| PRIMA PAGINA |

CURRICULUM VITAE

 

 

ADRIAN BOTEZ

 

Născut pe 10 noiembrie 1955, la Gura Humorului, judeţul Suceava.

Doctor în ştiinţe filologice  -  cu lucrarea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană (coord. ştiinţific: prof. univ. dr. DUMITRU IRIMIA, de la Univ. “Al.I.Cuza”-Iaşi). Actualmente: prof. la Colegiul Tehnic “Gheorghe Balş”-Adjud.

În 1999, fondează  şi devine redactor coordonator al revistei bianuale CONTRAATAC - revistă de educaţie, cultură şi literatură, pentru elevi şi profesori - îndreptată împotriva prostului-gust, imposturii şi agresiunii imoral-antiartistice. Ediţie on-line – Contraatac – revistă de cultură şi de atitudine creştină

Tatăl: IOAN – lt. colonel de aviaţie, în Flotila Gărzii Regale; tatăl este descendent (stră-stră-stră-nepot), pe linie maternă, din “martirul Bucovinei” – GRIGORIE GHICA al III-lea VOIEVOD, domnitor al Moldovei (1764-1767 şi 1774-1777) şi al Munteniei (1768-1769); asasinat de turci, prin strangulare, apoi decapitat, la Beilic (casa de găzduire a emisarilor turci trecători prin Iaşi) , pe 1 octombrie 1777, pentru că “a protestat vehement împotriva cedării Bucovinei către Imperiul Habsburgic. Iritaţi de protestele domnitorului, austriecii au cerut turcilor să-l înlăture. Este înmormântat la biserica Sfântul Spiridon din Iaşi.”

 

Mama: ADRIANA  - funcţionară PTTR; mama, pe linie maternă, se trage (ca stră-stră-nepoată) din oameni ai Bisericii Ortodoxe Române şi din cel mai important pictor bisericesc din România veacului al XIX-lea, EPAMINONDA BUCEVSCHI / BUCESCU (bunul prieten bucovinean al lui MIHAI EMINESCU), iar prin alianţă (după cumnată), se înrudeşte cu familia PORUMBESCU, din Stupca (familie care a dat un alt martir bucovinean, pentru românism: pe CIPRIAN PORUMBESCU).

***

 

Şcoala primară (1962-1966) o urmează în oraşul natal, cu învăţătoarea ELENA BUŢINCU (prima lui “maestră”, care-i recunoaşte “lui Nichipercea” de Botez meritul unor compuneri insolite şi cam stranii, în conţinut… - aspră, dar cu minunat har de APOSTOL AL ŞCOLII ROMÂNEŞTI, în acei ani de stalinism sadea… - Dumnezeu s-o ierte şi să-i odihnească vocea ei de leoaică!). Tot în Gura Humorului a făcut şi gimnaziul (1966-1970).

Urmează examenul de intrare la liceu…: una dintre profesoarele din comisia examinatoare (ulterior, profesoara sa de Română, pentru un an…apoi, a plecat la ceruri!), doamna CRAINIC, îl remarcă pentru imaginaţia debordantă, cu care “catindatul” îşi completa…cunoştinţele şi răspunsurile, despre romanul sadovenian…

 Liceul (1970-1974).

Absolvent, cu bacalaureat,  al Liceului Teoretic din Gura Humorului – 1974.

Aici, la acest liceu, devine colaboratorul (din 1972), apoi, din 1973, redactorul-şef al revistei liceului: NĂZUINŢE – unde îşi face debutul (absolut!) şi ca poet, dar şi ca eseist şi critic literar… (la Poşta redacţiei!). Maeştrii săi, la acest nivel, sunt profesorul  de Latina, NICOLAE POPESCU, şi profesoara de Română, ELEONORA MURARIU, care-l stimulează şi încurajează (ambii…) în gândul de a “da” la Filologie…Fatală greşeală a luminaţilor conspiratori”(…constată Adrian Botez, abia azi!)!

 

Absolvent al Facultăţii de Filologie (secţia română-franceză) a Universităţii “Al.I.Cuza” – Iaşi – 1978. Maestrul de aici: prof. univ. dr. DUMITRU IRIMIA (mentor încă din primul semestru al primului an de facultate al lui A. B.! – stimulându-l straşnic spre arta subtilă a hermeneuticii...).

