ESEU

| PRIMA PAGINA | INAPOI

 

CARTEA CRUCIAŢILOR ROMÂNI
-România sub asediu II -

ARGUMENT

Această parte a II-a a cărţii Ruguri – România sub asediu – vine ca o completare necesară, spre lămurirea celor care văd istoria, dar nu reacţionează, nu evaluează, nu se implică, activ şi din tot sufletul, dat lor de Dumnezeu, în Cruciada contra Răului din Lume. Contra Satanei, care pare tot mai sfidător, prin slăbiciunea celor indiferenţi şi iresponsabili, care ridică din umeri, de parcă România şi Terra n-ar fi şi locul lor de încercare, pentru a se vedea când şi în ce măsură merită spiţa umană re-întoarcerea în Paradis, la starea de “chip şi asemănare cu Dumnezeu” – chip şi asemănare care, prin lucrare satanică, pare, acum, mai curând o caricatură grotescă, tot mai oribilă…De aceea am şi intitulat acest ghid al Drumului Reluat spre Dumnezeu/Hristos Mântuitorul – Cartea Cruciaţilor Români. Pentru că suntem siguri că, la fel cum se pregăteau, în 1094, europenii, pentru primul lor asalt concentrat/concertat asupra musulmanilor, pentru a re-câştiga Mormântul Lui Hristos, de la Ierusalim - şi azi se află, în România şi în lume, mulţi cruciaţi autentici, gata armaţi, aşteptând doar trâmbiţa de aur, chemarea pentru ADUNARE/SOLIDARIZARE/CINA DE TAINĂ A PREGĂTIRII JERTFEI DE SINE, PENTRU MÂNTUIREA LUMII ŞI, IMPLICIT, ROMÂNIEI…Pentru că, oricât uită de semnificaţia existenţei acestui pământ rar, ALES DE DUMNEZEU – ROMÂNIA!!! - toţi oamenii lumii, când vor urla de frica beznei ce se va aşterne, greu-apăsătoare, sufocantă, peste lume… -  tot aici, în România Ortodoxă, vor zări CANDELA APRINSĂ…aici, unde este GRĂDINA MAICII DOMNULUILOCUL INOROGULUI

Dar, ne-am pus întrebarea: cine va suna din trâmbiţă, pentru această Sacră Adunare Cruciată, întru înfruntarea Satanei? Dar dacă, din pricina ignorării procesualităţii şi cauzalităţii infiltrării Răului în lume, Cruciaţii gata pregătiţi – VOR ŞOVĂI?! Şi, atunci, am alcătuit această carte, drept ghid şi încredinţare că Răul nu e dinafara Lumii, ci este în lume, în slăbiciunile dinlăuntrul nostru, în amânarea peste fire a Începutului Cruciadei Celei Mai Curate Din Câte Au Fost…Iar Binele şi Călăuzele Mântuirii sunt în Vechii Cruciaţi, de Dumnezeu hotărâţi, din veac în veac, ai Neamului Românesc – cei care ştiu şi pot, prin puterea Duhului şi Misiunii lor Dumnezeieşti, să facă lumină şi curăţie, în noi înşine, prin întărirea Credinţei Strămoşeşti, în sufletele noastre…

Cruciatule – român sau înţelegător de oriunde al Lui Hristos-UŞA către Mântuire – nu avea frică… - porneşte să vezi, cu ochii tăi, cum a profitat Satana de NOI, pentru a-L arăta tot nouă pe Dumnezeu – schimonosit…De aceea ţi-e frică, să nu cumva să lupţi zadarnic… - şoptindu-ţi, îngrijorat, precum că la capătul luptei tale poate că nu vei întâlni Lumina Transfiguratoare de Om, Destin/Istorie…NU, N-AI DREPTATE SĂ NU CREZI ÎN PUTEREA IZBĂVITOARE A DUHULUI DUMNEZEIESC AL LUMII!! Urmează-ne, prin labirintul istoriei, şi vei înţelege că mintea noastră slabă ne-a stricat puterile de credinţă în scopul dumnezeiesc al LUPTEI. Vei vedea că, deja, de mii de ani, au fost, printre geniile Lumii, mult mai mulţi auto-jertfitori/MARTIRI, decât întrebători… - când a fost vorba de MISIUNEA MÂNTUIRII…Şi, la capătul Călătoriei, îţi vom arăta minunea INOROGULUI SUBLIM!

 

Notă: Şi cartea de faţă, ca şi cea anterioară (Ruguri) a fost posibilă tot ( ŞI NUMAI!!!) prin dialogurile fertile şi prin generozitatea, în tot felul exprimată, a domnului dr. ARTUR SILVESTRI, căruia îi mulţumim pentru înţelegerea Nevoii de Lumină, întru Trezirea Duhului Românesc.