;

89-Herschkovits-Hajdu Eugen – n. Cehul Silvaniei, 1897; radiat!; Temesvari Friss Ujsag;

90-Herschkovits-Havas Elemer – n. Cehul Silvaniei, 7 III 1893; radiat!; Erdelyi Friss Ujsag;

91-Gruia Alexandru  (Alter Moise sin Ghidale)– n. Ploieşti , mai 1907; evreu; Adevărul, Dimineaţa, Semnalul;

92-Haim Leon – n. Georgiu-Bicaz, 23 X 1895; radiat!; Adevărul, Dimineaţa;

93-Graur Constantin (Brauer Avram) – n.  Botoşani, 24 I 1880; evreu; Adevărul, Dimineaţa, Personal, Tempo;

94-Graur Grigore (Brauer Grigori) – n. Botoşani, 23 IV 1884; evreu; Adevărul, Dimineaţa, Personal;

95-Grosman Saniil – n. Botoşani, 27 XII 1872; evreu; Curentul;

96-Grosu Petru – radiat!; Viaţa Basarabiei;

97-Fuchs Eugen – n. Budapesta, 26 sept. 1898; evreu; Szatmary Ujsag, Szamos;

98-Geller Leon  (Legrel) – n. Galaţi, 5 X 1900; radiat!; Dreptatea;

99-Froda Scarlat (Weitzendorf) – n. Buc., 12 II 1899; evreu; Rampa;

100-Fainştein-Firoiu Willy – n. Brăila, 27 XII 1911; evreu; Zorile, Gazeta, Personal, Curentul;

101-Dumbrăveanu Aurel (Avram Berman) – n. Burdujeni, 24 VI 1902; radiat!; Dreptatea, Lupta, Cuvântul, Timpul, Capitala etc. etc. etc.

 

(Din Cuprinsul Dării de seamă a Organelor de Conducere şi Control ale Casei de Retrageri şi Pensiuni a ZiariştilorAnuarul membrilor casei de retrageri şi pensiuni a ziariştilor – cu membrii înscrişi de la 1 aprilie 1943, până la 31 decembrie 1943)

 

Bineînţeles, lista jurnaliştilor de etnie israelită şi religie mozaică, mai cu curajul de a-şi da numele, mai cu şpaga, prin care şi-l radiau (…îşi radiau până şi anul naşterii… - deh, pentru orice eventualitate, în acele vremi, de alianţă a României cu Germania…), mai cu nume românizate de-a mai mare dragul…

            Credeţi că am ceva cu cetăţenii români, de etnie israelită, nu? Ei bine, NU!!! Cum am mai spus şi nu voi obosi să repet, eu respect pe orice om de omenie, indiferent de culoarea pielii ori etnie…Ba chiar îl iubesc şi respect – FIREŞTE, DACĂ AM CE RESPECTA ŞI IUBI

DAR NU POT ÎNGHIŢI SĂ FIU PROSTIT DE LA OBRAZ!!!

            De ce v-am oferit, deci, lista (care ar putea continua, aproape la nesfârşit…) jurnaliştilor israeliţi, prin etnie? Pentru a vedea că Vladimir Tismăneanu şi toată liota lui de bolşevici, TOŢI MASCAŢI CA DEMOCRAŢI…!!! - a minţit ordinar, atunci când a prezentat acel Raport (citit de comunistul – de sine însuşi recunoscut, în ultima confruntare cu Adrian Năstase, la alegerile din 2004…!!! - Traian Băsescu…) de CONDAMNARE A COMUNISMULUI DIN ROMÂNIA!!! CUM SĂ CONDAMNI COMUNISMUL DIN ROMÂNIA, FĂRĂ ACEASTĂ LISTĂ ANEXATĂ LA…CONDAMNAREA TA?!

Dacă ne uităm în Dicţionarul presei româneşti, al dlui Ion Hangiu, vedem că peste 90% din presa la care lucra armata asta de israeliţi (titlurile ziarelor le-am dat, cu bold-aldine, în ultima poziţie a tabelului-listă!) - era fie de-a dreptul comunistă, fie înverşunat socialistă…(Nu mai spun, CĂ SE VEDE!!! - ce poziţii strategice, CHEIE!!! -  ocupau, în presă, jurnaliştii de etnie israelită…). Aşadar, pentru aducerea, pregătirea terenului şi consolidarea comunismului bolşevic în România, au luptat, din greu, trupe de jurnalişti israeliţi…: dacă n-ar fi fost aceşti “eroi”, de unde naiba am fi ştiut şi învăţat noi, valahii ăştia molcomi, conservatori “exasperanţi”(pentru mulţi…), “cu limba lată”-  comunismul bolşevic?! Pun şi eu întrebarea, aşa…ca să fie…şi să mă aflu în treabă…Poate că-mi răspunde, totuşi, cineva…

                                                                                                                           

                                                               ***

 

EPOCI ŞI MANIPULĂRI…(…scrisoare “la un prietin”…)

 

Nu cred că avem dreptul moral, noi, care mai ştim istorie (faţă de generaţia PRO... - ...care nu mai prea ştie/nu va şti, daca n-o ajutăm, din toata vlaga ce-o mai avem in vine...- nici ce TREBUIE să vrea, spre binele ei, dar nici "istoria" rostului vieţii lor...), să uităm că românii, la fel ca toate Neamurile Pământului, au/au avut/vor avea parte de  URIAŞA ISTORIE A MANIPULĂRII...

    Nu putem să nu ţinem cont de tehnica EXTREM DE MINUŢIOS-RĂBDĂTOARE de manipulare a Neamurilor (nu-i socotesc pe români nici mai proşti, nici mai deştepţi decât pe alte Neamuri...- că au românii multe genii, că au românii o Misiune Spiritual-Terestra superioară altor Neamuri, asta este cu totul altceva!!!) - de către Oculta Mondială Israelită - manipulare care s-a înteţit, începând cu anul 1774, din casa baronului Rotschild, la Franckfurt pe Mein....Rezultarul fiind că un popor care nu-i mai prost ca românii - i-am numit aici pe FRANCEZI!!! - a făcut, începând cu 1789, lucruri pe care românii, CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU !!! (...iar nu "cât de deştepţi sunt românii că nu le-au făcut"...adevărul e că românii/popor erau şi sunt dispuşi să le facă, începând de la sângerosul an masonic 1848, din Muntenia şi Ardeal, şi ducând până în zilele noastre, la 14-22 dec. 1989, la 15 martie 1990 etc. - ...nu uităm de votul PERFECT democratic, "absolut" perfect democratic..., pe care se întemeiază şi Iliescu, şi Constantinescu, şi Basescu...(ca şi Hitler ori Mussolini…) - care, deja, au târât poporul român în complicaţii infernale, înăuntru şi înafară: războaie care n-au de-a face cu Neamul Românesc – deocamdată, în Iraq şi Afghanistan, “staţia” următoare, “cu peronul pe drepta”, va fi Iranul… -  …războaie chiar cu fraţii noştri ortodocşi, deocamdată cu sârbii kossovari, doar... - şi bombardarea, prin mână/comandă americană, a fraţilor noştri aromâni din Novy Sad, 1999 - ...nu se ştie mai departe, însă...stare de iminent război civil, pentru judeţele Harghita-Covasna-Mureş...etc.) - nu le-au făcut, sau nu le-au făcut ÎNCĂ, sau nu au fost lăsaţi de Dumnezeu să le ducă la capăt...(dar sunt şi fapte rele pe care Dumnezeu, "luând în calcul" LIBERUL ARBITRU AL CREATURII UMANE, ne-a lăsat să le facem...).

Să recitim cărţile cvasi-interzise, intitulate Protocoalele Întelepţilor Sionului, Protocoalele de la Toronto (dar nu numai!!! - sunt informaţii de manipulare CLASICĂ a Neamurilor actuale, pe Reţeaua Voltaire, a jurnalistului francez Thierry Meiyssan... – …tot aşa de adevărat este că numele “VOLTAIRE” avertizează asupra “iluminaţilor” manipulatori!…)... – să ne reîmprospătăm memoria cu plănuirile infernale, PAS CU PAS, ale Manipulatorilor Mondiali - şi apoi, să ne uităm "pe fereastră", să vedem câte obiective şi-au îndeplinit aceştia…- APROAPE PE TOATE!!! ..."Stalinismul/Nazismul american" din zilele noastere  - nu ne spune nimic???!!!

Să ne amintim că nu trebuie să fii, neaparat, prost, ca să fii manipulat...Ajunge să fii neatent, sau naiv, O CLIPĂ/CÂTEVA ORE, pentru ca să te zbaţi, o viaţă/istorie întreagă, în plasa complicităţii cu o ticăloşie monstruoasă...ŞI AFLAT ÎN PERICOL DE MOARTE, DE A-ŢI PIERDE SUFLETUL!!!

Să ne amintim “Crăciunul Orbirii” - 25 decembrie 1989... – când, pentru câteva ceasuri, aproape tot poporul, ca hipnotizat de Satana, s-a bucurat de oribilul Asasinat Talmudic al CONDUCĂTORULUI DE STAT…ceea ce n-au făcut nici bulgarii, pe care, în mod tradiţional, îi consideram…cu IQ-ul mai “jos”…Greşit!...Cel puţin pentru acel moment 1989, ei au procedat perfect raţional, judecându-şi, corect, Conducătorul, Todor Jivkov…care, după judecată şi ispăşire, a redevenit “un simplu cetăţean”…Acesta este procedeul civilizat! (…există şi aşa ceva, în revoluţiile masonice…). Altceva decât atât, se numeşte ASASINAT BARBAR ŞI CU FINALITATE MISTERIOS-SATANICĂ!!! …Da, pentru că, la noi, Conducătorul trebuia să fie redus la tăcere cât mai repede, ca, pe locul udat de sângele crimei, să se instaleze, în tihnă definitivă (aşa cred ei…), adevăraţii artizani ai dezastrului României!!!

Am o antologie de jurnalism şi de literatură socialistă, de vreo 800 de pagini, dintre anii 1921 si 1963 (un an înainte de venirea lui Ceauşescu...). Sper ca n-au uitat, toţi,  de Lucreţiu Pătrăşcanu... - care numai prost nu era...Ei, ca el, au căzut destui (sau, poate, au vrut să cadă...unii!!!) în plasa manipularii ziarelor invadate de manipulatorii de meserie, ÎNALT ŞCOLIŢI!!!!!!! - israreliţi...

Nu am cum fi mai explicit...Cine are urechi de auzit SĂ ASCULTE ŞI SĂ AUDĂ!!! Ne pasc primejdii extrem de grave, dacă credem că poporul nostru este atât de destept, încat n-are a se teme de manipulare...Însuşi refuzul îndărătnic de a vedea manipularea, este dovada efectelor demonice ale manipulării… -  arată cât de groaznic de perverse sunt tehnicile şi, implicit, rezultatele manipulării, dacă un om de o inteligenta şi subtilitate deosebite, refuză să privească Adevărul crud, în faţă... 

Oho-ho, şi cât de cu grijă a fost pregătit "poporul român, psihologic si mental", să accepte comunismul!!! Sadoveanu, Călinescu, Arghezi etc. au fost măguliţi, mituiţi, şantajaţi - …alde Lucreţiu Pătrăşcanu a crezut, din ultima fibră a lui!!!... - iar milioane de oameni simpli (ţărani cu care am vorbit eu, ÎN CARNE ŞI OASE, ŞI EU, ŞI EI!!!) tânjeau sa fie luaţi în seamă, în şedinţele de partid!!! Nu vă îmbătaţi cu apă rece şi cu propaganda de doi bani vechi, vă rog frumos...(ţăranul român, când au venit “revoluţionarii”, a dat din umeri şi şi-a socotit cheltuielile pe arat, grăpat…) - şi nu-i consideraţi pe israeliţii bogaţi şi trufaşi (nu mă refer la amărâţii de evrei, pe care coreligionarii lor i-au socotit, totdeauna, "degeneraţi"...de i-au dat, lui Hitler, pentru munca din lagare...) - mai proşti, ori mai buni, ori mai putin "revanşarzi” ( cu privire la "fenomenul de pe Golgota", aşa cum îi zic ei...), decât sunt ÎN REALITATE... 