 

Este repartizat guvernamental, în 1978, la Liceul Agroindustrial din Adjud (azi, Colegiul TehnicGh. Balş”). Din 1978, devine membru al Cenaclului Casei de Cultură din Adjud – LUMINA . În 1979, când dl TITUS VÂJEU vine la Adjud, pentru a-i „televiza” pe scriitorii Adjudului, şi răsfoieşte, pentru eventuală cenzură, caietele cu poezii ale proaspătului profesor Adrian Botez, se îngrozeşte, pur şi simplu: „Păi, mata scrii numai despre hristoşi şi serafimi! Nu se poate, dom'le! Altceva nu ai?

Nu. Altceva nu avea Adrian Botez. Încăpăţânat şi al dracului, bucovineanul!

...Şi, decât să fie publicat conform „tipicului” compromisului politic de atunci, ADRIAN BOTEZ A PREFERAT SĂ AŞTEPTE  DEBUTUL (POETIC)...19 ANI (ADICĂ, PÂNĂ ÎN 1998)!!!

...Între timp, îşi ia toate gradele didactice: definitivat (1981), gradul al II-lea (1986) şi gradul I (1992). Este şi anul în care se înscrie, în paralel cu gradul I, la examenul de doctorat.

 

Doctor în ştiinţe filologice  -  cu lucrarea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană (coord. ştiinţific: prof. univ. dr. DUMITRU IRIMIA, de la Univ. “Al.I.Cuza”-Iaşi). – “proclamat” pe 14 februarie 1997,  la Universitatea “Al. I. Cuza”-Iaşi, amfiteatrul III-12. Membrii comisiei de examinare şi acordare a titlului de “doctor în ştiinţe filologice”  sunt de la Universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara şi Iaşi.

 

Între 1997 şi 2001 – are un ultim maestru spiritual: VICTOR OPRESCU, secretarul Societăţii Antropozofice din România - cel care-l iniţiază în rozicrucianismul antropozofic steinerian.

***

 

Actualmente, A.B. este profesor de Română, la Colegiul Tehnic  “Gheorghe Balş”-Adjud.

Căsătorit, cu o femeie, ELENA, despre care ar trebui să scrie o carte cât Biblia, pentru a-i mulţumi că există. Şi cu trei copii (slavă Lui Dumnezeu, sănătoşi la trup şi, mai ales, la Duh!), pe care i i-a dăruit această femeie dragă: OANA, OCTAVIAN, ELENA.

Adresa e-mail: a.adrianbotez@gmail.com

 

***

 

 

RECAPITULĂM…şi continuăm:

 

Debut absolut (cu poezie şi eseu/critică) : în 1972, la revista Năzuinţe”  (căreia i-a fost şi redactor-şef), a Liceului Teoretic din Gura Humorului.

 

Debut (cu poezie) în revistă culturală consacrată: 1988, revista Steaua-Cluj.

 

Debut (cu eseu) în revistă culturală consacrată : 1985, în revista Collegium-Iaşi, Buletin al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România.

 

 

Doctor în ştiinţe filologice  -  cu lucrarea Spirit şi Logos, în poezia eminesciană (coord. ştiinţific: prof. univ. dr. DUMITRU IRIMIA, de la Univ. “Al.I.Cuza”-Iaşi). Actualmente: prof. la Colegiul TehnicGheorghe Balş”-Adjud.

 

În 1999, fondează  şi devine redactor coordonator/director al revistei bianuale CONTRAATAC - revistă de educaţie, cultură şi literatură, pentru

elevi şi profesori - îndreptată împotriva prostului-gust, imposturii şi agresiunii imoral-antiartistice. Ediţie on-line – Contraatac – revistă de cultură

şi de atitudine creştină: http://revistacontraatac.wordpress.com - …revistă care, în forma ei  „de hârtie” (şi pe site-ul: www.adrianbotez.com), cu

Voia Domnului, supravieţuieşte şi azi!!!

