ARTICOLE

| PRIMA PAGINA | INAPOI

 

GOLANUL ŞI „DEMOCRAŢIA

 

...Atâta risipă de energie naţională, în aceste zile, care preced referendumul din 29 iulie 2012...atâta frăsuială şi cotonogeli pe sub masă, de să juri că va începe un război civil, în România cea de tot paşnică!

Şi de ce toate astea? Pentru că, se zice, rituos şi stupid: „trebuie să respectăm regulile democratice”...!!!

...Păi, dacă democraţia este doar un „joc cu reguli” (...dar ce-ar fi să ne ocupăm, în scurtul răgaz al vieţuirii noastre, pe acest Pământ, nu de JOCURI, ci de TREBURILE CELE SERIOASE ŞI ETERNE, dacă tot a vrut soarta noastră să fim OAMENI -  ...iar nu JAVRE ŞI COTOI?!?!), şi, totuşi (sau: mai cu seamă!), consumă tot ce are mai bun, din punct de vedere energetic, un popor! -  ÎNSEAMNĂ CĂ ESTE O FORMĂ DE ORGANIZARE SOCIALĂ EXTREM DE DEFICITARĂ ŞI CHIAR SINUCIGAŞĂ/AUTO-GENOCIDICĂ!

Cum, adică? Să desfăşori steagurile unui adevărat război naţional, pentru a alunga o javră ordinară, pripăşită într-o căsoaie anodină, numită „palatul Cotroceni”?! Noi socotim că un picior în dos, dat acestui derbedeu ordinar şi jalnic – TRAIAN BĂSESCU! - este/ar fi arhisuficient, pentru a rezolva problema conducerii României!

...Cum, din pricina unui derbedeu, a unui golan de doi lei grămada, să tulburăm viaţa şi liniştea unui popor de cca 20 de milioane?! Este nefiresc şi absurd!

L-au ales 5 milioane de români!” Ceeee?! Cum adică: votul aşa-zis „democratic” face ca 5 milioane de golani, de ţigani „cu fulgi în bot” (vorbesc de membrii infracţionali ai acestei etnii, nu generalizez! – ...şi, în definitiv, astfel de „ţigani” sunt şi mulţi, MULT PREA MULŢI! – dintre „românii” de azi!!!), de beţivi şi analfabeţi, să decidă cine conduce o ţară şi un popor – şi, mai ales, un Neam, din care s-au născut un Boirebista şi Decebal, un Ştefan cel Mare şi Mircea cel Bătrân, un Mihai Viteazul, un Horea şi Crişan şi un Tudor din Vladimiri, un Bălcescu şi un Cuza, un Eminescu, Coşbuc, Goga ori Blaga, un Grigore Moisil şi Traian Vuia, un Enescu, Teslea, Octavian Paler etc.?! VOTUL LUI MOISIL, EMINESCU ORI HENRI COANDĂ ŞI EMIL CIORAN ORI OCTAVIAN PALER...etc. -  SĂ FIE EGAL CU AL UNUI GOLAN, TÂMPIT SAU BEŢIV NOTORIU...dar apăraţi, şi tâmpitul, în tâmpenia lui, şi beţivul ori golanul, în beţia şi golănia lor, de un...”JOC”?! JOCUL DEMOCRATIC!

PTIU!!! Faină treabă!

Suntem sănătoşi la cap, oare, oameni buni?! Nu cred...mai ales cei ce se pun chiar „chezaşi” pentru această aiureală grotescă!!!

...E cazul ca lumea să reflecteze la aceste aspecte funambuleşti şi hidoase, chiar cu iz macabru, care obligă cca 20 de milioane de oameni (printre care există medici asemeni Vindecătorului/Taumaturgului Hristic, ingineri geniali, profesori şi preoţi cu cea mai înaltă misiune terestră, aceea de a creşte şi îngriji sămânţa trupului şi Duhului Uman...meseriaşi împătimiţi de meşteşugul lor, ba chiar şi magistraţi luminaţi!) - ...şi, toţi, o, Doamne, TOŢI! -  să se prefacă serioşi, chiar gravi ca nişte mumii, când se pregătesc să dea afară din ograda ţării un golan murdar, un găinar spurcat, un derbedeu greţos.

Nu se poate continua aşa – mai ales că, dacă vom continua aşa, toţi şmecherii lumii (că nu duce lipsă lumea, mai ales „UE-lită” – FALSĂ ŞI UCIGAŞĂ „EUROPEANĂ ELITĂ”!!!) ne vor „încăleca”, sclaviza şi aneantiza – PENTRU CĂ LUĂM ÎN SERIOS O PROSTIE ABSURDĂ - anume croită pentru ţări/popoare stră-vechi, paşnice şi visătoare, cum este a noastră/al nostru!!!

E cazul să ne grăbim a ne căuta şi găsi, precum a făcut-o Titu Maiorescu, în veacul al XIX-lea, în condiţii la fel de vitrege şi de maximă urgenţă morală, precum cele de astăzi – ELITELE DE DUH ALE NEAMULUI ROMÂNESC!!!