     DA, NOI, CEI DIN CIVILIZAŢIA CREŞTINĂ, SUNTEM MANIPULAŢI ZI DE ZI ŞI CEAS DE CEAS, ÎN MII DE FELURI, ŞI NICI NU REALIZĂM...POATE DOAR A SUTA PARTE...!!! (…dacă catadicsim să ne ridicăm, pentru câteva clipe, capul, de pe perna comodităţii spirituale…). DA, SUNTEM ŞI NE LĂSĂM PROSTIŢI, ZI DE ZI, CU MILIOANELE!!!

 

UITAŢI-VĂ CE "VAGON DE VITE" AM DEVENIT NOI, PENTRU EUROPA, ÎN ACESTE ZILE, ALE "CAZULUI ITALIA"...

…Că ne va deştepta, la timp, Lumina Revelaţiei Dumnezeieşti...asta-i singura mea speranţă...

***

Noi uităm, spre exemplu, cu teribilă uşurinţă/nonşalanţă, spre exemplu, "manipularea masonică despre Cuza"...(el, la Ordinul Lojei Marelui Orient de la Paris, cu sucursala din România -  Steaua Dunării ... - a despărţit, prin "reforma şcoalelor"- 1864, Biserica de şcoală... - din care pricini pătimim şi noi, azi... : vine ordinul lui Adomniţei, "pe reţea", că numai la ora de Religie are voie copilul-elev să audă de teoria creaţionistă - în rest, ceilalţi profesorii au obligaţia să-l lămurească pe micul Gâgă-elevul, că este fiul cimpanzeului şi gorilei...)...Uităm manipularea pe care a dezvăluit-o chiar "vânătorul de nazişti", evreul Simon Wiesenthal, în cartea sa Calea Speranţei - despre descoperirea Americii, de "Columb Cristofor" ("nume de cod", am zice azi...), cel care căra, în calele caravelelor sale - Niña, Pinta şi Santa Maria - pe evreii aflaţi sub ordinul de expulazare al regilor Spaniei...deci, AMERICA ERA UN LOC DESPRE CARE MASONII ŞTIAU TERIBIL DE BINE (cel puţin de la Eric cel Roşu, cca. sec IX p. Ch...) - şi s-au lăudat, ulterior (în Istoria fransmasoneriei, "vocile" masonilor Emilian Dobrescu şi Radu Comănescu proclamă răspicat,  că masonii au înregistrat prima lor MARE victorie: au fondat PRIMUL STAT MASON DIN LUMES.U.A...

Eu nu am amestecat, în viaţa mea, niciun “plan” de discuţie şi niciun moment istoric - …am măcar atâta carte şi glagore, în cap!!! - ...ci, totdeauna,  am privit istoria "panoramat", ceea ce, iertat sa-mi fie, observ ca nu doriţi mulţi s-o faceţi ...Vreţi să ştiţi câte mii de tineri cântă (acum, bătrâni fiind...), cântecele de la Agnita-Botorca, Popeşti- Leordeni...???!!! Ascultaţi-i pe oamenii în vârstă când se-mbată, şi veţi afla cu cât entuziasm s-a lucrat, cu cât "avânt utecisto-comunist"... în acele infernuri...Erau tineri…cine poate fi mai uşor “ienicerizat”/fanatizat, decât tânărul?! Chiar credeţi ca "Experimentul Piteşti" este o poveste?! Unchiul meu, fost legionar, n-a fost la Piteşti, dar a cunoscut multi "piteşteni"...Sunt sigur că n-aţi vrea să aflaţi în ce hal de îndoctrinare scabroasă, au fost aduşi, sute...SUTE!!!...De bolşevismul rusesc…Ce să mai zicem despre românii martori la anul de răscruce, 1968, când am devenit, peste noapte, realmente “îndrăgostiţi”/mândri (cu maximă sinceritate!) de regimul naţional-comunist, care reacţionase corect/principial, faţă de o invazie…?!

     Nu amestec niciun plan: însuşi CZC îşi pune întrebarea, în Circulari şi manifeste şi în Pentru legionari, ce diferenţă era/este între comunism şi legionarism?! - …şi ajunge la concluzia că, esenţial, ar fi ateismul comunist si lupta de clasă, propusă de comunişti...în rest, oamenii nu ar vedea multe deosebiri (?!)... – deci, între a avea Dumnezeu şi a nu avea Dumnezeu, nu-i mare diferenţă, nu-i aşa?!… - dar, în niciun caz, Căpitanul  nu afirmă, o clipă măcar,  CĂ N-AR FI EXISTAT COMUNISM, în minţile românilor interbelici!!! Cine, oare, “amesteca planurile” – eu, sau altcineva?! (Re)citiţi Pentru legionari - partea de început - şi să vedeti că, încă de la 1919, CZC se plânge de "trădarea TUTUROR universitarilor" ieşeni, care trecuseră la marxismul-comunist!!! - ....şi, cu cât amar vorbeşte despre gestul său, care a trebuit să reveleze muncitorilor de la Atelierele Nicolina, că luptau pentru o cauză falsă şi străină de ţară!!! (...când l-a cunoscut CZC pe muncitorul Pancu, în acele momente de eroism "nebun", exasperat-anti-bolşevic… - când acesta, Căpitanul, a dat jos STEAGUL ROŞU de pe Ateliere!!!...).

     Nu are rost să continuăm, pentru că, fără să fim de specialitate, am ajunge să re-scriem "Istoria românilor şi a mai multor neamuri"... - dar, NU ÎN STIL ILUMINIST-“Şcolist” Ardelean!!!

Sper, din toată inima, să vă daţi seama, cât mai curând că, din păcate, manipularea a început odată cu Şarpele Satanic din Rai...Iar Neamul Românesc Metafizic (cel prin care Dumnezeu va produce Re-Învierea Luminii Lumii - …acum desacralizată cvasi-total, lumea... - Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat!!! - cum sugerează Eminescu, în articolul său din 1879, Misiunea noastră ca stat... ), faţă de care eu, ca şi dvs., am nesfârşit respect - nu este totuna cu POPORUL românesc, care înseamnă istorie nemernică/nemernicită/înjosită/înjositoare...

 

Aici, de obicei, se cam amestecă planurile, de către mulţi, chiar dintre cei cu multă bună-credinţă: între sacral-anistoric şi nonsacral-istoric...Puteţi, oameni buni,  avea sau nu încredere în mine: DAR REALITATEA VĂ VA CONTRAZICE PAS CU PAS...nu cărţile de propagandă..., care ies pe bandă rulantă, scoase atât de oportunişti, cât şi de "fumegoşi de profesie".... Este extrem de riscant, pentru idealurile multora dintre dvs., atât de curate şi frumoase, să păţiţi tocmai acel lucru de care mă acuzaţi pe mine: încurcarea planurilor (dublată de “o leacă” de miopie pe care v-o asumaţi, mulţi, din pur spirit de contradicţie, sper...). EU NU LUCREZ NICIODATĂ DUPĂ URECHE: ÎMI CONFRUNT SURSELE DE O SUTĂ DE ORI, DE O MIE DE ORI...Pe lângă credinţă – “o leacă” de ştiinţă a lumii...nu strică! Nimeni, în istorie, nu e mai bun negociator cu dracul, decât cei care, toată istoria lor, au negociat, şi acum, numai prin fraieri-mercenari luptă...SUA=Primul Mercenar al Israelului......Încă o dată: dacă n-ar fi vorba de tragedia Neamului MEU Metafizic, m-aş amuza de lucrul dracului...cât de meşteşugit “lucră”/”îi lucră” pe fraieri”/hipnotizaţi/intoxicaţi, nu vedeţi?!... - după "revoluţia trandafirului" din Gruzia, cu Sakaşvili, va urma Haosul, prin care trupele americane vor înainta, ca pe bulevard, spre petrolul asiatic...Ei n-au nevoie, precum Satana - decât de PUSTIU...

Da, aveţi perfectă  dreptate - nu e relevant nimic din cea ce voiesc eu a avertiza: CE DUMNEZEU AR PUTEA FI RELEVANT ÎN PUSTIU??????!!!!!!. …Că nu va voi să asculte (lumea...) şi să audă - ...e treaba ei, de acuma...eu îmi voi fi facut datoria de conştiinţă...

***

 

LĂSAŢI ZIARIŞTII S-ALERGE!...

(sau: despre cine şi despre ce n-are voie să scrie ziaristul de azi...)

 

Se zice şi se repetă, ca la flaşnetă, că lumea europeană trăieşte într-o democraţie… Cum s-ar zice, poporul are puterea…poporul îşi poate spune cuvântul…Direct? Nu, că nu suntem la Athena anului 500 a.Ch. Şi atunci, cum?! Prin reprezentanţi, vezi bine! Şi care ne sunt reprezentanţii? Dacă ne-am dus la vot – şi asta au făcut-o vreo, să zicem,  60% - reprezentanţii ne sunt senatorii şi deputaţii. Unii ar zice că şi preşedintele (eu nu fac această greşeală… - care m-ar pune rău cu istoria veche a tracilor şi românilor…). Dar dacă nu ne-am dus la vot – şi asta înseamnă cca. 40%?! Atunci, reprezentanţii ne cam sunt ziariştii, se zice… – căci numai ei mai rămân a fi “dulăii puterii”…adică, se pare, asta ar însemna “cei care latră la paranoicii “de sus”, care o iau/ar lua-o razna”…

Bun. Dacă ziariştii sunt cei care ne apără şi ne reprezintă pe cei care n-am avut încredere în şefii propuşi de particulele/părţile/găştile sociale (partidele, adică…), atunci, ziariştii nu trebuie să mintă, căci nu poţi apăra pe nimeni, prin minciună – afară de propriile tale interese meschine, de azi pe mâine!Niciodată pentru viitorul de peste, să zicem, 1000 de ani... Şi minciună înseamnă doar să minţi, sau înseamnă, în primul rând, să nu spui Adevărul?! Eu zic că minciuna este nespunerea Adevărului(şi Adevărul, fiind divin, este INTEGRAL!!!) – deci, cel mai mult şi mai periculos se minte prin omisiune.

Dar se zice că democraţia ar fi atunci când “fiecare ar avea adevărul lui”. Deci, “câţi oameni, atâtea adevăruri!”…. Atunci, la ce ar mai fi bun Dumnezeu, de la care zice-se că începe şi la care se sfârşeşte, adică se revelează definitiv, Adevărul?! Atunci, ar însemna că nu există Adevărul – ci Egoismul turbat!!! Atunci, am deveni prada relativizatorilor de meserie  – cei mai cumpliţi tartori, care ne năucesc şi anesteziază, pentru a pune mâna pe munca şi pe sufletele noatre!!!Atunci, înseamnă că democraţia de azi începe cu cea mai mare şi periculoasă Minciună – cu Suprema Minciună, cea care ne face, pe toţi, fărâmele minciunilor noastre, iluziilor noastre deşarte!!!

Eu cred că ziariştii, adică cei care-i reprezintă tocmai pe cei care au refuzat să intre în jocul Minciunii Propuse de Părţi/Partide – ar trebui să caute accesul la Adevărul Divin. Singurul Adevăr. Dacă ar exista atâtea legi gravitaţionale, câte obiecte există şi gravitează în cosmos – atunci, n-ar mai gravita nimic – ci toate s-ar sfărâma, ciocnindu-se între ele!…

Şi totuşi, oricât ar părea de caraghios, tocmai această multiplu-năucitoare gravitaţie sinucigaşă funcţionează, azi, în lumea-lume… – şi, mai cu seamă, în cea europeană. Ea, trăsnaia asta întemeietoare de Minciună Atotanarhică – se numeştecorrectness political”.