***

 

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:

 

I-în colectiv redacţional Scara-Bucureşti, redactor la revista „ONYX”, DUBLIN/IRLANDA, redactor la Starpress Vâlcea Turism (revistă

internaţională ROMÂNO-CANADIANO-AMERICANĂ online, de turism, cultură, afaceri, diaspora şi ştiri), redactor la Ziarul MIORIŢA USA, Singurul

ziar românesc INDEPENDENT din Americaredactor Ardealul literar-Deva, redactor Crezul nostru-Bacău, redactor Salonul literar-Focşani,

membru în Colegiul de redacţie al revistei “FOAIE NAŢIONALĂ”-Bucureşti etc.

 

Membru de Onoare al Colectivelor de redacţie ale revistelor „REGATUL CUVÂNTULUI” şi „SFERA EONICĂ” – Reviste de cultură universală, editate

sub egida Ligii Scriitorilor Români.

 

II-A publicat în şi colaborează (regulat sau sporadic) la revistele şi ziarele: Steaua-Cluj, Cetatea culturală-Cluj, Citadela-Satu Mare, Zodii în  

cumpănă-Oradea, Nova Provincia Corvina-Hunedoara, Vatra veche-Târgu Mureş, Viaţa Românească-Bucureşti, Luceafărul-Bucureşti,

Dimândarea-Bucureşti, Deşteptarea aromânilor-Bucureşti, Permanenţe-Bucureşti, Rost-Bucureşti, Origini-Bucureşti, Cotidianul-Bucureşti,

Collegium-Iaşi, Poezia-Iaşi, Porto Franco-Galaţi, Plumb-Bacău, Credinţa Ortodoxă-Bacău,  Fereastra-Mizil, Pro-Saeculum-Focşani, Oglinda literară-

Focşani, Observator/München-Germania etc. – precum şi la revistele electronice ARP-Artur Silvestri: Neamul Românesc, Ecoul, Epoca, Luceafărul

Românesc, Dacologica, Studii etnoistorice, Monitor cultural, Arhiva românească, Tânărul scriitor, Scriitori români contemporani, Universul cărţilor,

Boabe de grâu, Soarele  - dar şi la Agero-Stuttgart, Noi nu, Clipa-California (SUA), Vâlcea Turism-Canada, Mioriţa USA/California-SUA, Sfera

online, Curentul Internaţional/Canada, Revista Phoenix/Arizona-SUA, Bruxelles Mission – portal al  românilor din Ţările de Jos, Slova Creştină,

Revista Zeit-Brăila, Napocanews , Starpress Vâlcea Turism/Canada, Destine literare/Canada, Pagini româneşti-Romanian Pages/Noua Zeelandă,

Constelaţii diamantine-Craiova, Scurt Circuit Oltean-Craiova, ScrieLiber-Iaşi, Feed Baxk-Iaşi etc. etc.

 

VOLUME DE VERSURI: 1-Jurnal din marea temniţă interioară (Axa-Botoşani, 1998); 2-Rog inorog (Salonul literar-Focşani, 1998); 3-Povestea

unui colecţionar de audienţe (Corgal Press-Bacău, 2003); 4- Epopeea Atlantică (Corgal Press-Bacău, 2003); 5- Eu, barbarul (Casa Scriitorilor-Bacău,

2005); 6- Crezuri creştine - 70 de sonete cruciate; Van Gogh – perioada Borinage (tumorile artei), Casa Scriitorilor, Bacău, 2005; 7-Nu mai ridicaţi din

umeri! (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007); 8-În contra demenţei de astăzi în cultura română (Ed. ProPlumb, Bacău, 2008); 9- Aici – la-ntâlnirea tuturor

câinilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2009; 10-Cartea Profeţiilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2010; 11-Liniştea lumii, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011; 12- Obârşii

, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2012; 13-La prohodul bradului,  Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2013; 14-Cavalerii  Apocaliptici. Psalmodieri în Vârful Muntelui, Ed.

Rafet, Rm. Sărat, 2014; 15-Eliberarea de trepte, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015.  

 

Prezenţă în antologia bilingvă (română-franceză) În căutarea îngeruluiEn quêtte de l'ange, din creaţia poeţilor vrânceni, selecţie de prof.

