ARTICOLE

| PRIMA PAGINA | INAPOI

 

ADUCĂTORII DE APOCALIPSĂ

Pungeşti-Vaslui, miercuri, 16 octombrie 2013, ora 20. Ţăranii (vreo 500 – cu bătrâni, femei şi copii!) sunt, încă, în câmp (câmpurile lor, nu ale primarului dezertor şi hrăpăreţ-profitor!), manifestând împotriva exploatării (căci “explorare-exploatare”, în viziunea companiilor colonialiste, este acelaşi lucru!) gazelor de şist, pe pământurile lor, pe sub casele lor, otrăvind apele de sub glia lor, din fântânile lor.Protestatarii stau în genunchi, se ţin de mână şi scandează “Hoţii!”. Oficial, acolo urmează să fie amplasată prima sondă de explorare a gazelor. Un număr impresionant de jandarmi de la o unitate din Bacău au fost mobilizaţi la faţa locului. La protest participă şi copii.Mai multor protestatari li s-a făcut rău, iar o ambulanţă a sosit şi acordă îngrijiri (…)(cf. art. Revolta de la Pungeşti: 500 de ţărani au ieşit să-şi apere pământurile! – în ExpressPress.ro).

Jandarmii sperjurului guvern uselist (care şi-a cocoţat voturile populare tocmai pe promisiunile solemne, privind non-exploatarea gazelor româneşti, aurului românesc etc., de către prădalnicele companii străine!) au descins, cu grăbire şi “câtă frunză, câtă iarbă” (mai mulţi, oricum, decât ţăranii cei fără altă armă decât pumnii, îndureraţi de atâta răbdare!), de parcă se anunţase invazia României, de către vreun inamic…De fapt, greşiseră direcţia, doar: inamicul României există, da! – dar el este la Bucureşti!!! -  tronează, îmbuibat de comisioane trădătoare de patrie, în tronurile de la palatele Victoria şi Cotroceni!

…Ţărani. Oameni ai pământului. Adică, autentici cunoscători ai pământului. Nu precum “alde Marincea”, directorul Institutului de Geologie-Bucureşti, care, deşi s-a bâlbâit cumplit, cu toată ceata lui de afoni într-ale Mumei Geea, servili şi cu totul ignobili (încurcând teribil minţile oamenilor…afară de minţile OAMENILOR LOCULUI, CARE SIMŢEAU ŞI SIMT CUM SE CUTREMURĂ, EGAL ŞI MEREU: RÂNDUIELI VALAHICEŞTI MULTIMILENARE, ŞI GLIE, ŞI VIAŢĂ, ŞI ADEVĂR, ŞI DREPTATE DUMNEZEIASCĂ!) – tot a fost mătrăşit de la conducere. Că n-a minţit suficient de obraznic şi de clar, probabil.

Ţărani pungeşteni, care, disperaţi că nimeni nu le oferă, constituţional, nici DREPTUL DE VIAŢĂ şi nici, măcar, pe acela de A-ŞI EXPRIMA/COMUNICA senzaţia că dreptul la viaţă le este refuzat/ignorat, de către un guvern de mercenari ai Vestului Banditesc – îşi oferă copiii jandarmilor, guvernanţilor, morţii…Un ţăran din Pungeşti-Vaslui îşi oferă Jandarmilor Morţii copilul de 3 ani, întinzându-l către Asasinii de Dreptate, veniţi, la Pungeşti, cu transportorul: “Na, puneţi-l sub şenile, că tot nu are niciun viitor, pe lumea asta!...

…Preoţii (printre ei, protopopul Vasile Lăiu – …cine a zis că Biserica Lui Hristos i-a părăsit pe oameni?!)  sunt alături de ţărani, înfruntă, curajos, cu vânjoşie şi credinţă, şi frigul, şi jandarmii, încurajându-şi, cu fermitate tăioasă şi amară, enoriaşii – aşa cum fac ei de mai bine de un an, de când au început să apară zvonurile apariţiei neo-năvălitorilor, năvălitorilor “moderni”. Bandiţii de la “frăţescul” Chevron american ... Am rămas siderat, când am auzit, pe un jurnalist de pe la TVR, spunând că ţăranii de la Pungeşti sunt cumpăraţi de KGB şi de Putin, şi că aceşti ţărani nu înţeleg frăţia noastră cu americanii…Nu, ţăranii de la Pungeşti nu practică sofismul trădător al jurnaliştilor-şacali: ei nu-l consider “frate” pe nici unul dintre cei care îi batjocoresc şi jefuiesc, în propriul lor pământ, în propria lor casă… – fie el venit dinspre Est,  ori dinspre Vest. Omul Pământului, cum este şi firesc, nu ţine decât cu PĂMÂNTUL/ŢARINĂ STRĂMOŞEASCĂ. Nu are chef ca, prin găurile din scoarţa adâncă a moşiei lor, găuri rezultate în urma fracturării (iresponsabilei răniri a Pământului-Mamă, cu pumnalul, vertical, drept în Inimă!) hidraulice, să se dezlănţuie apocalipsa. Deocamdată, ţăranii nu-şi mai pot bea apa din fântânile săpate de ei. Va veni şi ziua când nu va mai putea hălădui sub soarele Lui Dumnezeu, ţăranul cu pricina, precum îl vestesc alţi ţărani, cei de la Izvoarele-Galaţi, unde, peste noapte şi deja, pământul urlă şi se cutremură, din pricini, cică, “misterioase” (niciodată, de când este istoria valahă, Pământul nu s-a cutremurat pământul, “cu de la sine putere”/iniţiativă”,  la Galaţi!)…De fapt, pentru că nu mai stau plăcile gliei adânci una peste alta, căci a fost găurit pământul, de sondele ucigaşe şi de călcătura bestială, de sauriene hrăpăreţe, ori de mamuţii, pânditori şi ucigaşi, a geofonilor! Ca şi în sudul Dobrogei…

…Apocalipsa a început. Năvălitorii Întunericului şi-au suflecat mânecile şi au început Seceratul- Cel-de-pe-Urmă. “Regii şi împăraţii lumii” (dimpreună cu preşedinţii şi prim-miniştrii pitici şi veninoşi ai popoarelor!), servil-lingăi, le ascut călăilor cosmici secerile asasine…Numai nişte ţărani din Vaslui îşi pun chezaşă viaţa, precum că şi cerurile, şi iadul  - au greşit, grosolan,  socoteala sorocului din urmă!