Mai curând decât să compar presa cu dulăii – eu aş prelua comparaţia cuiva cu caii de cursă – cei care poartă, de-o parte şi de alta a ochilor, petice de piele: ei nu trebuie să se lase influenţaţi de nimeni!!! – misiunea lor nu e să se holbeze şi să se întrebe ce şanse au ei la câştig, ci să ducă, prin goana lor spre ţelul Neamului -  ţara lor, la prosperitate… - ci misiunea lor e să alerge, cu orice preţ, pentru a face să câştige poporul pe care îl reprezintă. Patria, pe care trebuie s-o slujească – pentru că alta n-au!

…Ei bine, nu!!! Vine “correctness political” (chiar, de unde naiba vine şi tipa asta?…) – şi-şi permite să-mi spună, ba chiar să se răţoiască şi să-mi poruncească, precum la cazarmă, ce trebuie şi ce nu trebuie să spun/scriu! Mie, Ziaristului, adică celui care sunt singura şansă a jumătăţii de oameni care resping Minciuna şi refuză să răspundă propagandei! – mie, celui care reprezint singura jumătate vie a unui popor - jumătatea care gândeşte, înainte de a se azvârli în prăpastie – şi, gândind, se ţine, mereu, pe muchia prăpastiei – dar, niciodată, nu acceptă sinuciderea stupidă, la comandă!!!

Eu, Ziaristul, aflu, de la madam “correctness political”, că n-am voie să vorbesc despre homosexualitate – de rău… Dar, dacă eu nu vorbesc de rău despre homosexuali – nişte bieţi bolnavi! – ci despre fenomenul incriminat de însuşi Dumnezeu, la Sodoma şi Gomora – fenomenul care ar duce la sinuciderea Terrei Spirituale! – fenomenul prin care Cartea Creaţiei, din Vechiul Testament, ar fi anulată!

Eu, Ziaristul, aflu de la madam “correctness political”, că n-am dreptul să-i vorbesc pe evrei de rău (din complezenţă fariseică, numai, se zice despre „minorităţi”... – aş vrea să mi se răspundă de ce minorităţii române din Bucovina de Nord, politica ucraineană îi scoate morţii din morminte, şi le aruncă ciolanele pe apa Ceremuşului... – îi împuşcă fiii, dacă-şi vorbesc limba maternă... - şi nimeni nu „ameliţă” nicăieri, vorba cronicarului...)! Dar eu nu vorbesc de rău niciun neam al Pământului, căci toate Neamurile purced de la Dumnezeu, deci sunt SFINTE!!! Eu vreau să vorbesc despre câteva mii de indivizi, care-i buzunăresc, cu neruşinare, la drumul mare, pe toţi – inclusiv pe bieţii evrei!!! Şi, dacă printre hoţii de buzunare insolenţi, se nimeresc a fi, pe lângă români, ţigani, francezi, englezi etc. – mai mulţi evrei necinstiţi şi cinici (statistic şi proporţional!)  - ce vină am eu?! S-ar cuveni ca înşişi evreii să şi-i ciomăgească pe hoţii din neamul lor, cum eu mă pregătesc să-i ciomăgesc şi să-i alung, dintre oamenii onorabili, pe impostorii şi găinarii români! Care-i supărarea?! Dumnezeu n-a făcut indivizi perfecţi, ci perfectibili – tot aşa, nici neamuri perfecte, ci perfectibile. Cine nu acceptă acest Adevăr Perfect Logic ( şi scripturistic! – adică, având rădăcina în cărţile ebraice!!! - ), trebuie să facă, de urgenţă, o vizită (sau mai multe, după caz…), la Spitalul nr. 9 – Bucureşti (sau, la echivalentele lui europene…)…Căci înseamnă că Paranoia a început să roadă, cumplit, din el…

…N-ai voie să vorbeşti, problematizant (...tot „dameza” asta – „correctness political”...), despre Holocaust (holos+haustos=ardere de tot...) - ci doar dogmatic, ca în tezele marxist-leniniste! Dar, oameni buni, dacă am voie să vorbesc despre masacrarea sutelor de milioane de amerindieni şi de negri, despre arderea DE TOT a japonezilor de la Hiroshima şi Nagasaki, despre genocidul/etnocidul asupra armenilor… - ce are Holocaustul mai cu moţ? Sămânţa CAIN (cum zice Eminescu…), Sămânţa Crimei, lucrează în toată umanitatea…în toată istoria ei!!! Cu ce-s mai morţi evreii din lagărele naziste, decât românii din lagărele siberiene?!…De o bucată de vreme, tot dogmatic, trebuie ca eu să mă recunosc “holocaustist”… - dacă mă consider român… - şi, ca mine, trebuie, cică, s-o facă toţi românii…Dar eu n-am ars decât hârtiile versurilor mele nereuşite…Eu am avut o iubită evreică, Sofica lui Marcu Goldman – nu eu am ars-o, ci eu “m-am ars”…Nimeni n-are dreptul moral să incrimineze un popor întreg şi toată istoria lui – căci intră pe teritoriul lui Dumnezeu – ...şi naiba-l ia!!!

…Ziaristul de azi n-are voie să vorbească împotriva Uniunii Europene şi a Globalizării…Dar dacă astea sunt nu uniri întru puterea celor mulţi şi cinstiţi, inteligenţi şi muncitori, ci mafii, întru câştigul şmecherilor celor puţini, de ce nu mă lăsaţi să le dau peste mână escrocilor şi demagogilor?! Când auziţi, în filmele documentare, urletele discursurilor interminabile ale lui Hitler, aţi fost dresaţi să vă înfioraţi, ca de ceva unic, ce-a fost odată, şi nu va mai fi… - dar urletele, de fiecare clipă, agresiunile barbare, de fiecare clipă, ale reclamelor, de pe toate canalele TV, ale Hitlerilor-Negustori  - NAZISMUL NEGUSTORESC!!! - de ce acceptaţi să fiţi dresaţi că nu le auziţi (de fapt, cred că vă faceţi că nu le auziţi…)?! ...Şi de reclame şi de comerţ se leagă şi războaiele lumii americano-negustoreşti de azi...care nu se diferenţiază PRIN NIMIC de nazism şi ideologia nazistă, fie şi numai dacă ne amintim obsesiva sintagmă „pagube colaterale”...şi abia despre acestea, vorba lui Jaroslav Hašek, „n-ai voie să vorbeşti deloc”...

…Oameni buni, lăsaţi Ziariştii să alerge, să alerge cu nările pline de miresme celeste – să alerge pentru noi toţi, pentru a ajunge la potoul Victoriei Spirituale a Terrei, iar nu la condiţia de cârtiţă ori şobolan , care ne va ţine, PE TOŢI LOCUITORII PLANETEI TERRA,  prizonieri în întunericul morţii spirituale… - n-aude, n-a vede, n-a greul pământului…

***

 

ATENŢIE, MERCENARI ROMÂNI – VI SE MAI PREGĂTESC...ÎNCĂ MULTE ŞI BINECUVÂNTATE BUCURII!!!

 

Atragem atenţia tinerilor şi mai puţin tinerilor mercenari români, învăţaţi (deja prea curând...) să se angajeze, pe banii Iudei, în solda SUA, că li se mai pregătesc ceva zone grase de măcelărie, în lumea de azi...

Prima zonă este aceea pe care noi am anunţat-o (pe unde am putut scrie...), imediat după invadarea Iraqului: Iranul...Petroliştii americani nu pot scăpa din buzunare tocmai această zonă...ar fi absurd...

Şi, totuşi, preşedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad (care n-a beneficiat, se pare, de instructajul CIA al lui Ousama bin Laden...) le-a pregătit petroliştilor SUA o mică surpriză: a participat la Adunarea Generală a ONU şi la conferinţa Universităţii Colombia – unde i-a cam descumpănit pe ascultătorii săi...(dintre care mulţi TINERI... – sunteţi atenţi, domnilor mercenari români?!)Nu doar prin re-punerea , sub semnul întrebării, a Holocaustului, ci, mai cu seamă, încercând (şi, culmea! – şi reuşind, în faţa unui auditoriu extrem de interesat...) o demonstraţie plauzibilă, conform căreia, un lucru mult mai important decât planul de îmbogăţire a uraniului, de către un stat „din lumea a treia”, precum Iranul, ar trebui să fie atitudinile/apucăturile satanico-teroriste, „de trust banditesc mondial”, ale imperialismului petrolist american...Brusc, mulţi dintre audienţi (pregătiţi şi de excepţional de curajosul documentar al lui Michael Moore, despre majora crimă a SUA de a invada un stat suveran ŞI COMPLET NEVINOVAT, ca Iraqul, sub pretextul „democratizării”şi „binefacerii/eliberării cruciate”[!!!], pentru a-l jefui fără ruşine şi a-i măcelări paşnicii cetăţeni - ...şi, aici, nu ne referim nici măcar la cei deveniţi patrioţi fireşti..., într-o ţară/stat invadată mişeleşte...ci la femei, copii, bătrâni... -  sub greţos de cinica denumire de „pagube colaterale”... - ...domnilor hoitari, chiar nu vi se „apleacă”, şi vouă, din când în când...?! – ştiţi, dacă vă contemplaţi mutrele patibulare în oglindă...?!) şi-au dat seama că unghiul de vedere al problemei se schimbă radical: nu mai erau terorişti credibili orice amărâţi de islamici... – ci autenticii terorişti, ca exponenţi ai terorismului mondial şi de stat (fără niciun paradox!!! – SUA vor să devină „S[t]atul Mondial”...) se vedeau a fi chiar SUA...(bineînţeles, dimpreună cu acoliţii lor, mai vechi sau deveniţi peste noapte, din lăcomie şi prostie... – sunteţi atenţi la ce vă spun aici, domnilor mercenari români...?!).

Dacă, cine ştie, prin presiunea opiniei publice (va mai fi existând, oare, aşa ceva, într-un „stat mamut”, precum SUA, pe cale de a fi nazificat în întregime, prin suspendarea mult trâmbiţatelor „drepturi individuale”, „cel mai mare dar al părinţilor Constituţiei” etc. etc. - după 11 septembrie 2001...), se va ajunge la o sincopă politică, sau măcar la o amânare a invaziei Iranului... – nu e de crezut, dar, cine ştie?!... - noi vă sărim în ajutor cu informaţii din Mianmar-Birmania: acolo se clocea, de multă vreme, restabilirea hegemoniei SUA în Asia de Sud-Est, „dereglată” de înfrângerea în faţa ţăranilor vietnamezi...Se zice, în presa aservită intereselor mondialist-americane, că „sute de călugări buddhişti au fost ucişi în luptele de stradă”... – aseară, 30 septembrie 2007, s-a afirmat, cu durere şi revoltă „proletară”, că „la manifestaţie au participat în jur de o sută de călugări buddhişti”...Cum naiba reuşesc „feţi-frumoşii” din zonele de interes SUA-CIA să ucidă mai mulţi oameni decât există „de facto”...???!!!

În primul rând, buddhismul, oricât de represiv ar fi un guvern (şi probabil că este, în Mianmar-Birmania...doar tot CIA l-a instaurat, cum a mai făcut-o în toate statele asiatice marionetă, de la Taiwan la  Coreea de Sud...), este religia non-violenţei şi meditaţiei continue...Nici măcar când Tibetul a fost invadat, de către Armata Roşie chineză, călugării buddhişti n-au prea avut reacţii belicoase...Ce fel de călugări buddhişti vor fi fiind aceia care mărşăluiesc, aşa de marţial, prin Mianmar?! Cam seamănă a „balet siaist”...(...numele vine de la „Balşoi Teatr” americănesc, pre numele său CIA...). Regia este aşa de proastă şi monotonă, încât totul seamănă cu tot: Mianmarul extrem-oriental ajunge să aibă acelaşi „miros revoluţionar” cu cel din Ucraina, Georgia, Uzbekistan, România...Ce naiba, domnilor regizori, n-aveţi în repertoriu decât o singură piesă?! Mai angajaţi, vă implorăm, înafară de măcelari-mercenari – şi regizori-scenarişti...altfel riscaţi  să fiţi fluieraţi de orice public terestru, de îndată ce „se iese în stradă”, undeva...Înainte vreme, „a ieşi la şosea” însemna plimbare/relaxare...acum înseamnă, 99%, război petrolisto-hegemonic american...