VALERIU ANGHEL, Pallas, Focşani, 2006 – trad. prof. univ. dr. CONSTANTIN  FROSIN. Prezenţă în antologia engleză a prof. univ. dr.  DAN

BRUDAŞCU: Voices of contemporary Romanian poets – selection and English version by Dan Brudaşcu, Sedan Publishing House-Cluj, 2007.

Inclus în Antologia sonetului românesc, de Radu Cârneci - vol. al III-lea. Inclus în toate cele trei volume ale trilogiei  Cartea întâlnirilor, de Eugen Evu.

 

PROZĂ: 1-volumul Basme- pentru copii, pentru oameni mari şi pentru foarte mari oameni  (Corgal Press-Bacău, 2004); 2-Nălucirile abatelui

Bernardo – cinci povestiri fantastice, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2014; 3- „Prostul” – cincisprezece povestiri ciudate, cu EPILOG, Ed. Rafet, Rm. Sărat,

2015; 4- Domnul X – roman antepostidemmodernist, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015;   5- “Revoluţia” lui Lucio Ferrante -  sau Cabala Nebunilor   -

poveste alchimică- Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2015.

 

CRITICĂ/HERMENEUTICĂ:1- Prigoniţii cavaleri ai Mielului  -  despre poezia cultă aromânească (Ed. Dimândarea părintească, Buc., 2000);

2- Spirit şi Logos, în poezia eminesciană  -  pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textului eminescian (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2005);

3Loja Iohanică Românească – ION Creangă, ION Luca Caragiale, IOAN Slavici  - pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor lui Ion

Creangă, Ion Luca Caragiale şi Ioan Slavici (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2006) – a obţinut Premiul de excelenţă al Ed. RAFET, pentru 2006; 4-Cei Trei

Magi ai prozei româneşti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) – şi Epoca Mihaelică :  pentru o nouă hermeneutică, aplicată asupra

textelor lui Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu şi Mircea Eliade (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2007) –  a obţinut Premiul de excelenţă al Ed. RAFET, pentru

2007; 5- Opera scrisă a lui Corneliu Zelea Codreanu – între vizionarism şi alchimie naţională, Criterion Publishing, Bucureşti, 2009;

6-NORMALITATEA REACŢIONARĂ: sinergia scris-făptuire-fiinţare cosmică, la Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce – pentru o

nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor cronicarilor moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Editura Rafet, Rm. Sărat,

2012; 7-„DOSOFTEI – VESTITORUL LUI EMINESCU – prima abordare stilistico-poetică/hermeneutică, a operei Sfântului Mitropolit

DOSOFTEI” – Editura Rafet, Rm. Sărat, 2014; 8-„EMIL BOTTA – închinător înfrânt Eminescului...?! Arheii emilbottieni” – Editura Rafet, Rm. Sărat,

2015.

 

ESEURI: 1-RuguriRomânia sub asediu, Carpathia Press, Buc., 2008 (postfaţă de dr. Artur Silvestri); 2-Cartea Cruciaţilor Români, Ed. Rafet, Rm.

Sărat, 2008; 3-„Cazul Dacia...”, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2011;         

 

-DIN  15 MAI 2004, ESTE MEMBRU AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.

 

-DIN 15 MAI 2014, ESTE MEMBRU AL ACADEMIEI DACOROMÂNE TDC (« TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA »).

 

-DIN 18 SEPTEMBRIE 2011, ESTE MEMBRU COLABORATOR AL ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ,

DIN QUÉBEC/CANADA.

 

-Asociaţia cultural-umanitară şi ştiinţifică „PROVINCIA CORVINA”-HUNEDOARA şi Redacţia revistei de ariergardă culturală „NOVA

PROVINCIA CORVINA”-HUNEDOARA – îi acordă „DIPLOMA DE EXCELENŢĂ, PENTRU ANUL 2011”: „Se acordă distinsului domn

ADRIAN BOTEZ-senior, pentru opera sa poliedrică, impregnată de simţirea românească autentică” – pe data de 14 ianuarie 2012.