…Tot de pe acolo de unde şi răzeşii lui Sveti Ştefan-Vodă al Moldovei au dovedit lumii întregi că şi apocalipsa turcească (“turcul nu poate fi învins…să-i pupăm, mai curând, papucul!”)  a fost un “fals în acte publice”, fabricat pentru “intimidarea adversarului”creştin-european:

Către Coroana ungurească şi către toate ţările în care va ajunge această scrisoare, sănătate. Noi, Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, mă închin cu prietenie vouă, tuturor cărora le scriu, şi vă doresc tot binele, şi vă spun Domniilor Voastre că necredinciosul împărat al turcilor a fost de multă vreme şi este încă pierzătorul întregii creştinătăţi şi în fiecare zi se gîndeşte cum ar putea să supună şi să nimicească toată creştinătatea. De aceea, facem cunoscut Domniilor Voastre că, pe la Boboteaza trecută, mai sus-numitul turc a trimis în ţara noastră şi împotriva noastră o mare oştire, în număr de 120.000 de oameni, al cărei căpitan de frunte era Soliman paşa beglerbegul; împreună cu acesta se aflau toţi curtenii sus-numitului turc, şi toate popoarele, şi domnul Ţării Munteneşti cu toată puterea lui, şi Assan beg, şi Ali beg, şi Schender beg, şi Grana beg, şi Oşu beg, şi Valtival beg, şi Serefaga beg, domnul din Sofia, şi Cusenra beg, şi Piri beg, fiul lui Isac paşa, cu toată puterea lui de ieniceri. Aceşti mai sus-numiţi erau toţi căpitanii cei mari, cu oştile lor.

Auzind şi văzînd noi acestea, am luat sabia în mînă şi, cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru Atotputernic, am mers împotriva duşmanilor creştinătăţii, i-am biruit şi i-am călcat în picioare, şi pe toţi i-am trecut sub ascuţişul sabiei noastre; pentru care lucru, lăudat să fie Domnul Dumnezeul nostru (…)
”.

…Acum, “serefagalele” şi “cusenralele” şi toţi “begii”  prăpădului şi ai pângăririi vin din partea opusă, dinspre Apus. Nu-i nimic, îşi zic adevăraţii fii ai Lui Hristos şi ai Pământului. Dacă nu intervine blestemul trădării, “se vor face toţi o apă ş-un pământ”. De aceea, ţăranii din Pungeşti nu-i înjură şi nu-i iau cu furca pe “chevronişti” (deocamdată…), ci le huiduie (deocamdată…) pe secăturile guvernamentale (TOATE fiind aflate …“cu raţa-n gură”!) – secături guvernamentale  care-i acuză, tocmai ei, pe “oamenii locului”, tocmai pe ei, pe duhurile păzitoare şi ocrotitoare de ţarină (singurele care pot face Legea Locului!!!), că “au atentat la ordinea publică şi, deci, acţiunea lor este ilegală şi vinovată” (!?). Dar, oare, acţiunea mercenarilor din Guvernul Românei, dacă încalcă dreptul constituţional la viaţă, al poporului român – dacă încalcă dreptul la informare al poporului român, dacă încalcă dreptul la liberă exprimare al poporului român (căci, da, ţăranii nu sunt buni jurnalişti-lătrăi şi lingăi ai niciunei puteri pământeşti! – şi ei se exprimă prin huiduială şi, cine ştie peste câtă, multă-puţină, vreme - cu furca!) – toate aceste încălcări ale Legii Legilor (…din păcate, şi ea, Legea Legilor - Constituţia, fiind umană, deci păcătoasă şi cu mari lacune pânditoare şi pornite de diavol contra Luminii!) cui şi când vor putea fi imputate? Şi cine va fi pedepsit, şi când, pentru aceste strigătoare la cer nelegiuiri şi trădări de Patrie şi de Neam?

…Ţăranii de la Pungeşti nu ştiu, probabil răspunsul la a aceste întrebări.  Eu, cu totul întâmplător, îl ştiu. Niciodată, în această viaţă sărmană, de pe acest Pământ Înnegrit de Păcate, mai marii demonilor tereştri nu vor fi pedepsiţi, căci “corb la corb nu-şi scoate ochii”. Tot Judecata Lui trebuie aşteptată, din păcate. Aşa cred eu, şi mă pregătesc, primul, pentru Neînduplecarea şi Dreptatea Luminii de Fulger a Judeţului din Urmă.

…Dar, oare,  ei, “aducătorii de apocalipsă” şi Mercenari ai Neantului  – ei, oare, nu simt boarea rece, aducătoare de groaznică veste, precum că nimeni nu mai poate face nimic, spre ameliorarea/îndulcirea Supremei şi Finalei Pedepse…  - …pentru că RĂGAZUL TERESTRU A LUAT SFÂRŞIT – EI, OARE, NU SIMT CHIAR NIMIC-NIMIC?!

…Mda…: ” Pierzania ta, omule, prin orbirea ta”…

 

                                                                                            prof. dr. Adrian Botez