Vă mai informăm, stimaţi mercenari-măcelari români, pregătiţi cu cuţitu-ntre dinţi, să săriţi la gătul primului trecător paşnic, dacă vă comandă „bulibaşa de la Washington” – că până şi Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea este interesat de „plimbările americane”...se pare că acesta este motivul adevărat al „îmbăţoşărilor” Sanctităţii Sale, în problema maroniţilor din Liban... – cf. Reseau Voltaire (ce naiba, orice se scrie/ortografiază începând cu „Orient...”, miroase a gaz...).

Vestea că papa Benedict al XVI-lea a refuzat întâlnirea din 18 septembrie 2007 cu personajul acela atât de malefic, Condoleeza Rice (responsabilă de multe hotărâri criminale, puse in practică, ale Mafiei Petroliere Americane!!!), cel puţin pentru noi, este (sau ar putea fi...) o veste bună...Spre deosebire de răposatul papă Ioan Paul al II-lea, care stătea "pururi la îmbucurată voroavă" cu infractorii internaţionali Regan şi Clinton...        (degeaba vom aştepta, pe Pământ, vreo judecată şi condamnare a acestor hingheri nenorociţi, care se dau drept Preşedinţi ai SUA!!! - numai Dumnezeu din ceruri îi va putea, se pare, condamna la Focul cel Veşnic!!!) - papa Benedict al XVI-lea s-ar zice că adoptă o postură de demnitate şi resurecţie a autorităţii Bisericii Creştine Apusene/Papalităţii asupra cezarilor lumii, faţă de protestantism etc. (să nu uităm, însă, cu cât dispreţ a expediat "Sfântul Părinte", în vara acestui an de graţie, 2007 - BISERICA ORTODOXĂ...ca fiind "biserică particulară"...)

Poziţia Sanctităţii Sale  Benedict al XVI-lea, atât în problema alegerii preşedintelui maronit al Libanului, cât şi a statutului Ierusalimului - este, evident, una de şantaj... - dar SUA a şantajat/şantajează mult prea mult, în toate ale Planetei Terra, ca să nu-şi afle, acum, "naşul"...

Pe noi altceva ne îngrijorează: noi ştim foarte bine, de acum (după 17 ani de vieţuire în această lume a tuturor minciunilor şi a tuturor mascaradelor/histrionismelor politicii mondiale!) că "corb la corb nu-şi scoate ochii" - şi că "toţi corbii se înţeleg, când e vorba de câmpurile de luptă, pline de hoituri"...Deci: pe spinarea cui, oare, face Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea aceste mişcări diplomatice?! (...foarte decise, precise, foarte profitabile, pentru pozitia catolicismului/Vaticanului în lume!!!). Ce nouă "Yalta-Malta" urmează?! - şi cine vor fi victimele?!... - ...pentru că nu mai avem dreptul de a fi atât de naivi încât să credem că "ruptura" dintre Sfântul Scaun şi Superputerea Militaro-Economică SUA va fi/ar putea fi una de durată, sau una fără de folos de ambele părţi...şi cu paguba nu în cârca nevinovaţilor şi ne-puternicilor lumii...

Deci, întrebarea de bază este, aţi ghicit : CINE VA PLĂTI, CU ADEVĂRAT, ŞI CUM/CU CE... - POZIŢIA DE APARENTĂ DEMNITATE A SFÂNTULUI SCAUN?!

Se prefigureaza, foarte clar, o poziţie de forţă a Sfântului Scaun, chiar în problema esenţiala a PETROLULUI...Papa, credem noi, a înţeles că poziţia Vaticanului, în zona Orientului Apropiat şi Mijlociu, trebuie întărită, şi, probabil, prin interpuşi ai lui "Opus Dei" (deh, nu degeaba îşi ţine Vaticanul armata asta de bancheri şi afacerişti, atât de aproape de suflet...), să pătrundă cu mult mai profund decât a făcut-o până acum, în problema MARII AFACERI CU ENERGIA TERREI...Să stăm cu ochii pe ei: după toate semnele, vin vremuri de confruntări politico-economice extrem de dure...Celebrul Război Economic Mondial, asupra căruia avertizau Philippe Labarde şi Bernard Maris, în lucrarea "Doamne, ce frumos e războiul economic!"...

 

...Sper că v-am relaxat şi v-am adus fericirea în suflet, dragilor mei concetăţeni(???) mercenari: ABSOLUT SIGUR, în următorii câţiva ani, NU VEŢI ŞOMA!!! ABATOARELE UMANO-GLOBALISTO-MONDIALISTE SUNT MODERNIZATE, PREGĂTITE ŞI... ÎNALT-BINECUVÂNTATE... ŞI VOR FUNCŢIONA DIN PLIN!!! (...câtă linişte sufletească îţi oferă faptul că totul, absolut tot ce ţine de hingheritul prin boscheţii mondiali, se va face, de acum încolo, sub cea mai înaltă binecuvântare... – deci, „măcel bun!”, „măcel cu spor!”, „măcel cât mai extins mondialist!”... – sunt urările care vi se potrivesc, dobermanilor corciţi cu hiene...voi, mercenarilor...).

 

***

CUM POŢI DEVENI ANTISEMIT…

Sunt originar din Bucovina de Sud, oraşul Gura Humorului. Pe strada unde am copilărit eu, în anii '50 (numită Ilie Moscovici  -  cum altfel?) n-a existat picior de antisemit. Ne jucam, cu drepturi egale la bucuria gălăgioasă  - şi, se vede treaba, acum se vede:  bucuria inconştientă! – ţânci de 5-6 ani, şi Mamciuc-Carpiuc-Hudeniuc, şi Goldman-Druckmann-Blumenstein, şi Weinkeller-Topfer-Stricknadel, şi Rotaru-Macovei-Botez…

Dau mărturie că orice evreu, ucrainean, neamţ ori român se naşte om de treabă (în mod normal...). Doar că prietena noastră cea mai veselă, nebunatică şi sinceră, Sofica Goldman, a dispărut, într-o zi  -  şi, după vreo câteva luni, am revăzut-o total schimbată: arogantă, distantă, posomorâtă…Nu mai voia să se joace cu noi, în ruptul capului! Am insistat, toţi Mamciucii-Topferii şi Botezii  -  şi i-am scos, în fine, un răspuns bosumflat : “Ravvi de la Fălticeni mi-a spus că voi toţi sunteţi goi, şi nu am voie să mă joc cu voi…”Atunci, pe loc, n-am ştiut ce vrea să zică, şi, indignaţi şi uimiţi i-am spus că noi, uite, suntem îmbrăcaţi  -  mă rog, cu zdrenţele de rigoare, pentru nişte copii neastâmpăraţi cum eram, dar că nu suntem goi…să se uite mai bine, poate că i-au slăbit vederile, de atâta carte fălticenească…Mult mai târziu, mi s-a spus ce înţeleg ei prin goi/goimi…şi că nu era nimic de bine...

       Da, iubita mea din copilărie, Sofica lui Marcu Goldman, devenise, în câteva luni, ei  -  nu mai voia să fie EA…Vai de capul ei, sărmana…Să le fie în nas educatorilor lor, cum nenorocesc suflete nevinovate de copii curaţi!…

       Bineînţeles, nu atunci am devenit antisemit  - căci habar n-aveam, nici eu, nici părinţii, nici prietenii mei,  ce-i aia…Acest cuvânt nu exista în vocabularul humorenilor…Peste vreo zece ani, întrebând de nişte vecini, bărbaţi dispăruţi misterios, prin anii '52-'53, mi s-a spus că i-a anchetat “Wolferiţa”, fata unui morar evreu, Wolfer  - venită pe tancurile ruseşti, cu ani în urmă  -  şi devenită comunistă-mai-comunistă-decât-Stalin  -  şi i-a băgat pe toţi “goimii” la închisoare…după ce îi torturase, cu multă curiozitate, bătându-i cu creionul peste testicule… Dar nici atunci n-am devenit antisemit, pentru bunul motiv că habar nu aveau humorenii de acest cuvânt  -  ei spunând doar, cu năduf şi jale, despre cei chinuiţi şi duşi la ocnă de “Wolferiţa”: “A dracului muiere!…Săracu' Macovei, săracu'  Andrişel, săracu' Beleca…. - Dumnezeu să-i ierte…” Aşa am aflat, eu şi prietenii mei, că se poate muri “în invizibil”; unii, care-au aflat, erau direct suferitori – căci, între “dispăruţi”,  erau părinţii lor…şi nimeni nu i-a mai văzut, în nici un fel, niciodată….Dar, ca românul învăţat cu răul, nepăsător la istorie şi curios de ziua de azi şi de mâine, ne-am continuat jocurile vieţii.

       Tatăl meu, fost ofiţer în armata regală, mi-a povestit cum trăgeau în ei, pe ferestre, din spate, în 1940, evreii comunişti…şi-i scuipau, şi le smulgeau epoleţii…Dar nici atunci n-am devenit antisemit. Mi-am zis: aşa a fost în război  -  rău lucru e oricare război, face din om, neom…

       Atunci, mă veţi întreba, de ce ne faci să pierdem timpul citindu-ţi neroziile tale nesărate  -  dacă nu ne zici nimic despre antisemitismul tău? C-aşa ai scris în titlu…Păi, eu habar nu aveam de antisemitism  -  până ce, cu vreo trei-patru ani în urmă, în şcoala unde predau Româna, l-am auzit pe profesorul de Istorie zicând, printre dinţi:”Ia uite, n-am vreme să le predau elevilor Istoria României, şi trebuie, acum, să fac lecţii cu ei despre Holocaust…I-au scos din programă pe Mircea şi Ştefan, şi ne bagă antisemitismul…” Iată c-am fost obligat să aud termenul de antisemitism, am fost obligat să asist la prelegerile profesorului de Istorie despre antisemitism  - cu toată şcoala  -  prelegeri fixate la cele mai fanteziste date(anunţate de MEC!)  -  cât mai dese…Cu stupoare, am aflat că noi, bucovinenii şi moldovenii, suntem ucigaşii de evrei cei mai sângeroşi…Păi, o să spun şi eu, ca personajul-copil Cubi Lubiş, al lui Sadoveanu(cf. Nicoară Potcoavă, Minerva, Buc., 1970, p.362), când a fost acuzat de băieţaşii armeni”cum că l-ar fi omorât şi răstignit pe Domnul Hristos”: “-Eu?  - să n-ajung acasă cu bine dacă ştiu de aşa ceva . Poate să-l fi omorât băieţii lui Moise Lupu, care-s nişte golani vestiţi, dar eu, nici măcar nu-l cunosc pe acel domn de care vorbiţi voi.”  Noi, noi să fi omorât evrei? Sunteţi nebuni! Bunicii mei mi-au spus cum, când au venit nemţii, au avut pivniţa plină de evrei, pe care i-au pitit, ca să-i scape de ochii şi vigilenţa nazistă. Eu, eu, care-am fost  îndrăgostit lulea de Sofica lui Marcu Goldman ? -  da' dacă ea m-a părăsit, cum că-s “goi”  -  eu ce stric şi cu ce-s de vină? Poate părinţii ei şi rabinul de la Fălticeni, care-s rasişti vestiţi, să-i fi omorât sufletul…

         Iată cum am auzit eu de antisemitism  -  dar nici vorbă să fi devenit, atunci, în 2002-2003, antisemit. Am zis că-i o nebunie, ca oricare alta, şi-o să treacă, aşa cum toate trec…Dar n-a fost să fie aşa! Lunile astea, aud de faptul că marele poet român LIVIU IOAN STOICIU, e dat afară din postul de redactor şef-adjunct, de la Viaţa românească (şi judecat, stalinist, de Consiliul USR!),  pentru că l-a publicat pe GOMA  -  un Jurnal, nu ştiu ce  -  care GOMA ar fi mare antisemit…M-a pufnit un râs nebun: cum dracu' să fie antisemit, unul care are nevastă evreică, şi, deci, feciorul lui e semi-evreu? S-o fi certat omul cu nevastă-sa, şi, astfel, a devenit antisemit…Păi aşa, la mine în cartier sunt numai antiromâni, căci zilnic se ceartă, nevoie mare, cu soaţele lor, românce!