...E timpul să creăm, dacă nu un REGIM TEOCRATIC (în contra căruia Masoneria este grozav de aprig pornită!), măcar O CONDUCERE NOOCRATICĂ! Măcar O REPUBLICĂ PARLAMENTARĂ AUTENTICĂ!

Nu trebuie să ne dăm înapoi de la nimic care să ne ferească, pe viitor, de a ne pune, toţi, în situaţia de culme a ridicolului: să mobilizăm 20 de milioane de oameni onorabili (majoritatea...!), pentru a scăpa de UN SINGUR derbedeu, de UN SINGUR golan şmecher, care-şi râde de noi! Să nu ne mai amărâm, gândindu-ne că râsul lui de tâmpit aiurit este „alimentat” de alde...”Merkăloaia” şi nen'tu Barosso, care ştiu despre România cât ştim noi despre planeta Saturn! Şi le pasă de ea cât atâta! - ...afară de jaful/jefuirea ei ginghis-hanic/ă!

...Personal, ne-am supune şi unei DICTATURI PARLAMENTARE! Pentru că ignoranţii nu ştiu că sensul originar al cuvântului „dictatură” este foarte aproape de câmpul semantic al „Mântuirii/Salvării din Pericol de Moarte” (şi „agricultorul” Cincinnatus a fost dictator [1] !) – şi orice dictatură, în rostul ei vechi, dura doar cât dura primejdia de moarte, pentru „polis”-ul/Cetate!

Evident, cei ce se tem, cică, de „dictatură”, se tem, de fapt, de „tiranie”! Da, aici ar avea perfectă dreptate: nu se poate îngădui unui dement să-şi joace „tropoţica” aşa-zisei „democraţii” de mucava, pe spinarea şi întru distrugerea unui Neam prea puţin (ori prea lent!) reactiv, întru vitalitatea sa biologică şi de Duh!

...Până una-alta, până ne descoperim şi le punem în rânduială (şi sub lege!) ELITELE VIITOARE (cele îndelung şi înţelept alese şi spre folosul cel obştesc rânduite, de către vechile elite... - ...acum, atât de discrete şi dispersate, DAR NU INEXISTENTE, cum ar vrea duşmanii noştri să credem!!!!), să ne facem vânt, cu nădejde în Dumnezeu, pentru a-l pricopsi pe golanul pripăşit (prin voinţa falselor elite şi, mai ales, prin TIRANIA STUPIDĂ A MAJORITĂŢII!) CU UN ŞUT SĂNĂTOS, DREPT ÎN DOS!!! Să se dea de-a berbeleaca, până dincolo de hotarele Grădinii Maicii Domnului, el şi toată familia lui (biologică şi i-morală) de golani şi derbedei – până la Judecata de Apoi!

...Marş, javrelor jegoase şi leproase! Aici este Imperiul Celest al Tarabostes-ilor, al Celor cu ALBE CUŞME, ţuguiate/suite până în nori!!!

...După ce faceţi această curăţenie – aveţi grijă, confraţii mei VALAHI, Paznici ai Sfintei GRĂDINI, să nu mai rostogoliţi alte spurcăciuni, spre poalele Kogaionului Sfânt, ale Muntelui Ascuns în propria-i CURĂŢIE DE DUH!!!

                                                                                          prof. dr. Adrian Botez

 

 

 [1] -„(…)Totodată schemele de gândire şi de comportament s-au polarizat în jurul principalului model colectiv, îmbrăţişat de cetăţeni. în acest model colectiv sau ideal uman s-au condensat, s-au decantat reprezentările esenţiale, schemele de gândire, valorile. În timpul Republicii, acest model colectiv a fost întrupat de CINCINNATUS, consul şi dictator  (republican,adică magistrat unic şi extraordinar, desemnat numai pentru o perioadă de şase luni), în secolul al V-lea î.e.n. Cei care au venit să-l înştiinţeze că a fost desemnat dictator, pentru a salva Roma dintr-ogravă criză militară, L-AU GĂSIT TRUDIND LA PLUGUL LUI ŞI LUCRÂNDU-ŞI SINGUR OGORUL (s.n.). Cincinnatus şi-a şters sudoarea, care îi cădea pe ochi, şi şi-a îmbrăcat toga praetextă, veşmântul magistraţilor (LIV., 3,26, 7-l2; EUTROP., 1,17). Prin urmare, Cincinnatus era închipuit ca un brav militar şi un destoinic general, bărbat modest, pasionat de osteneala pe propriul său pământ. EL ASOCIA, ÎN PERSOANA SA, CELE MAI ÎNALTE VIRTUŢI ŞI DEMNITĂŢI CU MUNCA MODESTĂ, ÎNSĂ FOARTE UTILĂ , PE OGORUL SĂU. DE ASEMENEA EL,REPREZENTA UN EXEMPLU VIU DE DISCIPLINĂ. DEŞI PATRICIAN, DATORITĂ JOCULUI SOLIDARITĂŢILOR CIVICE, DE DIFERITE OBÂRŞII, CINCINNATUS A DEVENIT ŞI IDEALUL UMAN AL PLEBEI ROMANE (…)” – cf. Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, vol. I, Societatea “Adevărul” S.A. , 1994, p. 31.