 

-Asociaţia cultural-umanitară şi ştiinţifică ”PROVINCIA CORVINA”-HUNEDOARA şi Redacţia revistei de Literatură şi ArtăNOVA

PROVINCIA CORVINA” – Preşedinte: dr. ing. ION URDĂ; Redactor-şef: academician EUGEN EVU  -  „îi acordă „DIPLOMA DE EXCELENŢĂ,

PENTRU ANUL 2013, distinsului domn ADRIAN BOTEZ-senior, pentru extraordinarul volum de versuri <<LA PROHODUL BRADULUI>> , cât şi

pentru originalitatea întregii sale opere literare”.

 

-Este laureat al Marelui Premiu al Salonului Literar-Dragosloveni  -  ediţia a 26-a, noiembrie 1998.

-Premiul U.S.R., pentru POEZIE  -  pentru anul 2005.

-Premiul U.S.R., la CRITICĂ/HERMENEUTICĂ, pentru anul 2006.

-Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Literatură „Titel Constantinescu”, Rm. Sărat, 2011 – pentru volumul de eseuri „Cazul DACIA...

 

PREMIUL PENTRU PUBLICISTICĂ: joi, 3 iunie 2010, la sediul Uniunii Scriitorilor din România, i-a fost decernat  Premiul pentru publicistică (în

cadrul Premiilor Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Oamenilor de Artă Români - LITERART - XXI şi ale revistei Origini – Romanian Roots

pe anii 2008-2009): prof. dr. Adrian Botez (cf. revista Conexiuni, Anul VI, nr. 64, iulie 2010).

 

PREMIUL  DE EXCELENŢĂ, LA CEA DE-A V-A EDIŢIE A FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „TITEL CONSTANTINESCU” (organizat de

Editura RAFET), acordat de ASOCIAŢIA CULTURALĂ „RENAŞTEREA RÂMNICEANĂ”, pentru volumul „NORMALITATEA 

REACŢIONARĂ: SINERGIA SCRIS-FĂPTUIRE-FIINŢARE COSMICĂ,  LA GRIGORE URECHE, MIRON COSTIN, ION NECULCE -pentru o

nouă hermeneutică, aplicată asupra textelor cronicarilor moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce”, Editura Rafet, Rm. Sărat, 2012.

 

PREMIUL “FĂNUŞ NEAGU”, al Festivalului Internaţional “TITEL CONSTANTINESCU”, Ediţia a VII-a, Rm. Sărat (Republica România)-

Edineţ (Republica Modova)-2014.

 

DIPLOMĂ PENTRU CONTRIBUŢIA SUBSTANŢIALĂ LA DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE PRIETENIE DINTRE ROMÂNII DE

PRETUTINDENI”, în cadrul Festivalului Internaţional de Creaţie Literară „TITEL CONSTANTINESCU”, Edineţ (Republica Moldova) –

Râmnicu Sărat (România).

 

DIPLOMA DE EXCELENŢĂ, PENTRU ACTIVITATE PUBLICISTICĂ, ÎN ANUL 2013, acordată  de către revista SCURT CIRCUIT OLTEAN, (redactor-şef: dna MARINELA PREOTEASA).

 

Nominalizat la Premiile ARP (Asociaţia Română pentru Patrimoniu), pentru 2007  - prin lucrarea “LOJA IOHANICĂ ROMÂNEASCĂ”.

 

-CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ADJUD – 2009.

 

-I se acordă titlul de DOCTOR HONORIS CAUSAal Academiei DACOROMÂNE (ACADEMIA DACOROMÂNĂ-A.D.R. este principala parte componenta autonomă a Fundaţiei ADRTDC şi, totodată, continuatoarea şi legatara unică a Institutului Naţional pentru Românitate şi Românistică-INPROROM, fondat în 1991, şi a Cercului de studii DECENEU), de către Preşedintele (domnul GEO STROE)  şi membrii ADR: “pentru întreaga activitate întru eternizarea valorilor naţionale” (6 August 20015).