       Am pus mâna pe numărul dublu, 6-7, din iunie-iulie 2005, al Vieţii româneşti. Ştiam, de la tatăl meu, fost ofiţer în armata regală, precum v-am spus  -  că ceea ce spunea GOMA era perfect adevărat, despre “martirizarea, uciderea românilor[de evrei], cu un an mai devreme, începînd din 28 iunie 1940, în Basarabia şi în Bucovina de Nord ocupate de bolşevici -  de ce să mă fi minţit atât de necăjitul meu tată, cumplit persecutat de   comunişti?…Dar, pentru Dumnezeu, de ce să dezgropăm morţii, iar şi iar? Păi, dacă-i dezgropăm pe cei ai evreilor  -  se ridică din mormânt toate neamurile pomenite în Vechiul Testament, şi aneantizate, prin genociduri (zice Cartea Sfântă, negru pe alb şi cu mândrie trufaşă!)de către poporul lui Israel…, se scoală din mormânt sutele de milioane de piei roşii şi sutele de milioane de negri, măcelăriţi de “stăpânii lumii”, de cei ce-şi zic azi S.U.A….şi Anglia…şi Spania, şi Portugalia, şi Franţa… - mă rog, toată “lumea bună”, din NATO şi UE…”modelele” sacre ale democraţiei mondiale…Se scoală şi armenii, măcelăriţi, cu scop de exterminare, de turcii aspiranţi la UE…dar, mai ales, se scoală japonezii, despre care scriam, într-un articol din 2003, din revista CONTRAATAC – Adjud, Anul IV, nr. 11, p. 20:  Ministrul şi Holocaustul: “JAPONEZII – singurii din lume (n.mea: dacă n-ar trebui să-i punem la socoteală pe vietnamezii arşi cu napalm, în anii '60-'70, pe irakienii şi sârbii iradiaţi în anii '99-2003  -  sârbilor, bombardaţi de Paştele ortodox, li se scria, de către americani, pe bombe:”Paşte fericit!”)  -  care au fost arşi DE VII, în întregime, DE TOT(“holos+haustos”…), la Hiroshima şi Nagasaki, prin ordinul criminal al preşedintelui american Harry S. Trumann (…), de le-au rămas doar umbrele, <<fotografiate>> pe pereţii caselor…” Şi se scoală şi morţii palestinienilor nedreptăţiţi din 1948(anul creării artificiale a Statului Israel)  -  situaţie despre care scrie americanul Thomas Nelson, în The puritans of Massachussets, Judaism, vol. XVI, nr. 2, 1967  -  tot negru pe alb:”Forţa pumnului evreu, astăzi, vine de la mănuşa de oţel americană, care îl acoperă, şi de la dolarii cu care este căptuşită(…). Statul israelian nu poate fi format decât după un breviar al urii, drept unică motivaţie a tineretului său, a armatei sale, a întregului său popor(…). Armata israeliană invadează Libanul şi omoară acolo zeci de mii de oameni: operaţiunea se numeşte PACE ÎN GALILEEA(!!!)…În Israel, pentru a convinge că Palestina era un deşert înainte de înfiinţarea statului Israel, sute de sate(palestiniene) au fost rase de pe faţa pământului cu buldozerul, cu casele şi acareturile lor, cu cimitirele şi mormintele lor(…)”…Scriitorul şi politologul evreu Norman G. Finkelstein(cf. Industria Holocaustului, Samizdat, 2000) îi acuză pe conaţionalii săi că speculează tema “holocaustului”, pentru a trage foloase băneşti uriaşe, şantajând statele lumii  -  şi pentru a obţine reclamă gratuită(şi agresivă)  -  pe spinarea unor bieţi morţi şi chinuiţi, din trecut….Evreul Jean Gabriel Cohn-Bendit scrie: “Să luptăm pentru a fi distruse aceste camere de gazare ce sunt arătate turiştilor în lagăre, unde acum se ştie că nu au existat niciodată, deoarece ne asumăm riscul de a nu mai fi crezuţi nici despre ceea ce suntem siguri”. De ce nu li se intentează procese, cu ani grei de temniţă, de ce nu sunt daţi afară(de unde?de pe planeta Terra?) - aceşti evrei (Finkelstein, Cohn-Bendit etc.), care spun astfel de adevăruri, despre conaţionalii şi coreligionarii lor? Sau, vorba iubitei mele din copilărie, Sofia lui Marcu Goldman, noi suntem goimi, şi cu noi “nu se mai joacă nimeni”(că interzice rabinul-şef de Fălticeni!)  - şi numai noi trebuie să suferim sancţiuni interne şi internaţionale? Problemele adevărate ale evreimii sunt o afacere de familie şi, deci,  discută şi se păruie doar între ei, evreii!!! - pe când goimii, care n-au avut norocul şi partea învăţăturii şi înregimentării de sinagogă - trebuie să plătească din greu, cu bani şi umilinţă, acest deficit(devenit DELICT!) de educaţie…

       Căci, aflu din Comunicatul US din România că preşedintele N.Manolescu şi acoliţii săi, în cazul GOMA-STOICIU: “nu doresc limitarea libertăţii de exprimare a opiniilor, ci doar încadrarea expunerii acestora în limitele unanim acceptate în lumea civilizată.” Ce-o fi însemnând, în limbajul de lemn al neo-liberalismului mondial actual, al aşa-zisei “political corectness”(corectă cu unii, incorectă cu alţii -  cu căţeii una, cu dulăii  -  alta…) : “limitele acceptate în lumea civilizată”? Şi Stalin, şi Hitler  -   erau foarte democratici şi corecţi şi civilizaţi, deci!!!, dar, fireşte, în “limitele unanim acceptate” de tribul comuniştilor, respectiv al naziştilor. Dincolo de unanimitatea tribului politic  -  erau mitraliera, Naganul, primitoarele pivniţe ale Gestapo-ului ori NKVD-ului…

       Mă trage de mânecă nevasta: “Ia mai taci, ia mai lasă scrisul  -  nu-i treaba ta!Ai copii de crescut, cine ştie ce mai păţesc, săracii!” Păi, a cui e treaba scrisului? A scriitorului! A cui e treaba Adevărului? A Lui Hristos, deci a oricărui creştin  -  şi, în definitiv, având în vedere că “Fi-va o turmă şi-un păstor”  -  a Omului. A omului  -  pur şi simplu. Iar dacă ai mei copii vor vedea că TATA TACE  -  îl vor dispreţui pentru laşitate. Sau  -  îi voi determina, prin tăcerile mele, să devină, şi ei, nişte şobolani, găvozdiţi prin găuri  -  pe când Hristos este scuipat, batjocorit, răstignit…Şi nu de “băieţii lui Moise Lupu”  -  nişte golani!  -  ci de câtumai şeful meu de Uniune: domnul profesor universitar doctor  -  şi mentor de generaţie(într-un cuvânt, sau în două?…) NICOLAE MANOLESCU!!!

Şi dacă are voie evreul să scrie adevăruri despre evrei  -  şi apoi, să-i înfiereze drept criminali  plătitori, pe toţi câţi îi trece lui prin cap (ori buzunar)  -  de ce n-aş avea eu voie nu să înfierez pe cineva, ci să desfierez pe cei care n-au făcut alta decât să spună Adevărul, ori să-i lase pe alţii să-l spună?  Azi o păţesc GOMA (care îndrăzneşte să zică/”blasfemieze”:De când au o ţară, israelienii au încetat de a mai fi <<popor ales>>, au devenit ca ne-aleşii: egoişti, răi, xenofobi, nedrepţi cu goi-ii, brutali, mincinoşi, terorişti-de-stat”). şi STOICIU  - ieri au fost interzise numele şi busturile unor personalităţi ale istoriei româneşti  -  mâine  - da, mâine: ce se va mai putea întâmpla MÂINE, aşa, din laşitate în laşitate, din cedare morală în cedare morală? Suntem înfieraţi, pe bună dreptate, că ne-am ascuns capetele de struţ, pe vremea dictaturilor  -  acum să fim înfieraţi că suntem oameni demni, cu fruntea sus şi adevărul pe buze? Păi, dacă tot e vorba de suferit, e bine să ştii pentru ce suferi, nu să dai din umeri, ca handicapatul mental  -  iar dacă e vorba de murit, “nu-i totuna leu să mori , ori câine-nlănţuit”…O zicea asta un foarte mare criminal naţionalist, deci fascist: GEORGE COŞBUC. Şo pe el, turnaţi-l degrabă la “hârdăul lui Petrache”…Păcat că-i mort…Nu-i nimic, scoate-ţi-i oasele şi azvârliţi-i-le pe apă: aşa cum fac astăzi ucrainenii, cu morţii din neamul meu bucovinean  -  în Cernăuţii Bucovinei de Nord…Tot noi, Doamne  -  mereu noi, Doamne  -  iar cei care ne năpăstuiesc să fie “popor/popoare ales(e)”? Alese pentru ca Tu să ne baţi cumplit…Iar noi să tăcem? Păi, doar Tu ai spus că, dacă oamenii tac, se vor scula pietrele să dea mărturie!!! À propos: acum, datorită scandalului stârnit de domnul N.Manolescu şi de Comunitatea Evreiască, ştiu ce-nseamnă antisemit! Dacă nu se nevoiau aşa de tare ăştia să dezgroape morţii şi să îngroape viii  -  habar  n-aveam. Dar zău dacă-mi pare bine c-am învăţat şi de ce anume am aflat. Sunt amărât. Nici măcar acum nu pot să devin antisemit  -  dacă semiţi vor fi însemnând evreii. Eu îl iubesc din tot sufletul pe cel născut în Bethlehemul Iudeii, pe apostolii lui evrei (chiar şi pe Iuda îl deplâng, c-aşa suntem noi, valahii, proşti de buni…)  -  iar iubirea pentru Sofica lui Marcu Goldman mi-a rămas, ca o arsură de nevindecat, în piept…Dar, oameni buni, băgaţi de seamă una: nu toţi oamenii lumii ăsteia s-or fi îndrăgostind romantic, irevocabil  de Sofice ale unor Goldmani…Nu mai semănaţi vânt, că veţi culege furtună  -  şi apoi vă veţi întreba, făcând-o pe nevinovaţii, de ce şi cum şi pentru ce… 

                                                                                   

***

ROMÂNII ŞI ...„GAZDELE” EUROPENE...

 

Începem, fireşte, cu Italia...

De pe 4 noiembrie 2007, aţi început, brusc, „talianilor”, să ne socotiţi, dintr-odată, nu fraţii voştri de „giantă” latină”, nu colegii voştri de UE, dar nici măcar slugile voastre, nici măcar oameni!!!

Măi belferilor (mi-eraţi simpatici, cu macaroana vostră tradiţională-n gură şi mandolina subsuoară...), ce v-a apucat? „La Rabia”? De cum a dat comandă „don” Veltroni, „catindatul” la Primărie, a şi dat fuguţa „donna” Alessandra Mussolini, senatoarea (?), şi s-au format plutoanele de ciomăgari anti-români – Forza Nuova Italia!!! Dar UE nu vede că nepoata lui Il Duce reînvie fascismul în Italia – FOARTE REAL!!! - ...vede, însă, „Holocaustul românesc”...O GOGORIŢĂ!!!

