ARTICOLE

| PRIMA PAGINA | INAPOI

 

UN SCURT COMENTARIU LA “DEMOCRAŢIE”, DAR ŞI LA…VOLTAIRE ŞI LA HENRY DE MONTHERLANT

-fragment de corespondenţă-


...Stimate şi dragă Maestre C. L. -

…Da, aveţi dreptate, cred, în legătură cu o oarece sofistică a mea, fără de voie creată, în comentariul meu despre “democraţie”... - ...dar, totdeodată, eu cred (vă citez, mereu!) că "forma ei antinomică, demagogic impusă [n.mea: a democraţiei]" a tot fost "perfecţionată, întru pervertire" (n.mea: de data asta, sunt nevoit să mă autocitez!), în ultimii 300 de ani, de către cei care au "reuşit" performanţa celei mai adânci degenerări spirituale a Terrei! - atât de controversaţii şi de ignoraţii ( de către vulg-"gloate"...cronicarii valahi, cei cam aroganţi, foloseau termenul de ..."prostime"!), totodată, iudeo-masoni, care-şi fac “lucrarea” lor anti-spirituală (FOARTE "discretă", ceva de speriat!... – atât de “discretă”, încât se vede, în fiece zi, de la orişice fereastră de om, dacă ar fi el/omul  normal…şi se vede în orice suflet de om anormalizat, din pricina climatului mondialisto-globalist iudeo-masonic, impus fie cu forţa fizico-economică, fie prin veninul unei persuasiuni neîncetate şi extrem-proteice, schimbând uluitor formele ofensive, de la…săpun/detergenţi/pastă de dinţi, şi până la televizor/calculator/Internet!) – “lucrare” diabolică, începută încă mult înainte de 1789.

...Am încercat, zilele astea, să-l recitesc, dintr-o toană stranie, pe Voltaire (care, ca şi Jean-Jaques Rousseau, este socotit "mintea care a pus în mişcare masele Revoluţiei Franceze"!). Vă rog mă credeţi că, după nici zece pagini, mi s-a întors stomacul pe dos, de scârbă! “A PUS ÎN MIŞCARE MASELE REVOLUŢIEI FRANCEZE”…păi, dacă m-aţi întreba, azi, despre “fascinaţia” ideatic-voltaire-iană, v-aş zice, categoric, că n-ar trebui să pună în mişcare nici măcar …o curcă şchioapă!!

Este atât de străvezie demagogia lui Voltaire/Jean François-Marie Arouet (“spiritul cel mai înalt al epocii sale”) şi atât de vulgar-trivială ideatica lui atee/anti-spiritualistă, mai ales în Lettres philosophiques-1731 (dar la fel stau lucrurile şi în Le siècle de Louis XIV-1751, Traité sur la tolerance, sau în insuportabil de plicticoasa  tragedieMahomet, sau în revoltătorul “poem eroi-comic”, din 1752, La Pucelle d'Orléans  etc. - …pot să facă oarecum excepţie cele două romane filosofice, Candide şi Zadig!), încât stau şi mă-ntreb, ca prostul: cum de au reuşit iudeo-masonii să ni-l impună pe Voltaire, de-a lungul veacurilor, în şcoala europeană şi americană (cel puţin!), ca fiind un "geniu străfulgerător"???!!!

Chiar atât de mult să ne fi tâmpit noi, cu toţii, "umanitatea" asta, încât să înghiţim toate "ideile fecalizate" ale iudeo-masonilor, şi să le zicem şi “bogdaproste”?! - …şi   nu mai observăm, DELOC, găunoşenia hidoasă a acestor campioni ai minciunii şi ai deformării/caricaturizării realităţii?!

Nu pot uita afirmaţia olimpiană a lui Henry de Montherlant[1886-1975], care, în eseul "Haosul şi moartea", acuză S.U.A. (S.U.A.:"mama şi tatăl democraţiei mondiale"… -  … mai exact, Montherlant acuză expresia babilonică şi acţiunile de Moloh sângeros şi pervertitor de Duh, ale "primei şi celei mai mari victorii a Francmasonieriei", cum, cu nedisimulată mândrie, afirmă ei a fi fiind fondarea S.U.A. – când zic “ei”, de data asta, mă refer, în primul rând, la  Radu Comănescu şi Emilian Dobrescu, autorii "Istoriei Francmasoneriei", Tempus, Bucureşti, 1992 ...) - …deci, zicea/acuza  aşa, olimpianul Henry de Montherlant: "O singură naţiune a reuşit să micşoreze inteligenţa şi calitatea omului, de pe aproape toată suprafaţa  pământului - şi aceasta nu s-a mai văzut de la Facerea Lumii: ACUZ S.U.A. DE COMITERE DE CRIME ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII!".

…Poate că da, poate că ne-am tâmpit (mai ales noi, valahii, închinători pe la “licurici”, în loc de Hristos-Dumnezeu!), chiar nesperat de mult  ne-om fi tâmpit (“nesperat” pentru ei, pentru iudeo-masoni: până şi ei, iudeo-masonii, sunt sigur că rămân cu gura căscată, ce victorii zdrobitoare şi copilăresc de uşoare, obţin/au tot obţinut, în contra minţii şi sufletului nostru!)  ŞI, ATUNCI, E DE RĂU CU NOI!!!

...Doamne, rugămu-ne Ţie: ajută-ne, smulge-ne din bezna păcatelor noastre, cele orbitoare de Duh, ocroteşte-ne şi călăuzeşte-ne, înspre Sfântă Lumina Ta!

Cu, mereu, aceeaşi admirativă preţuire şi caldă prietenie,

Adrian Botez