 

ESTE PREZENT ÎN: Dicţionarul scriitorilor români de azi (din România, Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul sârbesc, Europa Occidentală, Israel, America) – de Boris CRĂCIUN şi Daniela  CRĂCIUN-COSTIN, Iaşi, 2011; Vocaţie şi destin - dicţionarul personalităţilor vrâncene, Ed.Terra, Focşani, 2000, al lui Valeriu ANGHEL; Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor vrânceni, al lui Florin MUSCALU, Ed. Revista ”V”, Focşani, 1999; Dicţionar elementar de scriitori români contemporani – în revistele electronice ARP; Album biobibliografic “OCTAVIAN VOICU” – Creatori din Moldova de Mijloc, Ed. Casa Scriitorilor, Bacău, 2005; Ateneul Scriitorilor – Ed. Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2008; CONSTELAŢII LITERARE VRÂNCENE (dicţionar, volumul I), de Petre ABEABOERU, Editura Terra, 2013; Harfele harului - antologie de poezie creştină, realizată de Eugen EVU şi Ion URDĂ, Ed. Corvin-Deva, 2007; Cuvinte pentru urmaşi, vol II, Modele şi exemple pentru Omul Român, Carpathia Press, 2007 – ed. îngrijită de Artur SILVESTRI; Al Cincilea Patriarh, Intermundus, Buc., 2007- ed. îngrijită de Artur SILVESTRIAntologie literară, Valman, Rm. Sărat, 2007, ed. îngrijită de Gh. NEAGU; Antologiile revistei SINGUR (vol. I – Poezie + vol. al II-lea - Proză); ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME , Starpress 2011 (vol. I – Poezie + vol. al II-lea - Proză) varianta în limba engleză – şi L'ANTOLGIE DES ECRIVAINS DE TOUT LE MONDE (Poezie+Proză) – varianta în limba franceză, Ed. Fortuna, 2012 (sub îngrijirea Ligyei DIACONESCU); Antologia PARADOXISMULUI Internaţional (vol. 7, 8, 9),editată de prof. univ. dr. Florentin SMARANDACHE (2011, 2012, 2013); ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI – de pe toate continentele (antologator: Elisabeta IOSIF), Editura Cetatea Cărţii, Bucureşti, 2014; ANTOLOGIA DE POEZIE CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ – „PORNI LUCEAFĂRUL, editată de dna Carmen CĂTUNESCU – Editura Scrisul contemporan, Ploieşti, 2014;  ANTOLOGIA DE PROZĂ CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ – „SĂRMANUL DIONIS”, editată de dna Carmen CĂTUNESCU – Editura Scrisul contemporan, Ploieşti, 2014, Cuvântul în timp – antologie de poezie, proză şi eseistică, Editura Grinta, Cluj-Nnapoca, 2011; PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ VALAHĂ DE MÂINE (volumul al II-lea), de Ion PACHIA-TATOMIRESCU, Editura Waldpress, Timişoara, 2015 etc.

 

 

Criticul MIRCEA DINUTZ îi face profilul literar, în revista  Pro-Saeculum, nr. 3-4, Focşani, mai-iunie 2005 ( Adrian Botez  - un cavaler al Graalului ).

 

-MEMBRU DE ONOARE AL ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE DE PARADOXISM – acordat de Preşedintele dr. Florentin Smarandache,

de la Universitatea din New Mexico/SUA, pe 17 septembrie 2011.

 

-CERTIFICAT DE APRECIERE ŞI RECUNOAŞTERE A VALOROASEI CONTRIBUŢII ÎN CULTURĂ, acordat prof. dr. ADRIAN BOTEZ,

de către Departamentul „Math & Sciences Department”, al Universităţii din New Mexico – Gallup Branch/SUA, pentru 2008-2009.

 

-Este ales pentru distincţia THE RESEARCH BOARD OF ADVISORS, este nominalizat ca “MAN OF YEAR  2005, pentru merite în cultură şi educaţie

– şi pentru THE WORLD MEDAL OF FREEDOM  -  de către THE AMERICAN BIOGRAPHICAL INSTITUT, Raleigh, North Carolina, U.S.A.

 

***

1-Adresa poştală: str. Moş Ion Roata, nr. 8A, blocul 70, scara A, etajul II, apartamentul 11 – Adjud, cod postal: 625.100, judeţul Vrancea.

2-e-mail: a.adrianbotez@gmail.com

3-tel. fix: 0237 . 641.591;

4-tel. mobil: 0744/ 579.279.

Adresa electronică a site-ului: www.adrianbotez.com

 

http://www.aslrq.ro/ASLRQ_fichiers/membri.htm
 
http://www.aslrq.ro/ASLRQ_fichiers/membri_files/adrian%20botez.htm