Noi, românii, ziceam că n-avem pereche, în materie de „fraiereală de guguştiuci”,  la manipulare...  - dar vedem acum, clar, că ne-am subestimat crunt! Italienii sunt, până în prezent, campioni europeni!!!

Premierul Prodi al vostru, cel egal de parşiv cu „primarele” Veltroni, dimpreună cu Parlamentul Italiei, s-au pus pe făcut legi rasiste (...la care, înţeleg, încep să „pună botul” şi politrucii spaniolilor şi englezilor...): UE nu prea comentează legea Parlamentului Italian, cu privire la „expulzarea grupurilor”... – uitând, de la mână până la gură, că, până acuma, vinovaţi trebuia să fie doar indivizii, luaţi la bucată, iar nu „grupurile”, nu „etniile/neamurile”, luate la hurtă...

Dar, cum era şi firesc, atunci când politicienii sunt dublaţi, la manipulare, de jurnalişti, pe stradă lucrurile se dublează şi triplează, în gravitate...: eu nu ştiu, şi nici voi nu ştiţi (DOVEDIT!!!), dacă ţiganul Mailat Romulus Nicolae e vinovat au ba nici măcar de furt, d-apoi de viol şi de crimă!!! - ...dar, ca printr-un farmec drăcesc, români şi românce, prin metrou, pe stradă, pe stadioane...mă rog, oriunde este suveran „boborul”, sunt scuipaţi, ciomăgiţi, ba mai găseşti prin boscheţi şi cadavre de români şi românce, „livrate” la timp (cadavrele astea...), pentru ca să-i crească voturile „de sub mâna dreaptă”, dlui Veltroni/Poltroni (cel care face, mereu, semn...”cu stânga”...)...ba mai şi plesneşte câte-o bombă, în faţa sau înăuntrul câte unui magazin de român/româncă...iar parcul vostru de autobuze nu mai este suficient, pentru a fi burduşit cu toţi românii (de etnie valahă ori ţigănească, n-are importanţă şi nici relevanţă...), umflaţi de carabinierii voştri pe muţeşte...Nu li se spune bieţilor oameni ce şi cum şi de ce şi pentru ce...şi dacă sunt animale, ori chiar mai au niscaiva DREPTURI...!!! - numai: „Vale(a)!”

În Genova, ieri, aţi descoperit, la moment, un român-Jack Spintecătorul, care-şi plimba, în trăsurica lui de siestă, cadavrele de femei...Că, ulterior, s-a dovedit că Jack era, de fapt, ucrainean...n-are, iarăşi, nicio importanţă/relevanţă: voi trebuie să vă faceţi planul la români-ţapi ispăşitori!!!

Mai apare, în jurnalul vostru din Genova, parcă... - Il Secolo XIX (adică, se vede că v-a rămas ceasul cu 200 de ani înapoi, dragilor, pe timpul regişorilor nevricoso-capricioso-tirani şi „carbonarilor”...), că, prin Galaţii (...ilustraţi cu imagini din...Timişoara!...de ce tocmai Galaţiul, bre? - ... că are apă de Dunăre, ca Mediterana din Genua...?!) româneşti, se formează „tabere de antrenament Al Qaeda”, care, după ce s-au exersat ele bine prin apa Dunării, vin, prin reţelele „romilor”, la Roma (...păi, romului la Roma-i şade bine...nu?), şi ascund, prin mămăligă şi pe fundul ceaunelor şi printre pirostriile pirandelor... - bombe...BOMBE!!!...Că, cică, la Galaţi îi recrutează şi antrenează (...CINE, BRE?!) să devină... „kamikaze”...Atâta să trăiţi voi cât o să vedeţi, prin România, „kamikaze”!!! La un moment dat, văzând cât de molâi şi toleranto-tembeli suntem, faţă de toate liftele care vin în ţară ca să ne jefuiască (inclusiv mafioţii voştri!), pe sub nasul trădătorilor noştri guvernanţi, chiar  mi-aş fi dorit ca valahii mei să aibă fire de samurai...dar dacă nu au, eu ce pot să le fac?! Iar ţigan-kamikaze, asta nu puteţi voi să faceţi  nici în poveştile voastre cele mai abracadabrante...că vă râd şi copiii de ţâţă...

Eu n-am nimic nici cu Dante Alighieri, nici cu Michelangelo ori Verdi, Leopardi ori Umberto Eco ai voştri...cinste lor!!!...Îi admir, cu toată smerenia, de care poate da dovadă un om de carte/cultură...Am, însă, cu politicienii şi jurnaliştii voştri, dar şi cu naivitatea multora dintre „macaronari”!!! Cum, măi „talianilor”, când vă ştergeam noi la fund babele voastre, „prinţesele”, deh... – eram buni, nu?! ...că-mi spuneau bietele valahe, vecine şi prietene, că unele „juliete” de-ale voastre (non-veroneze...) nu permiteau valahelor mele nici să li se uite în ochi...şi nu cumva să uite valahele mele să le spună „stăpână”...(„si, signora”...). Când Veltroni al vostru ...nici nu se ştia de el... – prin anii '90...vă uitaţi la ţiganii români ca la „panoramă”, şi râdeaţi de „pitorescul” corturilor lor...şi al fustelor roşii ale pirandelor...care, zic zău, tare mai seamănă cu meridionalele voastre...fete bune, şi ale noastre, şi ale voastre...Iar când era ceva de şutit, italianul îşi lua pe lângă el doi români („români” de-ăia, de doi bani perechea...cine s-o fi dus, mă rog, la nişte panglicari, ca voi?! - ...că geniile noastre, de care nu ducem lipsă - NU! [3] ), pentru... „sigurezza”...

Acum, ce v-a căşunat pe neamul meu?! - ...care neam i-a dat LUMII pe un Enescu, cel care face măcar cât Verdi al vostru (numai că-i o leacă mai puţin „vocal”, mai discret...), pe un Brâncuşi (care face, ideatico-expresiv, cât tot plutonul vostru de sculptori florentini infatuaţi, ţâfnoşi, luciferici)...în plus, e Neamul Zborului, Neamul Îngerilor...Vuia, Vlaicu, Coandă...E Neamul Miraculoşilor, de felul lui Teslea...Leopardi al vostru este frate, întru suferinţă, cu Eminescu al nostru...Ce v-a găsit să înnebuniţi, dintr-odată, cazarmagiilor?! Cum a sunat trompeta madam Mussolini şi a dat din drâmbă „don” Veltroni, gata! Aţi şi sărit în spinarea şi în gâtul noastru, ca tigrii! (...şi doar Hitler nu v-a luat pe lângă el de „tigri” ce eraţi, ci ca să-i cântaţi frumos, cât el înghiţea Europa, dumicat cu dumicat...).

...Totul se continuă, însă, în Spania. Da, da - se adaugă, „cătinel”, şi „CAZUL SPANIA”...în care Spanie înşişi ziariştii spanioli recunosc că poliţia nu era la prima abatere, în ce priveşte „tratamentul” acordat românilor „în vizită”, când l-a torturat, în arestul Poliţiei, pe LUCIAN PĂDURARU...”confundându-l” cu un infractor de-al lor...de-al spaniolilor...

...Data trecută, când am scris despre „CAZUL ITALIA”, ziceam că soluţia ar fi expulzarea „unu la unu”: la un valah vinovat-nevinovat de-al nostru - un mafiot c-un vagon de păcate, de-al vostru ( à propos, mai ştie cineva ceva de DREPTATEA româncei din Timişoara, pe care S-A DOVEDIT că un diblar de-al vostru a tranşat-o?!...), din cei veniţi să ne belească ţara...Acum, adaug şi soluţia supremă şi ...”globalistă”:

-Domnilor, ne-am lămurit ce înseamnă UE-ul vostru - ...deşteptul nostru de la MAE, Cioroianu/Egipteanu', a greşit „din limbă”, dar a sugerat, fără să vrea, şi un adevăr: el zicea de „lagărul din nisipuri”, dintre Alexandria şi Cairo, unde să fie aduşi „românii ăştia” (mă rog, el nu-i român...şi mă bucur!)... – dar, de fapt, noi am înţeles că voi, UE-iştii, vreţi să transformaţi Europa întreagă (precum, odinioară, Hitler...) într-un lagăr, pentru „rasele inferioare”... – altfel cum să explicăm măgăria voastră, „talianilor”, cu fotbaliştii de etnie valahă, Chivu şi Mutu, care, oricât de fideli s-au dovedit, prin munca lor serioasă şi golurile înscrise, PENTRU ECHIPELE VOASTRE, au fost, DE CĂTRE SUPORTERII VOŞTRI,  huiduiţi şi scuipaţi şi insultaţi, de parcă ar fi fost animale/fiare, în Colosseum-ul vostru...?! Nu, drăguţilor, aş putea să vă „povestesc” multe argumente, în legătură cu anumite aspecte, demonstrate ştiinţific,  ale inferiorităţii unora din Vest...vă daţi seama: ÎN NICIUN CAZ VALAHI!!! ...dar prefer să nu aţâţ focul mai tare...că şi-aşa e pălălaie!...Dar nu, noi nu suntem nici slugile voastre, nici „rasa inferioară”!...nu, noi suntem cei mai vechi europeni, fără de care n-aţi fi existat nici voi, răzgâiaţilor...Că am avut parte de guvernanţi care, prin trădarea lor fără de răgaz, ne-au pus, în ultimii ani, în situaţii de stinghereală şi chiar de înjosire...da, aşa e...dar, lasă, vom găsi noi ac de cojocul lor! Însă, un lucru trebuie să ştiţi: din această ultimă săptămână, am învăţat mai mult decât din orice manual de Istorie Modernă: noi, românii, n-avem nevoie de nicio UE!!! N-avem nevoie să ne comande „căprarii” voştri tembeli, tip Veltroni şi Mussolini!!!...şi nici de cei neo-franchişti, din Spania... Deci: PROPUNEREA MEA ESTE SĂ NE ADUCEM TOŢI COPIII ACASĂ, DIN TOATE ŢĂRILE EUROPEI (...căci, am mai spus, se coc legislaţii nelegiuite, „rasiste” în cadrul rasei albe şi profund jignitoare şi discriminatorii, şi în alte state vestice...) – şi să-i obligăm pe guvernanţii noştri ticăloşi să le creeze locuri de muncă AICI, ÎN VALAHIA!!! Am crezut că sunteţi oameni de omenie şi gazde primitoare, ca pe la noi...ne-am înşelat amarnic...!!!

Nu, nu mai trebuie să vă deranjăm NICIODATĂ, ÎN VIAŢA NOASTRĂ ŞI ÎN VIAŢA URMAŞILOR NOŞTRI!!! Când vezi că gazda se uită ponciş, deşi tot ea te-a invitat (cu cine ştie ce gânduri şi socoteli...), te scuzi vag şi te duci înapoi, acasă la tine, unde ai mâncarea ta pe masă, aşternutul tău pe pat...Şi nu-i mai calci pragul hachiţoasei vecine, decât dacă te va ruga ea, în genunchi, să mai vii!!! ...Acasă la tine, da, vei fi cu ea, hachiţoasa... vei fi domn ori doamnă deplină, gazdă desăvârşită!!!...dar ACASĂ LA TINE, UNDE ÎŢI VEI FI ŞTIUT A GOSPODĂRI TOTUL, ÎNCÂT SĂ NU-ŢI LIPSEASCĂ NIMIC ŞI SĂ CRAPE DE INVIDIE „HACHIŢOASA”...!!!

Măi „talianilor” şi „hispanilor”, eu nu vă port pică - dimpotrivă: m-aţi învăţat (şi trag nădejde că nu doar pe mine, că eu cam ştiam toate astea... – şi trag nădejde că cei care-au învăţat, zilele astea, ceva, să nu uite vinovat de degrabă, lecţia predată de Italia/Spania/APUS!!!) ceva esenţial – şi anume, că lumea începe şi se sfârşeşte de la/la mine ACASĂ!!! ... – că trebuie să intri numai ca vizitator, în alte case... - şi să fii vizitator doar al acelor case care au pragul de sus ÎNALT, ca să poţi intra CU FRUNTEA SUS!!!...nu în genunchi, nu ca slugile...altfel, îi vei da gânduri şi ispite trufaşe, ei, gazdei...şi nu se face pentru ca să...

Nu mă interesează ce planuri soioase, păduchioase, şi-au făcut şefii bandei care ne conduce...că, distrugând economia, prin fraude înmărmuritoare, vor reuşi, totuşi, prin munca de slavi şi umilinţa continuă a fiilor Ţării Valahilor, duşi prin străini, să aibă, totuşi, vistieria plină...Nu, chiar nu mă interesează! Copiii mei vor face rânduială la ei în ogradă – ...iar pe vecini doar îi vor saluta, din cap, dar nu cu mare înclinare de bărbie...!!! Să înveţe şi ei, vecinii, odată pentru totdeauna, ce înseamnă gospodarul mândru, cu suflet de Fiu al lui Zalmoxis-Hristos-Dumnezeu...BASARABUL!!! ...Fiul/Stăpânul Soarelui... - vă va da EL vouă lecţii de demnitate (căci voi n-aveţi ce da, decât aroganţă, obrăznicie, NERECUNOŞTINŢĂ,  violenţă tembelă!), iar nu, precum voi, nouă... - „lecţii” de nesimţire, grosolănie şi aroganţă prostească şi neanderthaliano-urangutănească...Nu voi ne-aţi făcut 1% din PIB-ul Valahiei, ci noi, pe-al Italiei (...şi nu numai!!!)...NU NOI AVEM, CU-ADEVĂRAT, NEVOIE DE VOI (...doar proasta/frauduloasa/trădătoarea guvernare din ţară ne-a creat această falsă impresie...), CI, MERERU ŞI TOTDEAUNA, VOI AVEŢI NEVOIE SĂ ÎNVĂŢAŢI CE-I SPIRITUL/DUHUL/ESENŢIALUL, DE LA NOI!!!...Eu zic că ceva din firea voastră adâncă, „apuşilor/apusenilor”, e bolnav/defect... -  dar, lasă, mai munciţi şi voi, ca să vă descoperiţi adevărul din oglindă... – o oglindă pe care nu vă va mai ţine-o, domestic şi încovoiat, preablândul VALAH – ...re-întors, acum, în sfârşit, printre sfinţii şi voievozii poporului lui...

                                                        

P.S.: În ultimul moment, aflu că până şi pe o actriţă cunoscută, de-a noastră, LAURA VASILIU, care făcea un film coproducţie, la Torino, cu actori italieni, au „umflat-o” carabinierii...ca „traficantă de minori”...Dată fiind situaţia din ce în ce mai gravă, sunt silit să repet ce-a zis, în aceste împrejurări, până şi un poltron, precum s-a dovedit că este, în zilele astea de foc, Traian Băsescu (care nu e în stare să dea o replică CONCRETĂ, acestor ATITUDINI ANTIROMÂNEŞTI TERIBIL DE...CONTONDENTE!!! – cum nu e în stare să replice NICIUN OM POLITIC DIN ROMÂNIA, RESPONSABIL, DECI,  CU ROMÂNIA!!!... - nu ştiu, încă, ce a discutat senatorul Corneliu Vadim Tudor, pe la Roma, cu Papa & Co.): „Toate trebuie să aibă o limită!”

...Iar la Milano, italienii de „dreapta” cer Primarului (un nou Veltroni?!) - ...„capul” românilor!!!...(...nu „rromilor”... – e, totuşi, o nuanţă revelatorie, pentru „tradiţionala frăţie de gintă latină”...!).                                    

 

***

 

ITALIA STALINISTO-FASCISTĂ ŞI...HADÂMBII NOŞTRI „CONDUCĂTORI”...

Joi, 15 noiembrie 2007, consulul nostru la Torino, Alexandru Dumitrescu,  îi întreba, ofuscat şi în culmea mirării, pe ziariştii noştri din ţară: “Cum să ne permitem, noi, să-i întrebăm pe poliţiştii italieni?!”, în legătură cu acţiunea lor din hotelul unde a fost agresată, moral, verbal etc. actriţa româncă Laura Vasiliu?”

Doamne, dar ce misiune alta, mai importantă, decât să-i apere pe cetăţenii ţării sale, aflaţi pe pământ străin (…din ce în ce mai străin şi mai bestial de ostil…), are un consul? Să culeagă floricele cu specific local, să-şi numere păduchii din suflet... – ori care?!

Această atitudine de scârboasă şi revoltătoare laşitate a produs, ca reacţie, din partea italiană, un filmuleţ de câteva minute, pe TV Italia 1 (al lui Silvio Berlusconi!... - ”apostolul"”extremei drepte italiene, alături de Alessandra Mussolini, dar, aparent paradoxal, şi “gând la gând cu bucurie”, cu “stângistul” premier Romano Prodi…!), dat pe televiziunile româneşti, timid, întâi pe 18 noiembrie 2007, apoi, doar la Antena 3 (Sinteza zilei), luni, 19 noiembrie 2007, ora 22…Un filmuleţ de o violenţă antiromânească UNICĂ!!! Pe de o parte, amintea de filmele de propagandă războinică nazistă, din timpul celui de-al doilea război mondial… - dar, pe de altă parte, amintea de “înfierările, cu mânie proletară”, din cadrul proceselor staliniste, în care procese verdictul de CONDAMNARE se dădea  cu mult înainte de intrarea în sala de tribunal…Nu ştiu dacă dezvăluirile ziarului “Ziua”, prin care ni se sugerează că, în spatele “scenei” s-ar afla Rusia ( personal, nu sunt decât parţial de acord, cu această teorie … - din moment ce şi Anglia, Spania, Franţa etc. pornesc prigoana contra românilor din aceste ţări…) -  sunt reale – dar ancheta ziariştilor români, care a dezvăluit că muniţia folosită pentru uciderea şi rănirea şi intimidarea românilor din Italia aparţine armatei şi Serviciilor Secrete Italiene, şi că, în baza de date a Poliţiei Italiene nu exista NICIO LAURA VASILIU “TRAFICANTĂ DE MINORI”…da, cu asta sunt perfect de acord…pentru că se înscrie în logica desfăşurării faptelor!!! Da, văzând că România nu mai este “Stat”, ci doar o fantoşă jalnică, numită, impropriu, “Stat” – italienii au pus toate “tunurile” propagandei şi intimidării/înjosirii/exasperării pe români…chiar români-cetăţeni români, chiar români-celebri români

De ce filmuleţul mi-a adus aminte de procesele staliniste, ale anilor '20-'30, din Rusia, şi ale anilor '50 din statele satelite URSS-ului? (…nu le-am cunoscut direct, fireşte, dar membri ai familiei mele au fost victime directe ale acestor procese… - şi mi-au povestit cum se desfăşurau…):

a-pentru că, după ce au apărut câţiva italieni (vreo 5-6), dintre care jumătate ne numeau pe noi, românii, “bastarzi”, iar restul ne probozeau cu epitetele de “fiinţe primitive”, “monstru”, “animele”, “nenorociţi şi cretini”   - au fost scoşi “la rampă” români-români, din Italia, şi puşi să “supraliciteze: sub cuvânt că se refereau la nişte oameni “scoşi înafara legii” (dar până şi cei aşa-zis “scoşi înafara legii”, tot de lege trebuie apăraţi, sub prezumţia de nevinovăţie, apoi anchetaţi şi dovediţi, “fără urmă de îndoială” – ceea ce nu s-a petrecut în niciunul dintre cazuri!!! - …6 inşi intră într-un bar din Roma, strigând, în italiană, şi devastând barul…concluzia: “Erau români!!!” – deci, românii sunt identificaţi nu după paşaport/acte, ci sunt identificaţi cu orice faptă negativă de pe teritoriul Italiei, iar nu cu vina lor…dacă or fi având-o!!! – nimeni nu poate nega că, din cca. 2 milioane de români, nu vor fi fiind, cum zic italienii, şi vreo “2729” infractori” – dar întâi dovediţi-i, judecaţi-i etc., nu urlaţi bestial, ca gibonii!!!) – românii chemaţi în studiourile TV Berlusconi (cine ştie ce târg au acceptat, anterior… - trebuie să ne fie permisă susceptibilitatea, după atâtea acuzaţii globale, nedrepte, revoltătoare…)  - şi producând, şi românii respectivi, nişte urlete “giboneşti”, exact după modelul italian-stalinist…;

            b-pe timpul proceselor staliniste din URSS şi statele satelite – şi amintiţi-vă şi pe “Fenomenul Piteşti”!!!!! – cei din sală erau obligaţi să se prefacă “Dunăre de mânioşi”, şi să “înfiereze cu curaj” (faţă de cine  “curajul”? – faţă de cei din boxa acuzaţilor care, invariabil, erau aduşi în lanţuri?!) pe “şerpii”, “bandiţii şi criminalii” etc. – apoi, înşişi “inculpaţii”, nu pentru a li se micşora pedeapsa”, ci pentru “a da bine” la procesul de înjosire a omului…erau siliţi să spună tot felul de prăpăstii, “autoînfierându-se”…(amintiţi-vă de mărturiile celor “re-educaţi de Ţurcanu şi ai lui, la Piteşti, cum erau siliţi să “mărturisească”: “mama e curvă”, “tata e criminal” etc.etc.).

Păi, “românaşii” chemaţi la postul berlusconian Italia 1 spuneau, parcă cu disperarea de a-i întrece în ticăloşia insultelor pe italienii “pescuiţi” de pe stradă (pariez că “românaşii” cu pricina nu prea aveau actele de şedere “în regulă”…sau vor fi fost scoşi, special, din temniţe...): “Idioţilor! Împuşcaţi-vă!” “Animalelor!” “Imbecililor!” “Toţi în închisoare!”…(...bine, acuma trebuie să recunoaştem că urmau, de fapt, un “drum deschis”: urmau “linia Cioroianu”, cu “lagărul” lui din pustiu, “dintre Alexandria şi Cairo”…).

Şi ce-aţi mai vrea de la românii intraţi în UE, italie-naşilor?! Să declarăm că Al Capone a fost român, că Familia Gambino se numea, de fapt, Gambinescu, că Jack Spintecătorul s-a născut la Crevedia, că …?!

Acest neo-stalinism, de care am mai făcut vorbire şi în legătură cu SUA, devine obositor…Italienii nu acţionează de capul lor, asta e clar…Şi convingerea noastră, în legătură cu un complot suprastatal, “globalist”, cu scopuri, în primul rând, mistico-politice, iar nu doar economice(că doar nu e prima oară, în ultimii 17 ani, când şubreda Italie se află în recesiune economică!) – se va verifica, nu doar prin ziarul Ziua, dar chiar şi pe căi mult mai demne de crezare, cât de curând…

Până atunci, reiterăm propunerea ca românii (câţi vor mai fi rămas cu demnitate în ei…) să revină în ţară, cât mai degrabă, şi să considere că UE a fost şi va rămâne o sumbră păcăleală...Oricât de grea ar fi viaţa în România, oricât de multe “scroafe” s-au căţărat prin plopii româneşti…măcar nu rişti (decamdată!) să-ţi explodeze ciorba din blid…să te scuipe în frunte fitecine, şi cu „acordul deplin al autorităţilor  statului”!!!... - să te ia la ciomăgeală şi la măcelăreală, când le convine, nişte neisprăviţi de macaronari...Nu mă refer la toţi italienii, deşi cam toţi sunt victima unei grosolane manipulări cu “insecuritatea prin emigranţi”… - deşi, dacă n-ar fi nişte mancurţi aproape perfecţi, unii italieni şi-ar da seama cât de mult au ajutat economia “răznită”, a unui popor italian în derivă politico-economică (scindat aproape total între Nordul instigat de Umberto Bossi-Liga Nordului, şi Sudul controlat de Mafia calabreză şi siciliană...) - aceşti emigranţi “sclavizaţi”, cu lucrul lor “la negru”…Dar italienii, în prea mare/îngrijorătoare majoritate, trag cu ochiul la …Alessandra Mussolini şi “bossul” Berlusconi, ca să ghicească un promiţător zâmbet pe faţa lor de “naşi”…laşi…

Până atunci, nu încetăm să ne arătăm totala greaţă faţă de făţarnicii hadâmbi care, cică, “ne conduc”…În timp ce ţara-România şi românii – ARD!!! …(de ruşine, revoltă şi neputinţă!) - ei îşi piaptănă chelia…cu cochetăria unor babe senile şi “alzheimer-iste”, gungurind, pe toate posturile TV, despre “votul uninominal”…dar nesuflând prea multe vorbe despre alegerile europarlamentare…pentru că s-a văzut cum ne trădează (voit sau impus de UE!), grupul PD-România (!!!), din grupul PP, din Parlamentul de la Bruxelles…votând cu…Italia neo-fascistă, în loc să-şi apere Neamul lor Românesc…Încă o dată: ne ştim uscăturile, nemernicii etc., ne ştim defectele de popor în istorie (defecte care nu întrec, în niciun caz, defectele altor popoare!!!) – ...noi nu acceptăm modelul SUA, care numai nu şi-a felicitat militarii-ucigaşi, pe tărâm românesc, ai lui Teo Peter şi Virgil Brescan... - dar nici NU ACCEPĂM SĂ FIM COBAII UNUI EXPERIMENT (de mult plănuit, de “Oculta Mondială”!) AL UNEI DICTATURI FASCISTO-NAZISTE SUPRASTATALE/GLOBALIZATE!!! (...cu largul concurs al „hadâmbilor” noştri, care-şi zic „conducători”...).

 

***

O LUME NEBUNĂ, NEBUNĂ...ŞI UCIGAŞĂ DIN FAŞĂ!!!

Citim, într-un material de pe Internet, că personajul Hannibal Lecter, medicul psihiatru canibal, din filmul Tăcerea mieilor, a ajuns, în sondaje, „cel mai îndrăgit personaj negativ din istoria filmului”. Deci, tragem noi concluzia, omenirea a ajuns să nu mai agreeze „Feţi-Frumoşii”, justiţiarii cosmici, modelele moral-cristice/religioase – în schimb, se dă  în vânt după căpcăuni şi satane ambulante...Nu neagă nimeni jocul plin de talent al actorului Anthony Hopkins – dar, de la jocul unui actor şi până la a-l socoti drept „ideal de viaţă” pe personajul întruchipat de acel actor, într-un film gemând/urlând de maladiile demonic-antispirituale ale vremilor noastre...cale lungă...Cel puţin aşa am fi fost tentaţi să credem. Dar nu-i deloc aşa!!!

Pentru că, în Jurnalul naţional din 30 august 2007, citim că, preluând „gusturile” canibalului „artistic”-virtual, Hannibal Lecter, un tânăr german, de 19 (!!!) ani, Robert Ackerman, a „consumat ” inima şi limba colegului său de adăpost public, Josef S., în vârstă de 49 de ani...

Tot un german, Armin Meiwes, „a dat anunţ pe internet că doreşte să întâlnească o persoană care să se lase <<consumată>> de bună voie, este cu mult mai spectaculos în privinţa detaliilor sordide. La anunţul lui Meiwes, supranumit şi <<canibalul din Rotenburg>> sau <<maestrul măcelar>>, a răspuns cineva care s-a lăsat mâncat, consimţind să fie mutilat şi omorât de criminalul german. Meiwes a fost arestat în 2002 şi condamnat la opt ani de închisoare.”

...Bun mai e şi Internetul ăsta, domle! Mai ales dacă te prinde cheful de a te lăsa „consumat” de alde Armin Meiwes...Dar ăia de la poliţie, sau, să zicem, CNA-ul lor de germani, nu s-au sesizat, niciunul, de acest anunţ aberant...???!!! Cum nu s-a sesizat CNA-ul românesc, acum câteva săptăâni, de apariţia unui „portal” cu  filme cu pedofili „în acţiune”...

...Iar lui Meiwes i-au dat judecătorii numai 8 ani...după care poate să-şi continue ospăţul, sănătos...Noi nu suntem, în niciun caz, adeptul pedepsei cu moartea (din foarte multe considerente, primul fiind cel creştin!!!) – dar nici nu agreem ideea ca noi, sau copiii noştri, să ne întâlnim, pe drum de seară, prin oraşele şi satele patriei noastre (sau a altora...), cu câte-un drăgălaş de canibălaş!...Aşezămintele frumos şi sugestiv intitulate  „balamucuri” sunt anume create, pentru a oferi confort pe viaţă, unor astfel de brontozauri ai „civilizaţiei” pe dos a umanităţii terestre...Şi, poate, sugerăm noi, sfois, pentru a se cerceta, cu discreţie, dar şi cu încpăţânare, care sunt adevăratele cauze, care generează atât apariţia acestor monştri, cât şi a adulatorilor lor isterici...”fano-canibalilor”...

...Germanii, ca şi ceilalţi tereştri, se mândresc cu canibalii lor, răsfăţându-i cu porecle înduioşate...până la sânge...Ar fi în stare, fiecare adulator de canibali, probabil, să-şi ia câte un canibal în cuşcă, ori să-l ţină pe etajeră, ca să-i facă visele mai plăcute şi mai intense/palpitante...Dumnezeule, dar gândiţi-vă că aceşti monştri chiar şi-au mâncat „tovarăşii”, nu şi i-au doar filmat, la modul senzaţional-trucat...

...Noi credem, cu toată tăria, că, în toată afacerea asta, şi în altele de acelaşi soi , de tipul zâmbăreţilor, care se desfată, în faţa camerelor de luat vederi, stând călare pe proaspetele cadavre pe care le-au „obţinut”, tăind beregata mamei, tatei, surorilor, fraţilor şi bunicii, plus a vreo doi-trei oameni întâlniţi, din întâmplare, pe drum, şi aduşi în „lotul” cadavrelor doar aşa, ca să nu-şi „piardă mâna” meseriaşul... – nu este doar vina unui Bill Gates, lacom şi iresponsabil, care nu a tocmit şi o „poliţie a imaginii” ... – ci suntem de vină cu toţii, noi, cei care nu luăm în seamă esenţa poruncii dumnezeieşti: „Să nu ucizi!” Dumnezeu n-a specificat: „Să nu ucizi oameni!” – şi, atunci, e lesne de presupus că a vrut să spună: „Să nu ucizi/distrugi VIAŢA, ÎN TOATĂ SPLENDOAREA ŞI IREPETABILITATEA EI DUMNEZEIEŞTI!” Mai precis, cine ştie să bage cuţitul într-un animal ori nu-i este milă de un copac (...sau păduri, sau „parc Bordei”...), care se prăbuşeşte sub dinţii drujbei, e tare uşor să schimbe direcţia cuţitului ori drujbei, spre gâtul/pieptul semenului-om...Pe Cain îl întâlnim, în faţă, în oricare măcelar, călău, gardian-torţionar (...de Guantanamo, să zicem...), îl întâlnim în oricare copil, pe care-l admirăm cum chinuie animalele, în oricare căruţaş care-şi biciuieşte, până la moarte, gloaba care îşi împleticeşte copitele pe polei...ba chiar într-un prim-ministru român, numit Călin Popescu-Tăriceanu, care trece pe lângă un biet pensionar/petiţionar, pe care bodigarzii sus-zisului personaj politic îl trântiseră la pământ, cu faţa de pavaj...cam ca pe un bou la tăiere... – ...şi trece premierul pe lângă scena asta, cu atâta indiferenţă, de parcă, sub ochii lui, se desfăşura culmea firescului, sau imaginea nu era suficient de interesant-incitantă, ca să merite un popas de înţelegere omenească...

...Poate este şi o greşeală a preoţilor creştini, să nu se hotărască a lămuri, clar, noroadele, asupra diferenţei enorme între concepţia (deci, gradul de evoluţie spirituală...) din Vechiul Testament (plin de o apologie maladivă a crimelor ”poporului ales” şi a acelui ciudat Domn al Mâniei şi al Răzbunării, Yahweh... – şi care stă sub semnul sumbrei legislaţii a lui „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”...) – şi Noul Testament, care aduce religia Iubirii şi a Iertării de „77 de ori câte şapte”... a Hristosului Autojertfit...Dumnezeu care pregăteşte deschiderea porţilor Noului Ierusalim...opus Vechiului Ierusalim TOCMAI prin Legea Iubirii, opusă Legii Răzbunării, în carte „sângele strigă după sânge”...Cum îşi închipuie cineva că, pe porţile de fulger alb-dumnezeiesc ale Noului Ierusalim, ar putea accede canibalii şi „fanii” lor”...?!

 

...Oameni buni, daţi-vă seama, pentru numele lui Dumnezeu, de diferenţa dintre realitate şi virtualitate!!! Oameni buni, treziţi-vă! Altfel, noi, care nu răsfăţăm canibalii (...ori prim-miniştrii avizi de „senzaţii tari”...) ca pe pisoi, papagali ori alte lighioane de companie, vom considera că am descins pe o planetă nebună...greşeală de „pilotaj divin”...

 [1] -Cf. V. Lovinescu, Dacia Hiperboreană, Rosmarin, Buc., 1994, p. 65:” Iosif din Arimateea, plecând pe o corabie cu Sfântul Graal, spre Marea Britanie, s-a oprit îndelung în cetatea SARAS, al cărui Rege era EVALAC(...). La sfârşitul Questei Graalului, <<din cauza păcatelor Bretonilor>>, Galaad, Perceval şi Bohor  s-au îmbarcat cu Sfântul Potir în aceeaşi corabie, care îi duce până la Cetatea SARAS, al cărei Rege devine Galaad; acesta a închis Graalul în Templul Spiritual al acestei Cetăţi. Din Saras, au ieşit Sarazinii, spune povestea...Saras, Sarabii; Evalac, Valahii; Sarab transformat în Arab, denumire populară a Negrului, la fel ca Sarrasin (şi Maur) în Evul mediu Occidental. Resorbţia GRAALULUI în Templul Spiritual din SARAS, tot atâtea lucruri formidabile, greu de precizat, nu atât din pricina lipsei de fapte, ci pentru că sunt inefabile...”

Bine că domnul Djuvara transformă fapte deloc inefabile, în...falsuri „cu gură mare”...Foarte mare, incredibil de mare...şi goală...

 

 

[2] -UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, conform denumirii originale din engleză, United Nations Education, Science and Culture Organization) a fost fondată la 16 noiembrie 1945. Îşi are sediul în Paris, Franţa, dar are şi 73 de suboficii active în diverse ţări ale lumii.

Constituţia adoptată în Conferinţa de la Londra din noiembrie 1945 şi aplicată începând cu 4 noiembrie 1946, a fost adoptatî de cele 20 de state fondatoare (Regatul Unit, Noua Zeelandă, Arabia Saudită, Africa de Sud, Australia, India, Mexic, Franţa, Republica Dominicană, Turcia, Egipt, Norvegia, Canada, China, Danemarca, Statele Unite ale Americii, Cehoslovacia, Brazilia, Liban şi Grecia).

UNESCO are 191 de state membre (octombrie 2003) şi 6 state asociate. România este membră UNESCO din 27 iulie 1956.

 

[3] - Citeam într-o gazetă că, pe când Forza Nuova Italia hăituia valahi şi romi, pe străzile Romei, 12 copii de valah luau, cu aplauze, TOT în Italia, premii I, la cântec...Deci, ne-am fi putut înţelege „din cântec”, dacă v-aţi fi purtat cu noi ca oamenii de omenie, nu ca...”carbonarii”...

 

***